Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy geodezji i kartografii matematycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PGK-KT Kod Erasmus / ISCED: 07.6 / (0731) Architektura i urbanistyka
Nazwa przedmiotu: Podstawy geodezji i kartografii matematycznej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość rachunku różniczkowego.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje:

Geodezyjne układy odniesienia.

Systemy wysokości i poziomy odniesienia.

Geodezyjne osnowy pomiarowe.

Metody i techniki pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.

Charakterystyka globalnego systemu pozycjonowania i jego wykorzystanie w geodezji.

Metody opracowania wyników pomiarów geodezyjnych.

Pojęcie i własności odwzorowania kartograficznego.

Teoria zniekształceń odwzorowawczych.

Klasyfikacja i zasady doboru odwzorowań kartograficznych.

Odwzorowania polskich map topograficznych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów obejmuje zagadnienia z zakresu geodezji i kartografii matematycznej: Geodezyjne układy odniesienia. Układy współrzędnych krzywoliniowych stosowane w geodezji i kartografii. Systemy wysokości i poziomy odniesienia. Geodezyjne osnowy pomiarowe. Współczesne geodezyjne instrumenty pomiarowe. Metody i techniki pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Charakterystyka globalnego systemu pozycjonowania i jego wykorzystanie w geodezji.

Pojęcie i własności odwzorowania kartograficznego. Teoria zniekształceń odwzorowawczych. Klasyfikacja odwzorowań kartograficznych. Metodyka wyznaczania funkcji odwzorowawczych. Charakterystyka odwzorowań stosowanych do opracowania polskich map topograficznych. Zasady doboru odwzorowań.

Ćwiczenia poświęcone są wykorzystaniu w praktyce nabytych w trakcie wykładów elementów wiedzy geodezyjnej i kartograficznej (w zakresie podstaw matematycznych map) do rozwiązania podstawowych zadań obliczeniowych i konstrukcyjnych.

Literatura:

1. Biernacki F. 1978, Podstawy teorii odwzorowań kartograficznych. Warszawa, PWN.

2. Różycki J. 1978, Kartografia matematyczna. Warszawa, PWN.

3. Czarnecki K. 1996, Geodezja współczesna w zarysie. Wydawnictwo Wiedza i Życie , Warszawa.

4. Gajderowicz I. 1999, Kartografia matematyczna dla geodetów. Olsztyn, Wydawnictwo ART.

5. Jagielski A. 2002, Geodezja I. Wydawnictwo P.W.Stabil, Kraków.

6. Lamparski J. 2003, GPS w geodezji. Wydawnictwo Gall s.c, Katowice.

7. Łyszkowicz A. 2006, Geodezja czyli sztuka mierzenia Ziemi, Wyd. UWM w Olsztynie.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W08, KW_09, K_W14,K_W19, K_U01, K_K04

Efekty specjalnościowe: S5_W12, S5_W14, S5_U01, S5_K03

Zna podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej.

Rozumie podstawy działania infrastruktur informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi geoinformatycznych.

Wybiera i stosuje optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych.

Umie wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych w wybranej specjalności.

Zna i potrafi odpowiednio zastosować metody i techniki pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.

Potrafi dokonać odpowiednich obliczeń oraz kameralnego opracowania wyników pomiarów geodezyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny potwierdzający znajomość i rozumienie zagadnień będących przedmiotem wykładów oraz ich egzemplifikacji na ćwiczeniach.

Ocenianie ciągłe. Ocena końcowa z przedmiotu obejmuje ocenę z ćwiczeń (50%) oraz ocenę z kolokwiów z zakresu wykładów (50%).

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Student ma prawo do dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych na ćwiczeniach. Ćwiczenia te powinien odrobić we własnym zakresie oraz przesłać mailowo lub przedstawić wyniki osobie prowadzącej w ciągu 1 tygodnia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Karsznia
Prowadzący grup: Izabela Karsznia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Karsznia
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.