Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryminologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-0KRY-OG Kod Erasmus / ISCED: 10.4 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Kryminologia
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1.Kryminologia- przedmiot, geneza, kryminologia a inne nauki społeczne, metoda i techniki badan w kryminologii,

2. Źródła informacji ostanie przestępczości : statystyki przestępczości oraz badania wiktymizacyjne oraz self - report,

3.Obraz przestępczości we współczesnych społeczeństwach,

4. Czynniki etiologiczne przestępczości: indywidualne i środowiskowe,

5.Wyjaśnienia teoretyczne przyczyn przestępczości i przestępstwa: koncepcja Eysenck'a, koncepcje ekologiczne, strukturalne, zróżnicowania kulturowego, uczenia się, kontroli, naznaczania społecznego,

6.Reakcja społeczna wobec przestępczości,

7. Wiktymologia - podstawowe zagadnienia.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z ogólną problematyką kryminologiczną, która jest następnie pogłębiana w trakcie zajęć specjalistycznych. Wykład obejmuje m.in. wprowadzenie do kryminologii (czym jest kryminologia, jej relacje względem nauk pokrewnych, nauczanie kryminologii w Polsce i na świecie), charakterystyka zbiorów danych o przestępczości (statystyki policyjne, sądowe i penitencjarne, zasada "lejka"), przestępczość rejestrowana i nie rejestrowana (ciemna liczba" i metody jej pomiaru: badania self - report oraz badania ofiar przestępstw), główne tendencje przestępczości i polityki kryminalnej (na podstawie "Atlasu przestępczości w Polsce"), teorie kryminologiczne (charakterystyka poszczególnych paradygmatów oraz głównych koncepcji kryminologicznych), kryminologia szczegółowa - wybrane zagadnienia (przestępczość: powrotna, nieletnich, kobiet). odrębny wykład poświęcony jest dyskusji na jeden z poniższych tematów: przysłowia a teorie kryminologiczne, media a przestępczość, koszty przestępczości, za i przeciw karze śmierci.

Literatura:

- Janina Błachut, Andrzej Gaberle, Krzysztof Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 1999;

- Andrzej Siemaszko, Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1993;

- Krystyna Ostrowska i Dobrochna Wójcik, Teorie kryminologiczne, Warszawa 1986;

- Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska, Marek Marczewski, Atlas przestępczości w Polsce 3, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Słuchacz będzie znał specyfikę i historię omawianej dziedziny nauki oraz jej specyfikę.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie uzyskuje student za przygotowanie i przedstawienie prezentacji wybranego tematu, aktywnej obecności na zajęciach oraz egzaminu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.