Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 3 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 3
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
1900-3-CIT-GSET-OW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Classes are devoted to present geographical diversity of contemporary tourism.

Strona przedmiotu
1900-3-MAT-GSE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom istoty marketingu i narzędzi marketingowych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz nabycie przez studentów umiejętności ich wdrażania w praktyce.

Strona przedmiotu
1900-3-OST-GSET
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z metodami oceny sposobu odbioru krajobrazu przez użytkownika.

Strona przedmiotu
1900-3-PTU-MT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu studenci zapoznają się z podstawowymi mechanizmami zarządzania turystyką w wymiarze polityki turystycznej - zarówno w skali largo, jak i stricte - w kontekście krajów Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
1900-3-PBT-GSET
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-3-SM3-GSET brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Strona przedmiotu
1900-3-SZR-GSE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami analitycznymi planowania strategicznego w samorządowej administracji publicznej oraz przekazanie im praktycznych wskazówek dotyczących budowania strategii.

Strona przedmiotu
1900-3-TRL-GSET-OW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą turystyki i rekreacji w rozwoju lokalnym, w tym z: miejscowymi uwarunkowaniami rozwoju turystyki, różnymi koncepcjami rozwoju lokalnego (istotnymi z punktu widzenia turystyki i rekreacji), wybranymi przykładami zakończonych inicjatyw mających na celu wykorzystania turystyki i rekreacji (łącznie z kulturą, sportem i rozrywką) w rozwoju lokalnym.

Nakład pracy studenta: 2 ECTS = 60h (w bezpośrednim kontakcie 1 ECTS)

(N) – praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem,

(S) – praca własna (samodzielna) studenta.

Zajęcia (wykład) = 15h (N), ćwiczenia = 15h (N) oraz 15h (S)

Przygotowanie (samodzielne) do egzaminu = 15 (S)

RAZEM = ok. 60h

Strona przedmiotu
1900-3-WTG2-GSE-OW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć dyskutowane są wybrane zagadnienia z zakresu bieżącej problematyki badawczej podejmowanej przez reprezentantów geografii społeczno-ekonomicznej. Wprowadzeniem do zajęć jest konwersatorium realizowane w poprzednim roku akademickim.

Strona przedmiotu
1900-3-ZAT-GSET
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze zjawiskiem zagospodarowania turystycznego i jego złożonością.

Strona przedmiotu
1900-3-ZBT-GSET brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W założeniu przedmiot ma zaznajomić studentów z różnymi aspektami zarządzania w branży turystycznej, uwzględniając specyfikę poszczególnych typów przedsiębiorstw i stanowisk pracy.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)