Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy wymiaru sprawiedliwości oraz organów jego ochrony

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-PWSz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy wymiaru sprawiedliwości oraz organów jego ochrony
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne zaoczne - I i II stopień
Przedmioty fakultatywne zaoczne - II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty zaoczne 1 roku - Kryminologia, II stopień
Przedmioty zaoczne 2 roku - Kryminologia, II stopień
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz instytucji z nim związanych. Tematy poszczególnych zajęć będą uszczegóławiane bezpośrednio przed ich omawianiem tak, by zapewnić studentom możliwość dyskusji nad aktualnymi problemami związanymi z szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości. Celem zajęć nie jest samo przedstawienie studentom podstawowych instytucji polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale dyskusja na temat problemów, z którymi te instytucje się spotykają.

Pełny opis:

W czasie zajęć studenci zapoznają się z definicją terminu „wymiar sprawiedliwości”. Szczegółowej analizie poddane zostanie obecne funkcjonowanie sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego, Prokuratury, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Instytutu Pamięci Narodowej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Adwokatury i Radców Prawnych. Poruszane będą zagadnienia związane z dostępem obywateli do wymiaru sprawiedliwości, efektywnością pracy sądów i innych instytucji, kosztów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Szczególna uwaga zostanie poświęcona aktualnym projektom i pomysłom zmian w zakresie przepisów regulujących działalności powyżej opisanych instytucji.

Zakres tematów:

1. Czym naprawdę jest wymiar sprawiedliwości?

2. Polityka w wymiarze sprawiedliwości.

3. Sądy powszechne – czy każdy ma dostęp do sądu?

4. Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny – zadania i wzajemne relacje

5. Prokuratura – historia niedokończonej reformy

6. Policja, ABW, CBA – ile uprawnień a ile ograniczeń?

7. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka – spojrzenie na wymiar sprawiedliwości oczyma ombudsmana

8. Adwokaci i radcowie prawni – reforma dostępu do zawodu i współczesne wyzwania zawodów prawniczych

Literatura:

1.S. Serafin, B. Szmulik, „Organy ochrony prawnej RP”, Warszawa 2010 r.;

2. literatura wskazana przez prowadzącego przed każdymi kolejnymi zajęciami poruszająca istotne i aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. znają praktykę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz organów jego ochrony

2. potrafią skonfrontować zadania i cele wymiaru sprawiedliwości z ich rzeczywistą realizacją

3. identyfikują i diagnozują główne problemy związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości

4. opracowują środki zaradcze i omawiają sposoby ich rozwiązania

5. dyskutują i argumentują swoje stanowiska dotyczące problemów wymiaru sprawiedliwości i proponowanych ich rozwiązań

6. umieją pracować w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła – przy ocenie przedmiotu uwzględniane są wiedza i umiejętności studentów weryfikowane poprzez ich aktywność podczas ćwiczeń.

Ocena prezentacji omówienia problemu związanego z tematyką zajęć. Ocena moderacji dyskusji (stawiania pytań, prezentacji problemu)

Ocena eseju problemowego

Przy ocenie przedmiotu uwzględniane są wiedza i umiejętności studentów weryfikowane poprzez ich aktywność podczas ćwiczeń. Warunkiem niezbędnym uzyskania oceny pozytywnej jest przygotowanie eseju podsumowującego zajęcia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.