Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przemoc domowa - przestępstwo i zjawisko społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-PDd Kod Erasmus / ISCED: 10.4 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Przemoc domowa - przestępstwo i zjawisko społeczne
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienie, rozmiarów, przyczyn, skutków przemocy domowej oraz omówienie prawnej i instytucjonalnej ochrony ofiar przemocy. Studenci zapoznają się z działalnością państwowych instytucji i organizacji pozarządowych wspierających ofiary przemocy, zwłaszcza kobiety.

Pełny opis:

Charakterystyka zjawiska przemocy domowej w różnych aspektach prawnych, instytucjonalnych, życia rodzinnego i społecznego.

- Przemoc domowa, przemoc w rodzinie, przemoc w związkach intymnych – kontrowersje w definicjach, różnice - Polska – Europa - Świat i konsekwencje różnic w nazewnictwie

- Rodzaje przemocy (psychiczna, ekonomiczna, fizyczna, seksualna)

- Przemoc a płeć

- Stereotypy wobec zjawiska przemocy

- Przyczyny i skutki oraz mechanizm przemocy domowej

- Stosowanie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

- Ochrona ofiar przemocy – państwo vs. organizacje pozarządowe (doświadczenia polskie i europejskie)

- Polacy wobec zjawiska przemocy,

- Rozmiary przemocy, dane statystyczne – Polska, Europa, świat

Literatura:

1. Ackerman R. J., Pickering S. E., Zanim będzie za późno. Przemoc i kontrola w rodzinie, Gdańsk 2002.

2. Drapała K., Jankowski M., Przestępstwo znęcania się (art. 207 & 1 k.k) – cząstkowy obraz zjawiska, Warszawa 2002.

3. Dutton D. G., Przemoc w rodzinie, Warszawa 2001.

4. Gruszczyńska B., Przemoc wobec kobiet. Aspekty prawnokryminologiczne, Warszawa 2007.

5. Herzberger S. D., Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2002.

6. Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 1989-2009. Raport, J. Piotrowska, A. Grzybek (red.), Warszawa 2009

7. Mazur J., Przemoc w rodzinie teoria i rzeczywistość, Warszawa 2002.

8. Mufson S., Kranz R.,Gwałt na randce. Warszawa 1996

9. Olszewska A., Przemoc w rodzinie Prawo cywilne, Warszawa 2009.

10. Przemoc w rodzinie a wymiar sprawiedliwości, Warszawa 2005.

11. Siemieńska R., Raport 12. Przemoc, w: Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn, tom 2, Warszawa 2006

12. Spurek S., Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz, Warszawa 2008.

13. Stożek M., Przemoc w rodzinie. Zapobieganie w świetle przepisów prawa, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2009.

14. Widera-Wysoczańska A., Mechanizmy przemocy w rodzinie: z pokolenia na pokolenie, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Znają i opisują różne aspekty zjawiska przemocy domowej.

2. Wyjaśniają przyczyny, skutki i mechanizmy przemocy domowej.

3. Identyfikują i prezentują strategie zapobiegania zjawisku przemocy domowej.

4. Znają procedury umożliwiające ochronę ofiar przemocy domowej.

5. Analizują i intepretują statystyki dotyczące przemocy.

6. Planują i stosują strategie wparcia i pomocy.

7. stosują interdyscyplinarne podejście do problemów społecznych i ich rozwiązywania

8. Potrafią zespołowo wytyczać priorytety i cele działania w danym sektorze polityki kryminalnej

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywność.

2. Ocena prac domowych.

3. Zaliczenie ustne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Błońska
Prowadzący grup: Natalia Broniarczyk, Zuzanna Rokita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.