Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
1900-6-APGIS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jesteś po zajęciach z Podstaw Geoinformatyki I/II, ale nadal zastanawiasz się do czego Ci się GIS przyda? A może spodobała Ci się praca z danymi przestrzennymi, lecz zanim wybierzesz specjalizację, chcesz dowiedzieć się o tym więcej? Ten kurs pozwoli Ci poznać GIS od bardziej praktycznej strony. Poznasz konkretne narzędzia analiz przestrzennych, ich zastosowanie i problemy z nimi związane.

Strona przedmiotu
1900-6-EMiRM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z głównymi współczesnymi tendencjami rozwoju miast i regionów miejskich, sposobami rozwiązywania problemów z tym związanych, narzędziami zarządzania i finansowania rozwoju miast, a także rozwiązaniami legislacyjnymi służącymi poprawie skuteczności zarządzania przestrzenią miejską. Treść wykładu nawiązuje do zagadnień z zakresu urbanistyki, gospodarki i planowania przestrzennego, geografii miast, a także odwołuje się do kluczowych dokumentów regulujących szeroko rozumianą problematykę miejską.

zajęcia odbywają się w formie zdalnej

Strona przedmiotu
1900-6AFP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fizjografia planistyczna jako kierunek służący potrzebom planowania przestrzennego. Przykłady opracowań. Ocena przydatności terenu dla osadnictwa (w rozszerzonej formie również dla rolnictwa, turystyki i rekreacji).

Strona przedmiotu
1900-6-HTZ-WW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie kursu na wstępie wprowadzane są podstawowe pojęcia z zakresu hydrologii jako podstawy do dalszych analiz. Omawiane są zagadnienia związane ze zmianami obiegu wody pod wpływem działalności człowieka na obszarach zurbanizowanych. Wiele miejsca poświęca się zdarzeniom ekstremalnym (susze i powodzie) i wynikającym stąd zagrożeniom oraz metodom monitorowania i zapobiegania negatywnym skutkom tych zjawisk. Analizowane są również źródła zaopatrzenia w wodę. Oceniane są metody monitoringu ilościowego jako podstawy do zarządzania zasobami wodnymi w Polsce.

Strona przedmiotu
1900-6-MNE-WW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą problematyki zróżnicowania narodowo-etnicznego, językowego i religijnego (wyznaniowego) Polski i Europy. Szczególny nacisk położony jest na omówienie sytuacji mniejszości we współczesnym świecie, będącą efektem przemian geopolitycznych w XX i na początku XXI w.

Strona przedmiotu
1900-6-OOS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest wyjaśnienie i analiza obecnego stanu procedury ocen oddziaływania na środowisko zarówno dla przedsięwzięć indywidualnych jak i ocen strategicznych oraz podstawowe elementy i zasady wykonywania tych ocen ze szczególnym uwzględnieniem metodyki i praktyki polskiej.

Strona przedmiotu
1900-6-PP2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-6-PLAR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-6-PSR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium służy dyskusji nad rolą środowiska przyrodniczego w życiu człowieka.

Strona przedmiotu
1900-6-PK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie zasad posługiwania się mapami kameralnie i w terenie (czytanie, interpretacja, pomiary i obliczenia),

korzystania z baz danych i zasobów bibliotecznych oraz opracowania map, które mogą być użyte m.in. jako ilustracje prac licencjackich i magisterskich.

Strona przedmiotu
1900-6-PZAW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot praktyki powinien odpowiadać charakterowi studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna. Głównym celem praktyki jest poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania. Student ma prawo odbywać praktykę w samodzielnie wybranej przez siebie Firmie/Instytucji, zgodnie z profilem kierunku studiów.

Strona przedmiotu
1900-6ASL1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie do pisania pracy licencjackiej, w tym opanowanie podstaw redakcji tekstu oraz prezentowania koncepcji pracy i wyników badań, wybór tematu pracy licencjackiej, zebranie materiałów źródłowych i literatury przedmiotu

Strona przedmiotu
1900-6ASL2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie do pisania pracy licencjackiej, w tym opanowanie podstaw redakcji tekstu oraz prezentowania koncepcji pracy i wyników badań, wybór tematu pracy licencjackiej, zebranie materiałów źródłowych i literatury przedmiotu.

Strona przedmiotu
1900-6ASC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie się z podstawowymi pojęciami socjologicznymi oraz nabycie umiejętności wykorzystywania tych pojęć w opisie otaczającej rzeczywistości społecznej. W ramach zajęć omówione zostaną zagadnienia z zakresu mikrosocjologii takie jak interakcje czy role społeczne a także mechanizmy działania społecznych makrostruktur takich jak państwo, naród, kultura czy klasa społeczna. Szczególna uwaga poświęcona będzie wzajemnej relacji człowieka i przestrzeni i zagadnieniom z dziedziny geografii człowieka.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)