Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy architektury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-POAR-WW Kod Erasmus / ISCED: 02.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy architektury
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty opcjonalne WGSR
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie przyszłych urbanistów z podstawową wiedzą na temat architektury. Wstęp do wykładu zawiera odpowiedzi na pytania: czym jest architektura i co o architekturze powinien wiedzieć urbanista? Wykład uporządkowany jest w oparciu o podstawowe aspekty architektury: konstrukcję, formę i funkcję. Studenci zapoznają się z podstawowymi typami oraz elementami konstrukcji budynków. Omawiana jest forma zewnętrzna budynków, będąca miejscem styku architektury i urbanistyki. Omawia się typologię oraz przykłady budynków mieszkalnych i usługowo-handlowych, jako najbardziej typowych funkcji obiektów architektonicznych.

Pełny opis:

Orientacyjny podział treści na poszczególne wykłady:

1. Co o architekturze powinien wiedzieć urbanista? Strefa styku architektury i urbanistyki.

2. Konstrukcja.

3. Konstrukcja.

4. Forma.

5. Funkcja - zabudowa mieszkaniowa.

6. Funkcja - zabudowa mieszkaniowa.

7. Funkcja - zabudowa usługowo-handlowa.

Dokładna liczba wykładów zależna od ilości danego dnia tygodnia w semestrze.

Literatura:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) – aktualny tekst jednolity

Charytonow Edward; Projektowanie architektoniczne; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1974

Neufert Ernst; Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego; Arkady, Warszawa, 1995

Alexander Christopher; Język wzorców. Miasta, budynki, konstrukcja; Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2008

Witruwiusz; O architekturze ksiąg dziesięć; Prószyński i S-ka, Warszawa, 1999

Chmielewski Jan Maciej (red.); 1996; Niska intensywna zabudowa mieszkaniowa; Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Architektury PW; Warszawa

Gehl Jan; Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych; Wydawnictwo RAM, Kraków, 2009 (1971)

Piątek Grzegorz, Trybuś Jarosław; Lukier i mięso. Wokół architektury w Polsce po 1989 roku. Rozmawia Marcin Kwietowicz; Stowarzyszenie 40 000 Malarzy, Warszawa, 2012

Springer Filip; Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u; Wydawnictwo Karakter, Kraków, 2011

Efekty uczenia się:

Student wie, czym jest architektura i jakie jest jej znaczenie w urbanistyce. Zna podstawowe typy i elementy konstrukcji budynków oraz zastosowanie materiałów konstrukcyjnych. Zna podstawowe rodzaje i elementy wykończenia zewnętrznego budynków oraz zastosowanie materiałów wykończeniowych. Rozróżnia typy, zna typowe wymiary, formy i konstrukcje zabudowy mieszkaniowej. Rozróżnia typy, zna typowe wymiary mieszkań, jak też typowe wymiary, funkcjonowanie i wyposażenie poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych. Zna typowe wymiary, formy i konstrukcje zabudowy usługowo-handlowej.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa w formie prezentacji elektronicznej na temat związany z architekturą, wybrany przez studenta i uzgodniony z prowadzącym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.