Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 4 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 4
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L 2024L
1900-1-CPO1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka podstawowych zasad cyfrowego przetwarzania zdjęć satelitarnych, praktyka i teoria.

Strona przedmiotu
1900-1-CWT-SF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 80 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Kurs terenowy - 80 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia terenowe służą nabywaniu praktycznych umiejętności związanych z analizą dostępnych danych i zbieraniem informacji w terenie. Mają charakter kompleksowy (łączący poszczególne dziedziny geografii fizycznej). Składają się ze szkoleń, pracy studentów pod kierunkiem opiekunów i samodzielnej pracy studentów. Poza zagadnieniami fizycznogeograficznymi ważne jest nabywanie umiejętności samodzielnego planowania i prowadzenia pracy w terenie, jak również wypracowanie poprawnych form kontaktów z miejscową ludnością.

Strona przedmiotu
1900-1-GFS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z aplikacyjnym wymiarem geografii fizycznej kompleksowej. Zajęcia mają formę wykładu konwersatoryjnego (wprowadzenia teoretycznego do prezentowanych zagadnień) z dyskusją tematyczną.

Strona przedmiotu
1900-1-GFS(C)-SF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas ćwiczeń studenci stosują w praktyce wybrane metody i narzędzia badawcze stosowane w geomorfologii, geoekologii, hydrologii i klimatologii do rozpoznania uwarunkowań i oceny środowiska geograficznego oraz zapoznają się problemami związanymi z gospodarowaniem przestrzenią.

Strona przedmiotu
1900-1-GTR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Strefa tropikalna w badaniach geograficznych – perspektywa historyczna i współczesność: najczęściej podejmowane tematy badawcze, zróżnicowanie regionalne, współpraca międzynarodowa. Wyzwania dla badań i naukowców prowadzących studia terenowe w strefie tropikalnej.

Strona przedmiotu
1900-1-GPWB
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzą do poznania podstawowych zasad graficznej prezentacji danych. Studenci poznają sposoby prezentacji danych, uczą się prawidłowo opracowywać graficzne załączniki do prac naukowych (wykresy, mapy).

Strona przedmiotu
1900-1-HOZ-SF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest przekazanie wiedzy na temat metod oceny zmian obiegu wody w warunkach silnej antropopresji. Badany jest wzrost potrzeb wodnych, dostępność wody i zagrożenia związane z powodziami. Zwracana jest uwaga na praktyczne wykorzystanie wiedzy geograficznej do tego rodzaju analiz.

Strona przedmiotu
1900-1-SPM-SF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie ogólnych założeń idei "Systemu Przyrodniczego Miasta". Analiza podstawowych, z punktu widzenia funkcjonowania SPM, cech wybranych terenów zieleni w Warszawie typu parki, lasy itp.

Strona przedmiotu
1900-1-SIG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady dotyczą zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z wykorzystaniem oprogramowania GIS jako narzędzia w badaniach oraz zastosowań jako technologii w gospodarce i nauce.

Ćwiczenia mają na celu wykształcenie praktycznych umiejętności wyszukiwania informacji przestrzennej, jej analizy i wizualizacji.

Strona przedmiotu
1900-1-WPU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć obejmuję problematykę związaną z procesami urbanizacji zachodzącymi we współczesnym świecie. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej przyczyn, przebiegu oraz skutków urbanizacji.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)