Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagospodarowanie turystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-ZAT-GSET Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagospodarowanie turystyczne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zaznajomienie studentów z pojęciem zagospodarowania turystycznego i jego złożonością.

Pełny opis:

Na wykładzie omówione będą przede wszystkim następujące zagadnienia:

- rozumienie pojęcia zagospodarowanie turystyczne

- podział urządzeń i usług turystycznych

- planowanie zagospodarowania turystycznego na obszarach nadmorskich, górskich, chronionych i pojeziernych

- rozmieszczenie elementów zagospodarowania turystycznego

Ćwiczenia polegają na zastosowaniu wiedzy teoretycznej na konkretnych przykładach.

Literatura:

Kowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, wyd. PWN, Warszawa

Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, wyd. PWN, Warszawa

Kurek W. red., 2007, Turystyka, PWN, Warszawa

Rogalewski O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Efekty uczenia się:

Przedmiot do wyboru: Ścieżka III: Geografia turystyki: Kształtowanie i zarządzanie turystyką

Efekty specjalnościowe: S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W04, S1_W11, S1_U01, S1_U07, S1_U10, S1_U11, S1_K03

1. WIEDZA

Student zna:

- podstawowe pojęcia z zakresu zagospodarowania turystycznego

- podziały urządzeń i usług turystycznych

2. UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi:

- rozpoznać elementy zagospodarowania turystycznego

- omówić złożoność pojęcia zagospodarowanie turystyczne

- omówić sposoby planowania zagospodarowania turystycznego na wybranych obszarach

3. POSTAWY

Student:

- ma świadomość znaczenia zagospodarowania turystycznego dla rozwoju turystyki

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i oceny z wykładu. Przy czym warunkiem wystawienia oceny końcowej z przedmiotu są pozytywne oceny zarówno z ćwiczeń, jak i wykładów.

Wykład - egzamin pisemny.

Ćwiczenia - ocena ciągła na podstawie przygotowywanych prac i aktywności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Duda-Gromada
Prowadzący grup: Katarzyna Duda-Gromada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.