Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia toksykologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-236HTOK-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.204 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Historia toksykologii
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Biologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wykład ma w sposób popularny przybliżyć słuchaczom zagadnienia z zakresu toksykologii - historię tej nauki, jej współczesne wykorzystanie, a także kwestie związane z truciznami pochodzenia naturalnego i antropogenicznego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład obejmuje interdyscyplinarne zagadnienia związane z toksykologią, czyli nauką zajmującą się badaniem właściwości czynników toksycznych oraz ich wpływu na organizmy żywe. Podczas wykładu studenci poznają podstawowe pojęcia z zakresu toksykologii ogólnej (m.in. dawka i jej znaczenie, toksyczność ostra i przewlekła, ksenobiotyki, drogi pobrania), przedstawione zostaną również wybrane czynniki toksyczne naturalne i sztuczne, opisane zostaną mechanizmy ich działania oraz sposób wykorzystania przez człowieka (zastosowania medyczne, bojowe, używki).

Pełny opis:

Cykl wykładów obejmuje następujące bloki tematyczne:

1. historia rozwoju toksykologii jako nauki - od kultur starożytnych, przez Paracelsusa do współczesnych osiągnięć analityki chemicznej;

2. podstawowe pojęcia z zakresu toksykologii ogólnej, typowe mechanizmy działania toksyn oraz sposoby ich neutralizacji przez organizmy żywe

3. toksyny bakteryjne - klasyfikacja toksyn, czym jest zakażenie bakteryjne i jak się rozwija, co jest przyczyną sepsy, powstawanie i działanie toksyn bakteryjnych w ekosystemach wodnych

4. toksyny grzybowe - klasyfikacja toksyn, przegląd grzybów trujących, wykorzystanie toksyn grzybowych w praktykach magicznych

5. toksyny roślinne - klasyfikacja toksyn, przegląd roślin trujących, uzależnienia ludzi i zwierząt od substancji pochodzenia roślinnego

6. toksyny zwierzęce - klasyfikacja toksyn, przegląd zwierząt trujących, jak zapobiegać skutkom ukąszeń, wykorzystanie toksyn zwierzęcych przez człowieka

7. toksykologia medyczna

8. toksykologia wojskowa - historia produkcji i zastosowania broni chemicznej

9. toksykologia środowiska - substancje toksyczne w środowisku, historia i skutki największych katastrof ekologicznych.

Literatura:

Ze względu na brak podręczników traktujących o historii toksykologii, wykład został przygotowany w oparciu o literaturę oryginalną. Zawartość wykładu jest całością materiału wymaganą na egzaminie.

Pomocny może być anglojęzyczny podręcznik Stevena Gilberta "A Small Dose of Toxicology" dostępny za darmo w internecie (http://www.toxipedia.org/display/dose/A+Small+Dose+of+Toxicology)

oraz polskojęzyczny podręcznik Bogusława Wiłkomirskiego "Toksyczny świat. Zarys historii trucizn" wydawnictwo Kieleckiego Towarzystwa Naukowego 2015

Efekty kształcenia:

Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu toksykologii ogólnej; zna najpowszechniejsze gatunki trujących grzybów, roślin i zwierząt; zna podstawowe kategorie trucizn pochodzenia naturalnego; potrafi wymienić najczęściej występujące zanieczyszczenia środowiska oraz skutki ich działania na organizmy żywe.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu na podstawie egzaminu testowego.

WAŻNE! Informacje dodatkowe:

1. Zapisy dodatkowe prowadzone są wyłącznie podczas dwóch pierwszych wykładów. Przyjmujemy pierwszych 20 osób (łącznie dla Historii Toksykologii jako przedmiotu ogólnouniwersyteckiego oraz jako monografu).

2. Egzamin odbywa się w terminie ostatniego wykładu.

3.Treści wykładów w kolejnych latach mogą ulegać zmianom w ramach podanego zakresu tematów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (w trakcie)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mętrak, Małgorzata Suska-Malawska
Prowadzący grup: Iwona Jasser, Bartosz Kiersztyn, Monika Mętrak, Małgorzata Suska-Malawska, Mateusz Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.