Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty specjalizacyjne dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
2200-8S02 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dostarcza słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego. Tematy szczegółowe zostały dobrane tak, aby słuchacze uzyskali narzędzia do rozwiązywania problemów związanych z urzeczywistnianiem wolności religijnej, występujących w działalności administracji publicznej.

Strona przedmiotu
2200-8S02S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dostarcza słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego. Tematy szczegółowe zostały dobrane tak, aby słuchacze uzyskali narzędzia do rozwiązywania problemów związanych z urzeczywistnianiem wolności religijnej, występujących w działalności administracji publicznej.

Strona przedmiotu
2200-8S07 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie regulacji i orzecznistwa oraz pogłsdów doktryny na temat nadzoru finansowego

Strona przedmiotu
2200-8S07S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają sięz zakresem nadzpru państwa nad rynkiem finansoeym.Dotyczy to rynku bankowego ubezpieczeniowego oraz kapitałowego..W związku z integracja europejska zapoznają sie też z regulacjami w innych państwach oraz na poziomie europejskim. Oprócz regulacji prawnych analizowane bedą orzeczenia organów sądowych.Scharakteryzowana będzie rola Komisji Nadzoru Finansowego, jej kompetencje i rekomendacje.Ponadto związane z ztematem wydarzenia będą na bieżco komentowa

Strona przedmiotu
2200-8S05 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu przedstawienie podstawowych przepisów oraz procedur związanych z pismami i dokumentami w wybranych instytucjach państwowych oraz samorządowych. Poruszone zostaną zagadnienia związane z obiegiem, przechowywaniem dokumentów wewnątrz instytucji oraz ich udostępnianiem, prowadzeniem korespondencji z podmiotami zewnętrznymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami oraz problemy związane z dokumentami przesyłanymi pocztą elektroniczną.

W trakcie wykładu zagadnienia zostaną zaprezentowane zarówno teoretycznie (poprzez zrelacjonowanie stanu normatywnego) oraz na przykładach praktycznych (wybrane orzeczenia sądowe i administracyjne oraz wzory dokumentów i pism).

Strona przedmiotu
2200-8S05S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przedstawienie podstawowych przepisów oraz procedur związanych z pismami i dokumentami w wybranych instytucjach państwowych oraz samorządowych. Poruszone zostaną zagadnienia związane z obiegiem, przechowywaniem dokumentów wewnątrz instytucji oraz ich udostępnianiem, prowadzeniem korespondencji z podmiotami zewnętrznymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami oraz problemy związane z dokumentami przesyłanymi pocztą elektroniczną.

W trakcie wykładu zagadnienia zostaną zaprezentowane zarówno teoretycznie (poprzez zrelacjonowanie stanu normatywnego) oraz na przykładach praktycznych (wybrane orzeczenia sądowe i administracyjne oraz wzory dokumentów i pism).

Strona przedmiotu
2200-8S06 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

podstawowe czynności bankowe ,nadzor ,ubezpieczenie depozytów

Strona przedmiotu
2200-8S06S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

najważniejsze kwestie z prawa bankowego zarówno publicznego jak i prywatnego.

Strona przedmiotu
2200-8S01 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-8S01S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-8S08S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dostarcza słuchaczom praktycznej wiedzy z zakresu stosowania prawa

wyznaniowego przez urzędników państwowych. Tematy szczegółowe zostały dobrane

tak, aby słuchacze zwłaszcza poznali oraz internalizowali standardy prawne działalności

administracji publicznej w sprawach wyznaniowych; uzyskali instrumenty do

rozwiązywania problemów związanych z urzeczywistnianiem wolności sumienia i

wyznania, występujących w praktyce działalności administracji publicznej, wreszcie –

zapoznali się z realiami stosowania prawa wyznaniowego przez administrację oraz sądy i

trybunały w Polsce.

Strona przedmiotu
2200-8S04 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy o procesach i zjawiskach życia zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem procesów organizacji i instytucjonalizacji w społeczeństwie industrialnym i postindustrialnym. Wykład stanowi prezentację wybranych zagadnień z zakresu socjologii organizacji, uwzględniających potrzeby i konteksty ważne dla studentów studiów administracyjnych. Prezentuje organizacje formalne w perspektywie społecznej i kulturowej w oparciu o klasyczne i współczesne poglądy w tym zakresie.

Strona przedmiotu
2200-8S04S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy o procesach i zjawiskach życia zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem procesów organizacji i instytucjonalizacji w społeczeństwie industrialnym i postindustrialnym. Wykład stanowi prezentację wybranych zagadnień z zakresu socjologii organizacji, uwzględniających potrzeby i konteksty ważne dla studentów studiów administracyjnych. Prezentuje organizacje formalne w perspektywie społecznej i kulturowej w oparciu o klasyczne i współczesne poglądy w tym zakresie.

Strona przedmiotu
2200-8S03 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-8S03S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest problematyka umów cywilnoprawnych

wykorzystywanych w administracji. Omówiona zostanie zasada swobody umów,

regulacje dotyczące zawarcia umów i ich formy, a także w podstawowym zakresie

najważniejsze umowy cywilnoprawne, takie jak sprzedaż, darowizna, najem,

dzierżawa, dzieło, zlecenie, poręczenie, pożyczka.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)