Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Excel dla zaawansowanych- programowanie w VBA cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-INTER-EXVBA2-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Excel dla zaawansowanych- programowanie w VBA cz. 2
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Naturalnymi kandydatami są osoby, które ukończyły kurs pt. "Excel dla zaawansowanych – programowanie w VBA cz.1”.

Skrócony opis:

Zajęcia realizowane są w ramach IBIZA (Interdyscyplinarna Baza Internetowych Zajęć Akademickich) na platformie edukacyjnej dostępnej pod adresem: http://kampus.uw.edu.pl. Na kurs nie mogą się zapisywać studenci WNE.

Jest to druga część kursu nt. programowania w VBA i tworzenia aplikacji w Excelu. Studenci poznają zaawansowane techniki programistyczne, które wykorzystają w celu pisania własnych aplikacji w arkuszu kalkulacyjnym

Pełny opis:

Kurs ten stanowi kontynuację przedmiotu pt. „Excel dla zaawansowanych – programowanie w VBA cz.1” i składa się z dwóch części: (1) wydajnej pracy w VBA oraz (2) projektowaniu interfejsu użytkownika.

Szczegółowa tematyka kursu:

Część 1 (wydajna praca w VBA):

• zmienne tablicowe – definiowanie, wstawianie pojedynczych wartości, zmiana rozmiaru, wczytywanie tablicy danych do zmiennej tablicowej, wstawianie tablicy danych, do komórek Excela;

• procedury typu Sub – zasięg procedur; wywoływanie procedur; argumenty procedur; praktyczne przykłady procedur typu Sub;

• procedury typu Function – funkcje bezargumentowe, jednoargumentowe, wieloargumentowe, z argumentami opcjonalnymi, o nieokreślonej liczbie argumentów, funkcje tablicowe, wstawianie opisu działania funkcji w Excelu;

• tworzenie zaawansowane tabel przestawnych;

• automatyczna praca z wykresami.

Część 1 (projektowanie interfejsu użytkownika):

• obsługa zdarzeń – zdarzenia arkuszy, zdarzenia skoroszytów, zdarzenia wykresów, zdarzenia niezwiązane z obiektami (OnTime i OnKey);

• praca z obiektami typu Shapes – wstawianie oraz edycja: przycisków (m.in. WordArt, Pole tekstowe, ClipArt, Obraz), formantów formularza oraz formantów Active X;

• wbudowane okna dialogowe – okno komunikatu (MsgBox), okno wprowadzania danych (InputBox), okno wybierania nazwy pliku i ścieżki (GetOpenFilename), okno wybierania katalogu (FileDialog) i inne (obiekty CommandBars);

• niestandardowe okna dialogowe (UserForm) – tworzenie własnych formularzy UserForm krok po kroku, otwieranie i zamykanie formularzy, obsługa zdarzeń, praca z oknem Toolbox, tworzenie własnych szablonów;

• przykłady zaawansowanych formularzy UserForm.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które pracują w arkuszu kalkulacyjnym i znają język VBA. Zajęcia prowadzone są na poziomie zaawansowanym. Dla osób, które chcą się nauczyć programowania w VBA od podstaw dedykowany jest kurs pt. „Excel dla zaawansowanych – programowanie w VBA cz.1”.

Uwaga: Obowiązującą na kursie wersją oprogramowania jest Microsoft Excel 2013 (wersja językowa: polski, system operacyjny: Windows). Korzystanie z nowszej wersji jest możliwe i nie wiąże się z żadnymi problemami. Korzystanie z wersji starszej również jest możliwe, ale będzie się wiązało z pewnymi utrudnieniami. Wersja językowa Angielska nie stanowi większego problemu, ale inny system operacyjny (np. Mac) może wiązać się z pewnymi utrudnieniami (inna konstrukcja Wstążki, inne działanie niektórych narzędzi Excela, inne skrótu klawiaturowe).

Literatura:

- materiały własne

- Walkenbach J., Excel 2013 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha, Helion 2011

- Flanczewski S., Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji, Helion 2012

- Jackson M., Staunton M., Zaawansowane modelowanie finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA, Helion 2004

- Jelen B., Syrstand T., Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela, Helion

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafić stosować zaawansowane metody programowania w VBA, tworzyć interfejs użytkownika oparty m.in. na formantach formularza, formantach ActiveX, wbudowanych oknach dialogowych oraz niestandardowych oknach dialogowych UserForm. Słuchacz będzie świadomy, jak pisać wydajny kod VBA przy użyciu zmiennych tablicowych. Słuchacz będzie również znać skomplikowane obiekty programu MS Excel (m.in. tabele przestawne i wykresy) i nabędzie umiejętność sprawnego ich stosowania.

KW01, KW002, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę składają się:

• Prace domowe (łącznie 60 pkt.): dwie zbiorcze prace domowe każda punktowana po 30 punktów z zajęć: z części 1 i z części 2.

• Końcowe zaliczenie „w realu” (łącznie 60 pkt.): po zakończeniu kursu odbędzie się zaliczenie w pracowni komputerowej polegające na prezentacji wcześniej stworzonego projektu.

• Pytania i odpowiedzi na forach dyskusyjnych (łącznie 50 pkt.): merytoryczne wypowiedzi na forach punktowane są dodatkowo. Można zdobyć maksymalnie 3 punkty za każdą wypowiedź.

Punktacja:

MAX Łącznie

Prace domowe 30X2 60

Zaliczenie 1X60 60

Fora dyskusyjne Każda wypowiedź

od 0 do 3 pkt 50

170

Oceny:

Punkty Ocena

[0 ; 60) 2

[60 ; 70) 3

[70 ; 80) 3,5

[80 ; 90) 4

[90 ; 100) 4,5

[100 ; 110) 5

od 110 5!

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Przemysław Kusztelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Przemysław Kusztelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.