Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka i społeczeństwo w Europie (XIV-XVI w.). Cz. I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH15MDYG1-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Gospodarka i społeczeństwo w Europie (XIV-XVI w.). Cz. I
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Struktury i koniunktury w gospodarce europejskiej w XIV-XVI w. Kryzys gospodarczy późnego średniowiecza. Wzrost gospodarki w XVI w. Relacje gospodarcze krajów zachodniej i wschodniej Europy.

Pełny opis:

Literatura przedmiotu wyróżnia w okresie XIV-XVI w. standardowo tzw. kryzys gospodarczy późnego średniowiecza (XIV-XV w.) oraz pierwszą fazę wzrostu nowożytnej gospodarki (XVI w.). Na XVI w. jest datowane rozejście się dróg rozwoju gospodarki w Europie: na Zachodzie rozwój szedł w kierunku kapitalizmu, na Wschodnie w kierunku „feudalizmu”. Przedmiot zawiera omówienie gospodarki Europy w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności ze szczególnym uwzględnieniem jej struktur, dynamiki oraz regionalnego zróżnicowania. Uwzględnione są społeczne oraz kulturowe aspekty zjawisk gospodarczych. Obecne są także interpretacje polemiczne w stosunku do obiegowych poglądów.

Zob. "Zakres tematów" w sylabusie grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium

Literatura:

Zob. sylabus danego cyklu dydaktycznego.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu student zna i rozumie najważniejsze procesy zachodzące w gospodarce europejskiej w XIV-XVI w. oraz ich społeczne aspekty; orientuje się w dyskusji naukowej dotyczącej tych procesów; rozpoznaje odrębności gospodarki przedprzemysłowej.

Metody i kryteria oceniania:

Frekwencja; krótka praca pisemna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Dygo
Prowadzący grup: Marian Dygo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Dygo
Prowadzący grup: Marian Dygo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.