Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo do informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8S01 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo do informacji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają zwrócić uwagę studentów na wagę konstytucyjnego prawa do informacji. Celem jest w równym stopniu omówienie konstrukcji prawnych jak i ich funkcjonowania w praktyce (na podstawie orzecznictwa sądowo-administracyjnego oraz raportów przygotowywanych przed organy zobowiązane do udostępniania informacji oraz organizacje strażnicze).


Przedmiotem zajęć jest przedstawienie pojęcia informacji publicznej oraz instytucji z nią związanych w szczególności prawa do zapoznania się z nią.

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Pojęcie informacji publicznej i prawa do informacji

Zakres prawa do uzyskania informacji publicznej

Ograniczenia (prywatność, tajemnice)

Podmioty uprawnione od uzyskania informacji

Podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej

Sposoby udostępnienia informacji publicznej

Postępowania o udzielenie informacji publicznej (również etap sądowy)

Powtórne wykorzystanie informacji publicznej

Udostępnianie informacji w trybie przepisów szczególnych

Koszty udostępnienia informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych

Prawo do informacji w innych państwach europejskich i w USA

Literatura:

1. Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej: komentarz, Warszawa 2016.

2. Bernaczyk M., Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2014.

3. Szustakiewicz P. (red.), Dostęp do informacji publicznej, Warszawa 2014

4. Skóra A.(red.), Dostęp do informacji publicznej a kodeks postępowania administracyjnego, Toruń 2015

5. Jakubczak S. (red.), Dostęp do informacji publicznej w praktyce samorządu terytorialnego, Warszawa 2015

6. Bernaczyk M., Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa 2008

7. Sitniewski P., Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafić:

Wiedza

1. scharakteryzować istotę i podstawy prawne prawa do informacji

2. przedstawić sposoby dostępu do informacji publicznej i prawne ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej; 3. opisać mechanizmy funkcjonowania administracji w kontekście jej obowiązków z zakresie prawa do informacji

Umiejętności

1. zakwalifikować określone informacje jako informacje publiczne

2. wystąpić o udostępnienie informacji publicznej

3. wyjaśnić genezę i cel konkretnych rozwiązań prawnych

4. dokonywać analizy kompetencji i obowiązków poszczególnych organów

5. przewidzieć skutki prawne i praktyczne wprowadzania konkretnych rozwiązań (co jest szczególnie istotne wobec spodziewanych zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej)

Postawy

1. Postrzegać prawo do informacji jako jedno z fundamentalnych praw konstytucyjnych, bez którego nie jest możliwe funkcjonowanie demokracji liberalnej (w kontekście praworządności i jawności działania organów państwa)

2. Jako urzędnik szanować prawo obywateli do uzyskania informacji, a jako obywatel nie nadużywać tego prawa.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład z elementami dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pomianowski
Prowadzący grup: Piotr Pomianowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pomianowski
Prowadzący grup: Piotr Pomianowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.