Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia tropikalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GTR Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia tropikalna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (spec. Geografia fizyczna stosowana) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (spec. Geografia społ.-ekon. stosowana) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (spec. Geoinformatyka) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Strefa tropikalna w badaniach geograficznych – perspektywa historyczna i współczesność: najczęściej podejmowane tematy badawcze, zróżnicowanie regionalne, współpraca międzynarodowa. Wyzwania dla badań i naukowców prowadzących studia terenowe w strefie tropikalnej.

Pełny opis:

Strefa tropikalna w badaniach geograficznych – perspektywa historyczna i współczesność: najczęściej podejmowane tematy badawcze, zróżnicowanie regionalne, współpraca międzynarodowa. Przełomowe badania przyrodnicze w Ameryce, zwłaszcza badania dotyczące Andów i Kordylierów (procesy endogeniczne) oraz Amazonii (bioróżnorodność ekosystemowa i gatunkowa, Amazonia – zielone płuca Ziemi). Afryka w badaniach Afrykanów. Ewolucja metod i technik badań przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na wybranych przykładach ze szczególnym uwzględnieniem strefy występowania wilgotnych lasów równikowych, sawann i pustyn zwrotnikowych. Historia badań oaz w różnych częściach świata w kontekście ich przemian funkcjonalnych. Projekty rozwojowe na terenach suchych i półsuchych – różne scenariusze rozwoju oaz na wybranych przykładach: przemiany struktury społeczno-gospodarczej, kulturowej i przestrzennej; zmiany środowiska przyrodniczego na obszarze pustynnych osad. Przegląd podejść od badań ekspedycyjnych po współczesne badania z użyciem obrazów satelitarnych narzędzi teledetekcyjnych. Wyzwania dla badań i naukowców prowadzących studia terenowe w strefie tropikalnej.

Literatura:

Driver F., Yeoh B., 2000, Constructing the Tropics: Introduction, Singapore Journal of Tropical Geography. 21 (1): 1–5. doi:10.1111/1467-9493.00059

Edwards S., Johnson S., Weil D.N. (eds.), 2016, African Successes, Vol. I-IV, The University of Chicago Press, Chicago

Gokah T., 2006, The Naïve Researcher: Doing Social Research in Africa, International Journal of Social Research Methodology, 9 (1), s. 61-73

Jarrett, H.R., 1977, Tropical geography: An introductory study of the humid tropics, Macdonald and Evans.

Łęcka I. (red.), 2016, Rozwój w warunkach pustynnych: oazy Liwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Plit F. (red.), 2005, Development in the Desert. A Case Study of Farafra Oasis, Egypt, WGiSR UW, Warszawa

Savage V.R., 2004, Topicality Imagined and Experienced, Singapore Journal of Tropical Geography, 25(1), 26-31.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student powinien:

- znać definicje i różnorodność koncepcji w geografii tropikalnej;

- wskazywać podstawowe kryteria delimitacji strefy tropikalnej,

- posiadać wiedzę na temat metod badań ekspedycyjnych oraz badań z użyciem obrazów satelitarnych i narzędzi teledetekcyjnych.

- wskazać miejsce i znaczenie geografii tropikalnej we współczesnych badaniach geograficznych

Po ukończeniu przedmiotu student powinien zdobyć następujące umiejętności:

- ocenić skutki różnorodnych czynników przyrodniczych w różnych typach środowisk w strefie tropikalnej;

- wykazać orientację w zakresie najnowszych koncepcji z zakresu geografii tropikalnej;

- wykazać się znajomością metod pomiaru/oceny zjawisk wchodzących w skład geografii tropikalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie w formie pisemnej nietestowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.