Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika miast i regionów miejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-EMiRM Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomika miast i regionów miejskich
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z głównymi współczesnymi problemami rozwoju miast oraz tendencjami rozwoju regionów miejskich.

Treść wykładu zawiera zagadnienia z zakresu urbanistyki, gospodarki i planowania przestrzennego.zajęcia odbywają się w formie zdalnej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z głównymi współczesnymi tendencjami rozwoju miast i regionów miejskich, sposobami rozwiązywania problemów z tym związanych, narzędziami zarządzania i finansowania rozwoju miast, a także rozwiązaniami legislacyjnymi służącymi poprawie skuteczności zarządzania przestrzenią miejską. Treść wykładu nawiązuje do zagadnień z zakresu urbanistyki, gospodarki i planowania przestrzennego, geografii miast, a także odwołuje się do kluczowych dokumentów regulujących szeroko rozumianą problematykę miejską.

zajęcia odbywają się w formie zdalnej

Pełny opis:

- Rozrost przestrzenny miast,

- Fazy rozwoju miast, teoria progów,

- Zjawisko „urban sprawl”,

- Metropolie, metropolizacja, zmiany społeczne zachodzące w metropoliach,

- Wybrane metropolie w Polsce i na świecie,

- Obszary metropolitalne i ich struktura przestrzenna,

- Zarządzanie obszarami metropolitalnymi,

- Zrównoważony rozwój miast,

- Rola przestrzeni publicznych w miastach,

- Rewitalizacja miast,

- Planowanie w gminach,

- Marketing terytorialny i promocja miasta.

Uzupełnieniem wykładów są ćwiczenia, podczas których studenci wykonują prace poświęcone aktualnym problemom urbanizacyjnym miast i obszarów miejskich.

Literatura:

Dziemianowicz W., Szmigiel-Rawska K., Nowicka P., Dąbrowska A., 2012, Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Rutkowski J., Stawasz D., 2005 Zarządzanie rozwojem lokalnym, Fundacja Współczesne Zarządzanie Białystok

Brol R. (red.), 2004, Ekonomika i zarządzanie miastem, AE Wrocław.

Czornik M., 2004, Miasto, Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, AE Katowice.

Jechtuchowicz A., Rzeńcy A., 2009, (red.), Współczesne wyzwania miast i regionów, WUŁ, Łódź.

Strahl D. (red.), 2006, Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. AE Wrocław.

Słodczyk J (red.), 2004, Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, Wyd. UO, Opole.

Szromik A., 2007, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna , Kraków.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu, ćwiczeń) student:

- definiuje podstawowe problemy i trendy rozwojowe współczesnych miast i ich regionów, podejścia do zarządzania rozwojem, instrumenty prowadzące do realizacji zamierzonych celów rozwojowych

- wyjaśnia wpływ współczesnych zjawisk zachodzących w przestrzeni na szeroko rozumiane koszty rozwoju miast i ich regionów

- poddaje analizie krytycznej poszczególne propozycje legislacyjne dotyczące gospodarowania i zarządzania przestrzenią miejską

- ocenia szanse rozwojowe polskich miast i regionów miejskich oraz wybranych zagranicznych miast w kontekście dostępnych instrumentów zarządzania

Metody i kryteria oceniania:

test zaliczeniowy, aktywność na ćwiczeniach, obecność na wykładach podnosi ocenę

zaliczenie w formie zdalnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Podhorodecka
Prowadzący grup: Katarzyna Podhorodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.