Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne wprowadzenie do problemu zmiany klimatu i kryzysu ekologicznego.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-F01-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne wprowadzenie do problemu zmiany klimatu i kryzysu ekologicznego.
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kurs dostępny dla wszystkich studentów Uniwersytetu Warszawskiego.


Kurs zaczyna się 1.03.2020

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Jest to krótki interdyscyplinarny kurs w postaci e-learningu na platformie COME UW.

Zajęcia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy na temat globalnego ocieplenia, jego mechanizmów i konsekwencji dla świata istot żywych, człowieka oraz społeczeństwa. Mają one charakter interdyscyplinarny. Składają się z 4 bloków: bloku fizycznego, który przekazuje wiedzę o systemie klimatycznym, regułach nim rządzących i zachodzących w nim obecnie zmianach; bloku przyrodniczego, który przekazuje wiedzę o zależnościach pomiędzy klimatem, a środowiskiem przyrodniczym; bloku ekonomiczno- społecznego, który pokazuje zmianę klimatu i niszczenie środowiska, jako tragedię dóbr wspólnych, oraz wskazuje na procesy zależne od społeczeństwa i ekonomii; i bloku psychologicznego, który pokazuje rolę indywidualnych osób, a także emocji w odpowiedzi na kryzys klimatyczny i wskazuje na możliwości działania wobec tego kryzysu.

Efekty uczenia się:

Wiedza (student wie/zna):

Posiada podstawową wiedzę o fizycznych podstawach antropogenicznego globalnego ocieplenia, mechanizmach rządzących klimatem i jego zmianą, sprzężeniach zwrotnych w systemie klimatycznym i roli człowieka w tych procesach.

Posiada podstawową wiedzę o mechanizmach i sprzężeniach pomiędzy zmianą klimatu, a środowiskiem przyrodniczym, oraz o środowiskowym wymiarze współczesnego kryzysu.

Posiada podstawową wiedzę o społecznych i ekonomicznych uwarunkowaniach współczesnego kryzysu klimatycznego i środowiskowego.

Posiada podstawową wiedzę o psychologicznych, poznawczych i emocjonalnych uwarunkowaniach postaw i działań wobec zmiany klimatu.

K_W07, K_W08, K_W09, K_W010

Umiejętności (student umie):

Rozróżniać na podstawowym poziomie wiedzę naukową i dezinformację. Krytycznie oceniać źródła wiedzy i aktywnie poszukiwać informacji. Wnioskować na podstawie zgromadzonych danych i analiz.

K_U05, K_U06, K_U07

Kompetencje społeczne (student potrafi):

Rozumieć emocje, postawy i działania ludzi związane ze zmianą klimatu, zarówno w skali mikro jak i skali makro, oraz analizować społeczne uwarunkowania kryzysu klimatycznego i ekologicznego. Poszukiwać możliwości działań jednostki i społeczeństwa wobec kryzysu klimatycznego.

K_K03, K_K04

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Budziszewska
Prowadzący grup: Magdalena Budziszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Są to krótkie zajęcia w postaci interaktywnego e-learningu na platformie COME UW. Student przechodzi samodzielnie przez kurs złożony z krótkich tekstów do przeczytania i krótkich filmów do obejrzenia, a także bierze udział w kilku quizach i prostych zadaniach. Całość kończy się prostym testem wielokrotnego wyboru. Ten kurs ma charakter wprowadzenia i nie wymaga posiadania wcześniejszej zaawansowanej wiedzy.

Celem zajęć jest dostarczenie bazowej wiedzy naukowej na temat dwóch ważnych kryzysów współczesności: kryzysu związanego ze zmianą klimatu i powiązanego kryzysu ekologicznego i bioróżnorodności. Jednocześnie zajęcia problematyzują te obszary, wskazują na ważne obszary dyskusji toczonych wokół nich w ramach różnych dziedzin, od nauk ścisłych po nauki społeczne i humanistyczne, uczą aktywnego poszukiwania źródeł i krytycznego myślenia. Składają się z części obligatoryjnej dla uczestnika, która jest krótka i syntetyczna, ale pozwala uczącym się poprzez interaktywną formę i bogaty wybór dodatkowych źródeł rozszerzać swoją wiedzę w wybranych obszarach poza ten obszar podstawowy.

Zajęcia dostarczają podstawowej wiedzy na temat globalnego ocieplenia, jego mechanizmów i konsekwencji dla świata istot żywych, człowieka oraz społeczeństwa. Składają się one z 4 interdyscyplinarnych bloków: bloku fizycznego, który przekazuje wiedzę o systemie klimatycznym, regułach nim rządzących, historii klimatu na ziemi i zachodzących w nim obecnie zmianach; bloku przyrodniczego, który przekazuje wiedzę o zależnościach pomiędzy klimatem, a środowiskiem przyrodniczym; bloku ekonomiczno- społecznego, który pokazuje zmianę klimatu i niszczenie środowiska, jako tragedię dóbr wspólnych, oraz procesy zależne od społeczeństwa i ekonomii; bloku psychologicznego, który pokazuje rolę indywidualnych osób, a także emocji, poznania w odpowiedzi na kryzys klimatyczny i wskazuje możliwości działania wobec kryzysu.

Autorami poszczególnych części materiałów wykorzystanych w trakcie kursu są reprezentanci różnych dziedzin wiedzy na UW, w tym fizyki, biologii, ekonomii i psychologii, współpracujący z powołanym na UW zespołem doradczym ds. kryzysu klimatycznego i ekologicznego. Materiały mają charakter interaktywny, multimedialny, zawierają filmy, teksty źródłowe i odnośniki do źródeł wiedzy, zadania dla uczestników oraz quizy, etc.

Literatura:

Dryzek, J. S., Norgaard, R. B., & Schlosberg, D. (Eds.). (2011). The Oxford handbook of climate change and society. Oxford University Press.

Moser, S. C. (2010). Communicating climate change: history, challenges, process and future directions. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 1(1), 31-53.

Ostrom, E. E., Dietz, T. E., Dolšak, N. E., Stern, P. C., Stonich, S. E., & Weber, E. U. (2002). The drama of the commons. National Academy Press.

Popkiewicz M., Kardaś A., Malinowski S. (2019) Nauka o Klimacie. Warszawa: Sonia Draga.

Rockström, J., Steffen, W. L., Noone, K., Persson, Å., Chapin III, F. S., Lambin, E., ... & Nykvist, B. (2009). Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. Ecology and society.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.