Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Unii Europejskiej (Wybrane problemy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-PBN-CE-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Unii Europejskiej (Wybrane problemy)
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą wybranym problemom polityki badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Unii Europejskiej.

Pełny opis:

W ramach zajęć dyskutowane będą etapy rozwoju oraz narzędzia realizacji polityki badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Unii Europejskiej w oparciu o jej dokumenty oficjalne. Szczególnie zaakcentowana zostanie rola tej polityki w obecnej (2010-2020), jak i nadchodzącej perspektywie (2021-2027) rozwojowej Unii Europejskiej na tle sytuacji w tym zakresie na świecie. Przybliżone zostaną wybrane nowe technologie odgrywające kluczową rolę w rozwoju gospodarczym Państw Członkowskich, jak i w całej Unii oraz obszary ich zastosowań. Przedmiotem refleksji będzie też poziom rozwoju tej polityki w Europie Centralnej i Wschodniej, w tym w Polsce. Istotnymi aspektami będą korzyści płynących z działań Unii Europejskiej w tym zakresie dla gospodarki, sfery publicznej oraz różnych sfer życia obywateli, jak również zagrożenia wynikające z różnych form wykluczenia.

Literatura:

Dokumenty oficjalne Unii Europejskiej oraz jej Państw

Członkowskich dotyczące polityki badan naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. Oprócz tego literatura wskazywana będzie na bieżąco odpowiednio do omawianych tematów.

Efekty uczenia się:

Student rozumie założenia polityki badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Unii Europejskiej oraz narzędzia jej implementacji, poznaje etapy rozwoju tej polityki oraz mechanizmy jej działania, potrafi wskazać nowe technologie i rozumie korzyści płynące z ich zastosowań w całej Unii Europejskiej, jak i w jej Państwach Członkowskich. Student rozumie procesy zachodzące w gospodarce w sferze publicznej i różnych sferach życia obywateli związane z tą polityką, jak również zagrożenia z nią związane. Student rozpoznaje i analizuje dokumenty oficjalne Unii Europejskiej odnoszące się do tej polityki.

Metody i kryteria oceniania:

Student powinien być obecny na zajęciach i brać w nich czynny udział.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.