Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wenecja. Sztuka i ruch

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-WSZR-K Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wenecja. Sztuka i ruch
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczyć będą wybranych aspektów sztuki weneckiej różnych okresów w kontekście jej związków z pojęciem ruchu, rozumianym na kilka sposobów. Zagadnienia poruszane na zajęciach obejmą m. in. twórczość wybitnych malarzy weneckich, ale też malarstwo ikonowe powstałe w Bizancjum, które trafiło do Wenecji, relikwie, legendy, wreszcie muzykę kręgu Bazyliki św. Marka.

Pełny opis:

Konwersatorium obejmie różnorodne zagadnienia związane ze sztuką wenecką, powstałe w kilku epokach. Zostaną podjęte różne wątki, takie jak: twórczość wybitnych malarzy weneckich, obecność wpływów bądź dzieł bizantyjskich w Wenecji, relikwii, legend dotyczących funkcjonowania i recepcji sztuki, ale zajęcia dotyczyć też będą innych, pozornie dalszych od historii sztuki zagadnień, takich jak np. muzyka. Studenci zapoznają się z kluczowymi dla sztuki weneckiej dziełami z różnych dziedzin sztuki. Podczas zajęć będziemy poruszać również problematykę związaną z metodologią historii sztuki. Zmieniające się konteksty sztuki weneckiej staną się podstawą dyskusji nad sposobami podejścia doń, metodami, których użycie w odniesieniu do wybranych obiektów artystycznych może stać się szczególnie ożywcze i poruszające. Istotnym aspektem rozmów o zabytkach weneckich będzie pojęcie ruchu, rozumianego na wielu płaszczyznach.

Literatura:

1. Grażyna Bastek, Warsztaty weneckie w drugiej połowie XV i w XVI wieku. Bellini, Giorgione, Tycjan, Tintoretto, Warszawa 2010.

2. Serenissima : światło Wenecji : dzieła mistrzów weneckich XIV-XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie w świetle nowych badań technologicznych, historycznych i prac konserwatorskich / koncepcja wystawy i katalogu Grażyna Bastek i Grzegorz Janczarski.

3. Hans Belting, Obraz i kult: historia obrazu przed epoką sztuki, Gdańsk 2010.

4. Josif Brodski, Znak wodny, tł. Stanisław Barańczak, Warszawa 2016.

5. David Freedberg, Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, Kraków 2005.

6. Paweł Muratow, Obrazy Włoch: Wenecja, Warszawa 2009.

7. Joanna Pollakówna, Weneckie tęsknoty: o malarstwie i malarzach renesansu, Warszawa 2003.

8. Ewa Obniska, Claudio Monteverdi: życie i twórczość, Gdańsk 1993.

9. Krzysztof Pomian, Zbieracze i osobliwości: Paryż – Wenecja XVI-XVIII wiek, tł. Andrzej Pieńkos, Gdańsk 2012.

Efekty uczenia się:

K2_W02 zna terminologię z zakresu historii sztuki weneckiej na poziomie rozszerzonym

K2_W04 ma uporządkowaną, pogłębioną, wiedzę z zakresu historii sztuki weneckiej

K2_W07 zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury weneckiej

K2_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii sztuki weneckiej z wykorzystaniem różnych źródeł

K2_U04 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów dzieł sztuki weneckiej, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia historii sztuki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym

K2_U05 potrafi stosować umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, samodzielnego formułowania wniosków i krytycznych wypowiedzi oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

K2_U11 potrafi stosować umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w nauce i pracy, potrafi rozwijać aktywność poznawczą i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej

K2_K01 ma umiejętność odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Gręziak
Prowadzący grup: Teresa Gręziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.