Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika II etapu edukacyjnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-ZNP/G-P-II Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika II etapu edukacyjnego
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie
Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studenta z podstawowymi pojęciami i zagadnienia teorii wychowania, nauczania i uczenia się; kształtowanie umiejętności refleksji i badania własnej praktyki edukacyjnej

Pełny opis:

Celem pedagogiki na specjalizacji nauczycielskiej jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia teorii edukacji (problemy współczesnego wychowania, nowoczesnej dydaktyki); zapewnienie możliwości aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody pośrednie (np. symulacje, modelowe opisy zdarzeń); kształtowanie umiejętności refleksji i badania własnej praktyki edukacyjną; kształtowanie umiejętności działania w obszarze klasy szkolnej, współpracy z rodzicami, szerszym środowiskiem szkolnym.

Realizację tych celów umożliwiają między innymi następujące treści kształcenia: teleologiczne i aksjologiczne podstawy współczesnego wychowania; prawidłowości procesu wychowania i nauczania i ich uwarunkowania; metody i formy, rezultaty pracy pedagogicznej; program i treści kształcenia, planowanie pracy, kontrola i ocena rezultatów; procesy integracyjne w obrębie grupy klasowej; metody profilaktyki, diagnostyki i terapii;

Literatura:

R. Arends, Uczymy się nauczać, Warszawa 1994

J. Danielewska, Agresja u dzieci - szkoła porozumienia. Warszawa 2002.

R. Davis, Dar dysleksji. Poznań 2001.

G. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. Gdańsk 2003

A. Janowski, Pedagogika praktyczna. Warszawa 2002

E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006.

K. Konarzewski, K. Kruszewski, (red.) Sztuka nauczania. t.1, 2 Warszawa 1991 i nast.

L. Pfiffner, Wszystko o ADHD, Poznań 2004.

H. Retter, Komunikacja codzienna w pedagogice. Gdańsk 2005.

T. Wolańczyk, Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Lublin 1991.

Dodatkowa literatura omawiana na zajęciach podana jest przy tematach.

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejętności

-zna i rozumie podstawowe pojęcia teorii wychowania, nauczania i uczenia się

- zna podstawowe prawidłowości związane z sytuacjami edukacyjnymi

-umie zdiagnozować sytuację edukacyjną i dobrać sposoby adekwatnego działania.

-umie opracować koncepcje dydaktyczne z uwzględnieniem indywidualności ucznia (wybitne zdolności, dysfunkcje, trudności)

Postawy:

-potrafi zdefiniować sytuację pedagogiczną, zdiagnozować problem i znaleźć sposoby rozwiązania

-rozumie etyczny wymiar pracy nauczyciela i umie dokonać etycznej autorefleksji.

-rozumie i uwzględnia w działaniu potrzeby innych

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

Obecność na zajęciach - dopuszczalne 2 nieobecności.

Aktywność – lektura zadanych tekstów.

Sprawdzian pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 46 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Buczek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.