Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cyfrowe przetwarzanie obrazów I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-CPO1 Kod Erasmus / ISCED: 07.6 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Cyfrowe przetwarzanie obrazów I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 4
Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka geoinformatyczna) - sem. 4
Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka społeczno-ekonomiczna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową znajomość obsługi komputera oraz systemu operacyjnego Windows.


W celu pełnego zrozumienia przedstawianych zagadnień student musi posiadać znajomość podstaw teledetekcji satelitarnej, pozyskiwania informacji teledetekcyjnej oraz powinien posiadać podstawowe umiejętności praktyczne w zakresie interpretacji wizualnej zdjęć.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nauka podstawowych zasad cyfrowego przetwarzania zdjęć satelitarnych, praktyka i teoria.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest poznanie i praktyczne opanowanie przez studentów podstawowych funkcji przetwarzania zdjęć satelitarnych.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu i przypisanych do każdego wykładu ćwiczeń. W ramach wykładu przedstawiane będą informacje teoretyczne na temat przetwarzania danych i ich zastosowania. Na ćwiczeniach wykonywane będą podstawowe analizy w dostępnym oprogramowaniu oraz projekt.

Zakres tematów:

- podstawowe źródła obrazów cyfrowych

- wstępne przetwarzanie danych cyfrowych

- korekcje danych rastrowych

- klasyfikacja nienadzorowana i nadzorowana

- analizy ilościowe na obrazach

- pozyskiwanie informacji z obrazów satelitarnych

Literatura:

Podręczniki:

Adamczyk J., Będkowski K., 2005. Metody cyfrowe w teledetekcji. Wyd. SGGW, Warszawa.

Zagajewski B., Jarocińska A., Olesiuk D., 2010. Metody i techniki badań geoinformatycznych. Skrypt dla studentów, wyd. Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Jensen J.R., 1996. Introductory digital image precessing – a remote sensing perspective. 2ed ed. Prentice Hall.

Lillesand M.T., Kiefer R.W., Chipman J.W., 2004. Remote sensing and image interpretation, 5th edition. Wiley.

Czasopisma polskie:

1. Teledetekcja Środowiska

2. Roczniki Geomatyki http://www.ptip.org.pl/

3. Prace Instytutu Geodezji i Kartografii

4. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii I Teledetekcji http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/

Czasopisma zagraniczne:

1. Remote Sensing of Environment

2. Remote Sensing

3. International Journal of Remote Sensing

4. European Journal of Remote Sensing

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W04, K_W10, K_U03, K_U06, K_U10, K_K06,

Student potrafi:

- zdefiniować etapy przetwarzania danych satelitarnych,

- wyjaśnić podstawowe procedury używane w cyfrowym przetwarzaniu danych satelitarnych,

- zaimportować obraz wielospektralny,

- pozyskać podstawowe informacje z obrazu - wskaźniki,

- wykonać podstawową klasyfikację obrazu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Ocena z wykładu i ćwiczeń w proporcji 50:50.

Ćwiczenia - wykonywanie ćwiczeń na każdym z zajęć (50% oceny) oraz projekt (wykonanie i prezentacja, 50% oceny).

Wykład - kolokwium w formie pisemnej.

Minimalny próg zaliczenia ćwiczeń i wykładu - 60% punktów.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność.

Odrabianie ćwiczeń nie jest możliwe, jednak formą zastępczą jest zapoznanie się z materiałem w trakcie konsultacji prowadzącego.

W sesji poprawkowej możliwa poprawa kolokwium z wykładu oraz kolokwium z ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jarocińska
Prowadzący grup: Anna Jarocińska, Anita Sabat-Tomala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jarocińska
Prowadzący grup: Adriana Marcinkowska-Ochtyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.