Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury francuskiej – XVII i XVIII w. IIp - Wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DP2O-HLF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury francuskiej – XVII i XVIII w. IIp - Wybrane zagadnienia
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 2 rok z jęz. francuskim od podstaw
IIp Przedmioty obowiazkowe
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład kursowy – Historia literatury francuskiej XVII i XVIII wieku

Chronologia, kryzys wiary i idei, kierunki filozofii nowożytnej (racjonalizm, empiryzm, sensualizm) i prądy religijne (teizm, deizm); style (barok, klasycyzm, rokoko, sentymentalizm, neoklasycyzm); nowe pojmowanie roli filozofa i pisarza oraz samej literatury, ewolucja tragedii i komedii, rozkwit i przemiany powieści.

Pełny opis:

Wykład kursowy – Historia literatury francuskiej XVII i XVIII wieku

Chronologia, kryzys wiary i idei, kierunki filozofii nowożytnej (empiryzm, sensualizm, racjonalizm) i prądy religijne (teizm, deizm); style (barok, klasycyzm, rokoko, sentymentalizm, neoklasycyzm); nowe pojmowanie roli filozofa i pisarza oraz samej literatury, ewolucja tragedii i komedii, rozkwit i przemiany powieści (Scarron, Furetière i Sorel, d’Urfé, Mlle de Scudéry i Mme de Lafayette, Lesage, Prévost i Crébillon syn). Kilka sylwetek pisarzy (Corneille, Racine i Molier, Kartezjusz, Pascal i La Rochefoucauld, Wolter, Rousseau i Diderot), nowe kategorie filozoficzne i estetyczne, przemiany dawnych pojęć. Sukces powieści epistolarnej (Guilleragues, Monteskiusz, Mme de Graffigny, Rousseau, Laclos). Hiszpańskie, angielskie, włoskie i niemieckie wpływy kulturowe.

Literatura:

Oprócz wybranych utworów w/w pisarzy, podręczniki: A. Adam, Historia literatury fr., t. 1; "Oświecenie" (M. Klimowicz, M. Cieński - 2

osobne monografie); Cz. Hernas, "Barok"; Ph. Van Thiegem, Główne doktryny literackie we Francji. Od Plejady do surrealizmu, E. Voegelin, Od Oświecenia do rewolucji, [antologie:] Europejskie źródła myśli estetyczno-literackiej polskiego Oświecenia. Antologia wypowiedzi pisarzy francuskich, niemieckojęzycznych i angielskich 1674-1810, oprac. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński;D. Diderot, Pisma estetycznoliterackie, oprac. M. Dębowski.Monografie: M. Vovelle (red.), Człowiek Oświecenia, T. Kostkiewiczowa, Oświecenie – próg naszej współczesności; P. Matyaszewski, Podróż Monteskiusza. Biografia przestrzenna; B. Baczko, Rousseau – samotność i wspólnota; M. Skrzypek, Diderot; P. Hazard, Kryzys świadomości europejskiej 1680-1715.

Efekty uczenia się:

Po wysłuchaniu wykładu student:

- zna i rozumie: chronologię epoki i najważniejsze daty, nazwiska autorów i tytuły ich utworów, zna i rozumie omawiane pojęcia i terminologię z zakresu literaturoznawstwa, rozumie znaczenie okresu baroku, klasycyzmu i oświecenia francuskiego dla literatury i kultury francuskiej (K_W02, K_W03)

-potrafi: powiązać różne zjawiska literackie, wykazać znaczenie poszczególnych autorów, ich tekstów lub teorii dla rozwoju literatury i kultury francuskiej i wypowiedzieć się odwołując się do ujęć teoretycznych właściwych dla literaturoznawstwa (K_U03, K_U05)

-jest gotów do identyfikowania problemów związanych ze zrozumieniem obu okresów literackich i rozwiązywania ich zgodnie z posiadaną wiedzą literaturoznawczą (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: obowiązkowa obecność oraz 80-minutowy pisemny egzamin.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Malinowska
Prowadzący grup: Monika Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)