Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do judaizmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WHLJS-WDJ-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do judaizmu
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla I roku Studiów Żydowskich (I stopień)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Wykłady historyczne
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w ramach Studiów Żydowskich
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wykład obowiązkowy dla studentów I roku programu S1-JS Historia i kultura Żydów I stopnia.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych koncepcji judaizmu oraz omówienie najważniejszych świąt i obyczajów, a także nurtów i odłamów religijnych funkcjonujących w obrębie tradycji żydowskiej lub z niej się wywodzących.

Pełny opis:

W czasie zajęć będą omawiane następujące zagadnienia:

1. Judaizm czy judaizmy – informacje ogólne; historia judaizmu (podział chronologiczny i geograficzny, aszkanazyjczycy i sefaradyjczycy i ich spuścizna kulturowa; języki żydowskie i ich literatury; główne epoki i wydarzenie historyczne, które miały wpływ na kształt judaizmu, jak np. haskala, syjonizm, zagłada, powstanie państwa Izrael) i historia badań nad judaizmem; zasadnicze problemy badawcze;

2. Podstawowe koncepcje tradycji żydowskiej (np. Tora ustna i pisana, halacha, kaszrut, itp.) oraz żydowska koncepcja czasu; kwestia kalendarza;

3. Święta żydowskie i związane z nimi obrzędy: szabat, trzy święta pielgrzymie (pesach, szawuot, sukot oraz szmini aceret i simchat tora), wielkie święta (rosz ha-szana i jom kipur oraz jamim noraim), chanuka, purim, tisza be-aw;

4. Cykl żydowskiego życia: zwyczaje i rytuały (obrzezanie/brit mila, bar/bat micwa, tradycyjna edukacja, ślub/chupa i rozwód (get), pogrzeb i żałoba);

5. Przestrzenie żydowskie: „koszerny” dom, synagoga, bejt midrasz, mykwa, cmentarz;

6. Nurty, odłamy i ugrupowania religijne w obrębie judaizmu lub z niego się wywodzące: samarytanie, faryzeusze, saduceusze, esseńczycy; sabataizm, frankizm, chasydyzm (a opozycja mitnagdim), Chabad; judaizm ortodoksyjny, konserwatywny, reformowany i neo-ortodoksja; kwestia karaimska; mistycyzm żydowski.

Zob. "Zakres tematów" w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Literatura w zależności od prowadzącego w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu student będzie: 1. Znał najważniejsze święta i obyczaje żydowskie, a także główne nurty i odłamy religijne judaizmu oraz podstawowe koncepcje i terminy związane z tą tradycją; 2. Poprawnie posługiwać się odpowiednimi pojęciami dotyczącymi omawianych zagadnień; 3. Potrafił samodzielnie wyszukać i korzystać z literatury dotyczącej prezentowanej tematyki.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa na podstawie testu.

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie co najmniej 50% punktów. Oceny:

51-60% = 3

61-70% = 3,5

71-80% = 4

81-90% = 4,5

91-99% = 5

100% = 5!

Dopuszczane są dwie nieobecności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska
Prowadzący grup: Marzena Zawanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.