Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne i komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-TIK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0618) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne i komunikacyjne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych narzędzi i umiejętności niezbędnych w procesie studiów geograficznych oraz w późniejszej pracy geografa. Kurs ma za zadanie zapoznać studentów z wybranymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi oraz podstawowymi zasadami korzystania z nich. Celem kursu jest również uczyć krytycznego doboru narzędzi do własnych potrzeb.

Pełny opis:

Cele:

1. Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej:

 istniejących technologii informacyjnych i komunikacyjnych,

 narzędzi umożliwiających wykorzystanie ww. technologii,

 zasad poruszania się w Internecie i korzystania z ww. technologii,

 zasad dotyczących formy pracy naukowej.

2. Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji niezbędnych do:

 swobodnego poruszania się w nowoczesnych technologiach,

 doboru narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych do swoich potrzeb,

 oceny bezpieczeństwa i etyki podejmowanych w pracy naukowej działań.

Treści. Tematy zajęć:

1. Wprowadzenie. Konfiguracja maila uniwersyteckiego, dysk google, zasady formatowania tekstów (w tym budowa artykułów naukowych i prac dyplomowych). Strona WGSR. Korzystanie z e-learningu.

2. Programy do prezentacji multimedialnych (prezi, power point). Narzędzia graficzne (canva, marvel, Photoscape).

3. Portal ESRI, geoportale.

4. Zasoby UW (bazy, biblioteki). Biblioteka Nauki. Infona. Biuro karier. Inkubator UW.

5. Menedżery bibliografii (Mendeley).

6. Podstawy budowania stron www (domena, hosting, podstawy wordpressa, html-a, SEO, optymalizacja, google analytics).

7. Bezpieczeństwo w sieci (fake newsy, trolling, booty, generatory haseł).

8. Źródła wiedzy w Internecie. Wikipedia.

9. Portale społecznościowe: Facebook i Instagram

Szacowany nakład pracy studenta: 30 godzin - udział w zajęciach, 15 godzin - zapoznanie się z literaturą i materiałami, 15 godzin - wypełnienie testów cząstkowych na platformie KAMPUS

Literatura:

1. Platforma COME UW: https://kampus.come.uw.edu.pl/

2. Support dysku googla: https://support.google.com/drive/

3. Support pakietu offcie: https://support.office.com/pl-pl

4. Support prezi: https://support.prezi.com/hc/en-us

5. Tutoriale ArcGIS online: https://learn.arcgis.com/en/projects/get-started-with-arcgis-online/

6. Instruktaże EduEsri: http://edu.esri.pl/skarbnica-wiedzy/instruktaze

7. Strona BUW: https://www.buw.uw.edu.pl

8. Support wordpressa: https://pl.wordpress.org/support/

9. Bradshaw S., Howard P.N., Challenging Truth and Trust: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation, Oxford Internet Institute 2018, http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2018/07/ct2018.pdf

10. Kaźmierska A., Brzeziński W., Jak nas lepią demiurgowie?, Tygodnik Powszechny, nr 41 (3613), 2018, s. 12-16

11. Jemielniak D., Życie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii największego projektu współtworzonego przez ludzi, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W10, K_U02, K_U03, K_U06, K_U10, K_U12, K_K01, K_K02

WIEDZA

Student:

1. orientuje się w istniejących technologiach informacyjnych i komunikacyjnych niezbędnych w trakcie studiów;

2. posiada elementarną wiedzę dotyczącą narzędzi związanych z informacją i komunikacją w nauce;

3. posiada elementarną wiedzę dotyczącą zasad poruszania się w Internecie i korzystania z ww. technologii,

4. posiada podstawową wiedzę dotyczącą formy pracy naukowej;

.

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

1. potrafi korzystać z poznanych na zajęciach narzędzi w swojej działalności studenckiej i pracy naukowej;

2. krytycznie ocenia i dobiera poznane narzędziach do swoich potrzeb i preferencji;

3. pisze teksty naukowe i projektuje prezentacje zgodnie z poznanymi zasadami;

4. dokonuje krytycznej oceny rzetelności źródeł wiedzy.

POSTAWY

Student:

1. dostrzega wielość i złożoność technologii we współczesnej nauce;

2. otwiera się nowe narzędzia pracy;

3. w swojej pracy naukowej i działalności studenckiej posługuje się zasadami etyki;

4. dba o bezpieczeństwo swoje i innych w sieci,

5. jest otwarty na rozwój własnych kompetencji zawodowych,

6. podejmuje działania mające na celu upowszechnianie dokonań naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: wykład, konwersatorium, spotkania z ekspertami

Warunki zaliczenia:

Testy cząstkowe zaliczone na co najmniej 51% punktów (na platformie e-learningowej)

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Skorupska
Prowadzący grup: Magdalena Skorupska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Skorupska
Prowadzący grup: Magdalena Skorupska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.