Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mathematical introduction to quantum field theory I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4`MIQFT Kod Erasmus / ISCED: 13.205 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Mathematical introduction to quantum field theory I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Topics in Contemporary Physics"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka
matematyka

Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Wykład jest adresowany przede wszystkim do studentów specjalności fizyka teoretyczna, ale będzie dostępny dla studentów wszystkich specjalności, a także dla studentów matematyki. Nie będzie wymagał zaawansowanego przygotowania matematycznego. Prerekwizytami będzie kurs Mechaniki Kwantowej I i Mechaniki Klasycznej a także

znajomość podstawowych pojęć z zakresu przestrzeni Hilberta i teorii dystrybucji.

Skrócony opis:

Wykład będzie poświęcony matematycznie ścisłemu wprowadzeniu do klasycznej i kwantowej teorii pola. Omawiane będą ogólne zasady oraz teorie swobodne i teorie oddziałujące z zewnętrznymi klasycznymi źródłami. Jest to klasa teorii pozwalająca ściśle zrozumieć wiele trudnych pojęć w sposób nieperturbacyjny.

Wykład w zamyśle nie ma zastępować standardowego kursu kwantowej teorii pola, w którym rozwija się formalizm oddziałujących teorii w sposób perturbacyjny, z reguły uciekając się do heurystycznych, nie zawsze w pełni satysfakcjonujących argumentów. Będzie stanowił ich uzupełnienie. Rozważane w nim teorie ilustrują one dobitnie rozmaite trudności kwantowej terii pola – konieczność renormalizacji, nieimplementowalność dynamiki na przestrzeni Hilberta, rozbieżności podczerwone, problemy wynikające z niezmienniczości względem cechowania.

Pełny opis:

Plan wykładu

1. Podstawowe zasady relatywistycznej fizyki kwantowej

-- Algebraiczne sformułowanie

--Relatywistyczna kowariantność

--Einsteinowska przyczynowość

2. Neutralne skalarne pola.

-- Kwantyzacja równania Kleina-Gordona.

-- Oddziaływanie ze źródłem.

-- Oddziałujące z maso-podobnym zaburzeniem.

-- Renormalizacja energii próżni.

3. Masywne i bezmasowe pola wektorowe.

--- Kwantyzacja równania Proki i Maxwella

-- Oddziaływanie z prądem

4 Naładowane skalarne pola.

-- Kwantowanie zespolonego równania Kleina-Gordona.

-- Oddziaływanie z klasycznymi potencjałami elektromagnetycznymi

4. Pola fermionowe

-- Kwantowanie równania Diraca

-- Oddziaływanie z klasycznymi potencjałami elektromagnetycznymi

Nakład pracy studenta:

Wykłady: 30 h -- 2 ECTS

Ćwiczenia 30h --2ECTS

Przygotowanie do wykladu: 30 h -- 1 ECTS

Przygotowanie do egzaminu: 30 h -- 1 ECTS

Literatura:

S. Weinberg: Teoria pól kwantowych

C. Itzyckson, G. Zuber: Quantum field theory

J. Dereziński, Quantum fields with classical perturbations

http://www.fuw.edu.pl/~derezins/external-revised.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza: Zrozumienie podstaw kwantowej teorii pola

Umiejętności: Rozwiązywanie prostych zadań dotyczących kwantowej teorii pola.

Postawa: Precyzja myślenia i dążenie do głębszego zrozumienia formalizmów teoretycznych wykorzystywanych w fizyce.

Metody i kryteria oceniania:

Zadania domowe i egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Dereziński
Prowadzący grup: Jan Dereziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.