Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Planowanie środowiskowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-PSR Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Planowanie środowiskowe
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot przedstawia znaczenie planowania i zarządzania środowiskiem przyrodniczym jako podstawę zrównoważonego rozwoju.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium służy dyskusji nad rolą środowiska przyrodniczego w życiu człowieka.

Pełny opis:

Zajęcia odwołują się do koncepcji usług ekosystemowych, której przydatność dla planowania środowiskowego jest dyskutowana w odniesieniu do różnych typów przestrzeni (tereny miejskie, wiejskie, obszary chronione) i form korzystania ze środowiska przyrodniczego (usługi zaopatrzeniowe, regulacyjne, kulturowe).

Zajęcia mają formę dyskusji opartej o wybrane przez osobę prowadzącą artykuły naukowe przedstawiające aktualne problemy badawcze i sposoby ich rozwiązania.

Literatura:

Przewoźniak M., Czochański J., Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej. Ujęcie proekologiczne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk - Poznań 2020

Dodatkowe pozycję będą podawane na bieżąco.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna pojęcie usług ekosystemowych oraz jest świadom znaczenia uwzględniania uwarunkowań przyrodniczych w planowaniu przestrzeni.

Umiejętności:

- znajomość metodyki oceny i wyceny zasobów przyrodniczych.

Postawy:

- poszerzenie świadomości ekologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, realizacja zadań obowiązkowych i dodatkowych) może podwyższyć wynik egzaminu o maksymalnie 1 ocenę.

Dopuszczalne dwie nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kulczyk
Prowadzący grup: Sylwia Kulczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.