Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza danych przestrzennych w środowisku obliczeniowym Matlab i R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-ADP-WW Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Analiza danych przestrzennych w środowisku obliczeniowym Matlab i R
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty opcjonalne WGSR
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia zakładają wcześniejsze ukończenie kursu z Podstaw Geoinformatyki I, a także znajomość podstawowych pojęć z zakresu matematyki i statystyki.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie środowiska programistycznego Matlab oraz R w stopniu wystarczającym do przetwarzania danych przestrzennych oraz tworzenia prostych funkcji i skryptów, a także korzystania z ogólnie dostępnych skryptów i wizualizacji danych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie środowiska programistycznego Matlab oraz R w stopniu wystarczającym do przetwarzania danych przestrzennych oraz tworzenia prostych funkcji i skryptów, a także korzystania z ogólnie dostępnych skryptów i wizualizacji danych.

Podczas zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

- opis środowiska obliczeniowego Matlab,

- podstawowe komendy i narzędzia

- wizualizacja danych, wykresy 2-wymiarowe, mapy

- podstawy programowania: skrypty i funkcje

- pętle for, while; instrukcje warunkowe if, switch

- podstawy statystyki w Matlabie

- zastosowania Matlaba do analizy danych przestrzennych

- struktura środowiska R i podstawowe komendy,

- sposoby przechowywania danych przestrzennych w środowisku R,

- statystyczna analiza danych nieprzestrzennych w środowisku R,

- analizy przestrzenne w środowisku R z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej,

- metody prezentacji wyników w formie wykresów i map.

Zajęcia składają się z 15 godzin ćwiczeń z Matlabem i 15 godzin ćwiczeń z R. Prowadzone są w formie ćwiczeń komputerowych.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

- zna podstawowe pojęcia z zakresu programowania (funkcja, pętla, polecenia warunkowe),

- wie gdzie szukać informacji i pomocy o podstawowych funkcjach R i Matlaba

W zakresie umiejętności student:

- umie napisać prosty skrypt lub funkcję w zakresie analizy przestrzennej,

- umie przeprowadzić analizę statystyczną danych przestrzennych i nieprzestrzennych,

- potrafi zaprezentować otrzymane wyniki w formie graficznej

- potrafi przeanalizować wyniki analiz i odnieść je do wiedzy naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie projektu końcowego na wybrany temat, wykonanego w zespole dwuosobowym, w środowisku R lub Matlab. Projekt oddawany jest w formie kodu, danych wyjściowych oraz komentarza uzyskanych wyników.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.