Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatoria (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Historii Sztuki)

Jednostka: Instytut Historii Sztuki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Konwersatoria
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
3105-KMTRZ-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem spotkań będzie prześledzenie roli, jaką w kulturze nowożytnej Europy odgrywała Italia, a przede wszystkim Rzym – jako obiekt zainteresowania i cel podróży. Rozpatrzone zatem zostaną różnorodne motywacje, jakimi się kierowali mieszkańcy Rzeczypospolitej, oraz przeżycia, jakie były ich (a także innych Europejczyków) udziałem podczas zwiedzania Rzymu. Będą to zatem ludzie, których Włochy fascynowały lub tylko interesowały, dla których były one źródłem inspiracji i kulturowych przeżyć, albo jedynie czasowego pobytu, ale także tacy, którzy Wieczne Miasto odwiedzali jedynie służbowo. Przegląd ten, który rozpoczniemy od renesansowych intelektualistów i studentów, poprzez dyplomatów, duchownych, polityków szlacheckich oraz badaczy kultury zostanie doprowadzony – o ile czas pozwoli – aż do współczesnych pisarzy, którym przyszło się zmierzyć z Rzymem jako kulturowym fenomenem, stanowiącym niezmiennie fascynujące wyzwanie intelektualne i artystyczne.

Strona przedmiotu
3105-NWS-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć są różne artystyczne, polityczne oraz społeczne utopie 20. wieku oraz ich wizualne reprezentacje.

Strona przedmiotu
3105-ASWPRL-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współczesna architektura sakralna pozostaje poza głównym nurtem badań historii sztuki, tymczasem kościoły powstające w XX wieku (oraz ich projektanci, budowniczowie, fundatorzy) zasługują na uwagę badaczy z wielu przyczyn. Proponowane zajęcia mają na celu przybliżenie uczestnikom historii projektowania i wznoszenia europejskich świątyń katolickich w perspektywie przemian społecznych, artystycznych i liturgicznych.

Strona przedmiotu
3105-AT-K brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course explores the significance of translations of artistic forms and motifs across the Early modern world. Until recently most scholars placed their efforts on identifying influences stimulating creation of visually similar art in different locations. Presently the term influence itself was subject to revision, followed by the rejection of its implied straightforward direction of any artistic connection. Instead, arguably, more useful term ‘translation’ had been introduced to define transregional artistic solutions and interactions.

Strona przedmiotu
3105-OUWDRZ-K brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć będą omawiane artystyczne oprawy różnego rodzaju uroczystości – świeckich i religijnych. Analizowane będą zarówno typy stosowanych dekoracji jak i ich programy.

Strona przedmiotu
3105-AUA-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest prześledzenie wzajemnych relacji sztuki i historii naturalnej w epoce nowożytnej. Przedmiotem refleksji będą zarówno inspiracje, jakie czerpali artyści ze współczesnej sobie wiedzy zoologicznej, jak i rola sztuki i artystów w tworzeniu i transferze wiedzy.

Strona przedmiotu
3105-BWNKME-KK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcie przedstawiają cykl kulturowy ludów bałtyjskich z tzw. bursztynowego wybrzeża, od najwcześniejszych społeczności zaliczonych do Bałtów, aż po koniec ich odrębności kulturowej we wczesnym średniowieczu. Szczególna rolę odgrywa kwestia wpływów zewnętrznych ośrodków cywilizacyjnych.

Strona przedmiotu
3105-COWSZS-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest refleksja nad pojęciem cyklu obrazowego, zarówno w odniesieniu do procesu jego powstawania, jak i późniejszej recepcji. Istotnym celem zajęć będzie także wprowadzenie do warsztatu historyka sztuki, zwłaszcza w zakresie znajdowania bibliografii oraz wykorzystywania różnorodnych zasobów i narzędzi cyfrowych.

Strona przedmiotu
3105-DWO-K brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem wiodącym konwersatorium będzie dialog odbiorcy z obrazem, który to dialog w specyficznych przypadkach mógł przerodzić się w interakcję.

Strona przedmiotu
3105-LDIBA-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-LDWH-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Powstanie RFN i NRD – odrębnych państw zamieszkiwanych przez jeden naród – spowodowało, że do 1989 roku w Niemczech rozwijały się dwie, diametralnie różne tradycje artystyczne, a scalenie ich po Zjednoczeniu oraz włączenie w krwiobieg na powrót wspólnej kultury, okazało się niemałym wyzwaniem.

Strona przedmiotu
3105-FPH-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć będzie analiza dzieła w odnoszeniu do pierwotnego kontekstu powstania, przy uwzględnieniu uwarunkowań historycznych, kulturowych i innych, mających wpływ na jego ostateczny kształt.

Strona przedmiotu
3105-FISZP-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-GE-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-GN-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem konwersatorium będzie historia grafiki w krajach niemieckich od ok. 1450 do 1550 r. Na podstawie twórczości wybranych rytowników zostaną omówione zjawiska charakterystyczne dla produkcji graficznej tego czasu.

Strona przedmiotu
3105-LGM-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony szczegółowej analizie późnośredniowiecznych i nowożytnych obrazów, pod kątem zastosowanych w nich środków artystycznych, należących do podstawowego repertuaru języka malarskiego dawnych mistrzów. Poszczególne zajęcia poświęcone są innemu zagadnieniu malarskiemu, które było elementem „realistycznej” koncepcji obrazu, aczkolwiek w poszczególnych epokach i ośrodkach, realizowanej wg odmiennej koncepcji/konwencji

Strona przedmiotu
3105-LIWR-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-ITP-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-JGRZ-K brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć będzie przybliżenie uczestnikom

wybranych aspektów kontekstu kulturowego i

historycznego okresu powstawania dzieł sztuki

starożytnych Greków i Rzymian.

W czasie zajęć poruszane będą tematy związane z

mitologią grecko-rzymską, zagadnienia początków

sztuki greckiej w okresie kolonizacji,

zagospodarowanie przestrzenne poleis oraz

urbanistyka rzymska, finansowanie budowli i dzieł

sztuki, greckie i rzymskie techniki budowlane,

rzemiosło artystyczne, synkretyzm religii rzymskiej,

sztuka w prowincjach rzymskich, status społeczny a

dzieła sztuki.

Strona przedmiotu
3105-JAP-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Within the current interest of art history in the global artistic exchanges the nineteenth-century phenomenon of Japonisme offers an example of global, transcultural transfer that needs to be attended to from new perspectives. This course analyses the Western fascination with the Japanese art, and the various ways of contact of the Western art, design and architecture with the Japanese aesthetics in the nineteenth and twentieth centuries. In doing so, it focuses not only on the ensuing crystallization of modernism in the Western visual culture, but also examines the historical, social and political aspects of Japonisme through the study of the Japanese self-representation to the West through its art and design, the Western actors shaping the taste and market for collecting Japanese art and artefacts, and finally, the meaning and repercussions of the Western interest in the art of Japan for the Japanese art and the relationship of the Japanese to their own artistic patrimony.

Strona przedmiotu
3105-KAAII-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-KWEJ-K brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą omówieniu kluczowych zagadnień w kulturze wizualnej XVIII- wiecznej Anglii (epoka Jerzego III c. 1760 -1820) w świetle współczesnych debat teoretycznych dotyczących zarówno sztuk pięknych, jak i innych zjawisk społecznych bezpośrednio powiązanych ze zmianami w sztuce (sekularyzacja, mobilność społeczna, popularyzacja wiedzy, politeness, improvement etc.). W centrum uwagi znajdą się związki sztuki (zarówno elitarnej, jak i masowej) z ideologią władzy, problematyką tożsamości indywidualnej i grupowej, oraz z przekształceniami w publicznej i prywatnej sferze życia, jak szerszy dostęp do konsumpcji dóbr kultury, rozwój rynku sztuki, czy zmiany w tradycyjnej rodzinie patriarchalnej.

Strona przedmiotu
3105-KWWA-K brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą omówieniu kluczowych zagadnień w kulturze

wizualnej XVIII- wiecznej Anglii (epoka wczesno-georgiańska c. 1700-1760)

w świetle współczesnych debat teoretycznych dotyczących zarówno sztuk

pięknych, jak i innych zjawisk społecznych bezpośrednio powiązanych ze

zmianami w sztuce (sekularyzacja, mobilność społeczna, popularyzacja

wiedzy, politeness, improvement etc.). W centrum uwagi znajdą się związki

sztuki (zarówno elitarnej, jak i masowej) z ideologią władzy, problematyką

tożsamości indywidualnej i grupowej, oraz z przekształceniami w

publicznej i prywatnej sferze życia, jak szerszy dostęp do konsumpcji dóbr

kultury, rozwój rynku sztuki, czy zmiany w tradycyjnej rodzinie

patriarchalnej.

Strona przedmiotu
3105-HSZTL-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Chociaż wiele uwagi zostało dotychczas poświęcone historii sztuki ludowej, niewielu, jak dotąd, rozważało problem ludowej historii sztuki. Konwersatorium nie jest poświęcone historii sztuki ludowej. Stanowić ma wspólny namysł nad możliwością stworzenia takiego modelu historii sztuki, o którym można byłoby myśleć jako o ludowej historii (a people’s history) sztuki. Przynajmniej od czasu, gdy Howard Zinn napisał swą słynną Ludową historię Stanów Zjednoczonych (1980), w światowej historiografii podejmowane są próby napisania historii „od dołu” i przepisania obowiązujących narracji historycznych tak, by opowiedzieć je z punktu widzenia klas podporządkowanych, społeczności mniejszościowych i osób z różnych powodów wykluczonych z dotychczasowych, hegemonicznych narracji historycznych

Strona przedmiotu
3105-MC-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są związkom sztuk wizualnych z rewolucją naukową, a zwłaszcza mechaniką, w XVII i XVIII w.

Strona przedmiotu
3105-LMO-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium dotyczyć będzie materiałów i determinowanych nimi funkcji obiektów późnośredniowiecznych. Uczestnicy zapoznają się z surowcami różnorodnych dzieł – malarskich, rzeźbiarskich i innych – celem analizy jakości i właściwości formalnych tworzyw. Rozpoznanie to ułatwi zrozumienie szerokiego kontekstu historyczno-kulturowego oraz nakreślenie sieci powiązań między rzeczami, twórcami i odbiorcami.

Strona przedmiotu
3105-MWSS-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warszawa jako stolica dawnej Rzeczypospolitej i metropolia Mazowsza przyćmiła rozwój tego regionu od przynajmniej połowy XVII w. Jednocześnie do dzisiaj nie próbowano odpowiedzieć na pytanie, czy Mazowsze miało w epoce nowożytnej (XVI-XVIII w.) własne, odrębne oblicze kulturowe i artystyczne, pozwalające odróżnić je od pozostałych regionów Korony. Jak wiele ten region zawdzięcza centrum, a ile stolica okolicznym miastom oraz lokalnym artystom i rzemieślnikom? Jakie wreszcie były na Mazowszu wzajemne oddziaływania tradycji artystycznych z ościennymi ziemiami Korony, Litwy i Prus Książęcych?

Strona przedmiotu
3105-NKG-K brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1500-SZD-SP-NOS brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1500-SZD-WM-NOS-4 brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 4 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia propedeutyczne – ich celem będzie wyrobienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, enumerowanych poniżej („efekty uczenia się”), w odniesieniu do dyscypliny nauki o sztuce.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)