Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategic gaming in peacebuilding

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-SG-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Strategic gaming in peacebuilding
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Ten kurs koncentruje się na wybranych elementach teorii związanych ze stabilizowaniem państw oraz ich testowaniu przy pomocy gry strategicznej. Kurs realizowany jest woparciu o 3 elementy: wstęp teoretyczny (zajęcia w sali), krótki kurs e-learningowy oraz rozegranie gry strategicznej.

Kurs realizowany jest w języku angielskim

Pełny opis:

W dzisiejszym świecie zagrożenia dla porządku świata zachodniego i jego wartości zmieniają się bardzo szybko. Obecnie są to nie tylko terroryzm, rozprzestrzenianie broni masowej zagłady czy niestabilność polityczna państw i regionów, ale i na przykład fale migracji oraz działania prowadzone poprzez internet. Większość z nich początek swój bierze w specyficznie zarządzanym państwie (np. poprzez reżim autorytarny) albo jego zasobach lub wobec braku jakiejkolwiek kontroli władz nad terytorium, co szybko przeradza się w chaos polityczny i społeczny. Uważa się, że brak prawa, możliwości jego implementacji i kontroli przestrzegania stanowią idealny grunt do powstawania wszystkich największych współcześnie zagrożeń. Stąd stabilizowanie upadających państw i dynamicznych politycznie regionów staje się kluczowe dla bezpieczeństwa wielu państw na świecie i ich społeczeństw.

Ten kurs koncentruje się na wybranych elementach teorii związanych ze stabilizowaniem państw oraz ich testowaniu przy pomocy gry strategicznej. Kurs realizowany jest woparciu o 3 elementy: wstęp teoretyczny (zajęcia w sali), krótki kurs e-learningowy oraz rozegranie gry strategicznej.

Kurs realizowany jest w języku angielskim.

Literatura:

- R. Paris, 1997, „Peacebuilding and the limits of litberal internationalism”, International Security Vol. 22/2.

- S. J. Kaufman, 1996, „An 'International' Theory of Inter—Ethnic War”, Review of International Studies Vol. 22/2

- Kurs e-learningowy

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student będzie:

1. (odnośnie wiedzy) znał podstawy teorii związanych z budowaniem pokoju po rozwiązaniu konfliktu zbrojnego; znał problemy związane z odbudowywaniem struktur państwowych, systemów politycznych; znał dylematy sił pokojowych odnośnie priorytetów organizacji życia w państwie pokonfliktowym; znał podstawowe zasady wspólnoty międzynarodowej do udzielania pomocy finansowej; znał działanie warunkowości politycznej; znał historię rozwoju sposobów oddziaływania na konflikty zbrojne na świecie; był świadom najistotniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa; znał postanowienia podstawowych dokumentów międzynarodowych określających możliwości oddziaływania w państwach trzecich.

2. (odnośnie umiejętności) umiał poruszać się po dokumentach związanych z kwestiami bezpieczeństwa międzynarodowego; przeprowadzić analizę cyklu konfliktu; umiał znaleźć literaturę fachową odnoszącą się do konfliktów zbrojnych; potrafił scharakteryzować najistotniejsze siły międzynarodowe oddziałujące na konflikty zbrojne; potrafił zaproponować podział zadań pomiędzy instytucje międzynarodowe w państwie stabilizowanym.

3. (odnośnie kompetencji społecznych) potrafił przeprowadzić analizę krytyczną działań sił pokojowych; potrafił prowadzić dyskusję i wymianę argumentów; potrafił analizować tekst źródłowy w języku angielskim; wzmocni zdolności do pracy w grupie; ugruntuje znajomość języka angielskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (student może opuścić jedne zajęcia) oraz praca pisemna.

Pod koniec kursu student przygotowuje krótką pracę pisemną odnosząca się do tematyki zajęć na temat skonsultowany z prowadzącym zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Dziewulska
Prowadzący grup: Agata Dziewulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia od II połowy semestru (16.04.2019)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.