Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Guidance and Counseling Psychology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-PS-EAc-12
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Guidance and Counseling Psychology
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Academic basket
Elective courses
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Course presents main issues of counseling including different forms of

counseling and its settings, assessment, leading approaches, techniques

and ethics.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

After completing this course students should be able to:

• Define principles, forms and goals of psychological counseling.

• Explain ethical guidelines in counseling practice.

• Characterize major approaches to counseling based on therapy

models (including theories of symptoms development).

• Explain goals of rehabilitation counseling, psychotherapy, crisis

interventions and prevention.

• Describe basics of counseling tailored to specific settings: individual,

family, couple and group counseling.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Małek
Prowadzący grup: Tomasz Jurczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Course introduces topics concerning main aspects of psychological

counseling. We start from discussing counseling definition, its forms,

counselor’s role and ethics. Crisis intervention, rehabilitation, psycho-

prevention and psychotherapy are discussed within evidence based

major approaches in counseling (e.g. psychoanalytic, psychodynamic,

humanistic, existential, cognitive-behavioral, systemic and postmodern

models). Each approach is presented including its concepts explaining

symptoms development, counseling principles, specific therapeutic

techniques and their limitations. In general presented approaches keep

historical order of their development, addressing differences and

similarities between them, finishing with the idea of integration in

counseling. We discuss specific settings and principles of family, couple

and group counseling with their use in rehabilitation and prevention

counseling.

Presented issues are illustrated with counseling cases and session videos.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)