Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium literaturoznawcze IIz/III z + p Opowieści o kazirodztwie w literaturze średniowiecznej i renesansowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZXW-KL-23-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium literaturoznawcze IIz/III z + p Opowieści o kazirodztwie w literaturze średniowiecznej i renesansowej
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą analizie średniowiecznych i renesansowych tekstów o kazirodztwie. Punktem wyjścia analizy będzie związek kazirodztwa z milczeniem i zagadką. Teksty będą więc omawiane pod kątem tego, w jaki sposób kazirodztwo jest opowiadane, wyjawione, zasugerowane lub przemilczane, zarówno przez narratora, jak i przez postaci.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą analizie średniowiecznych i renesansowych tekstów o kazirodztwie. Weźmiemy pod uwagę wszelkie możliwe konfiguracje kazirodztwa (spełnionego, zamierzonego, wyobrażonego): ojciec/córka, matka/syn, brat/siostra, niekiedy z zaskakującymi dodatkowymi komplikacjami, pojawiające się w kontekście religijnym lub świeckim. Punktem wyjścia analizy będzie związek kazirodztwa z milczeniem i zagadką. Teksty będą więc omawiane pod kątem tego, w jaki sposób kazirodztwo jest opowiadane, wyjawione, zasugerowane lub przemilczane, zarówno przez narratora, jak i przez postaci.

Literatura:

E. Archibald, Incest and the Medieval Imagination, Oxford 2001.

D. James-Raoul, La parole empêchée dans la littérature arthurienne, Paris, Champion, 1997.

M. Closson, F. Ramirez (dir), Les amours entre frère et soeur. L'inceste adelphique du Moyen Age au XIXe siècle, Paris, Garnier, 2020.

G. Matthieu-Castellani, "Le double inceste ou l'erreur tragique", La conversation conteuse, 1992, 125-136.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu zajęć:

- ma usystematyzowaną wiedzę o procesach zachodzących w dziedzinie francuskiej literatury dawnej,

- ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad literaturą dawną,

- umie samodzielnie zanalizować i zinterpretować tekst literacki,

- umie wypowiedzieć się w sposób zorganizowany na tematy dotyczące problematyki zajęć,

- umie korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywna obecność na zajęciach, praca pisemna, zaliczenie ustne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)