Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka zachowania dla początkujących

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO2 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka zachowania dla początkujących
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Kurs fakultatywny o profilu ogólnoakademickim, stacjonarny, dla studentów I roku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program wykładu obejmuje prezentację historii genetyki zachowania, jej usytuowanie wśród innych dyscyplin naukowych, podstawowe założenia teoretyczne oraz metody badania genetycznych i środowiskowych uwarunkowań różnic międzyosobniczych w zakresie osobowości, zdolności i psychopatologii.

Pełny opis:

1. Spór „natura czy wychowanie” i jego konsekwencje. Powstanie genetyki zachowania. Krótki opis historii genetyki zachowania. Genetyka zachowania a inne dyscypliny naukowe. Podejścia badawcze w genetyce zachowania.

2. Podstawowe założenia genetyki zachowania. Ogólna charakterystyka metod badawczych. Bliźnięta i ich rola w badaniach genetyki zachowania. Studia rodzinne oraz badania adopcyjne.

3. Czynniki genetyczne i środowiskowe warunkujące ludzkie zachowanie w normie i patologii.

4. Interakcja i korelacja genotypu i środowiska.

5. Powiązanie psychologii ewolucyjnej i genetyki zachowania i jego znaczenie.

5. Metody szacowania wielkości wpływu genetycznego na zachowanie.

6. Pojęcie odziedziczalności.

7. Odziedziczalność osobowości. Zmiany odziedziczalności na przestrzeni życia.

8. Odziedziczalność zdolności. Efekt Wilsona.

9. Odziedziczalność zaburzeń psychicznych.

10. Różnice odziedziczalności związane z płcią.

Literatura:

Dragan, W.Ł. (2014). Temperament w pierwszym roku życia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (rozdziały 1-3).

Oniszczenko, W. (2000). Elementy genetyki zachowania. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki (t.1, s. 205-226). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pisula, W., Oniszczenko, W. (2008). Genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna. W: J. Strelau, D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki (t.1, s. 303 – 338). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student

- zna najważniejsze pojęcia genetyki zachowania,

- zna metody badań genetyki zachowania,

- wyjaśnia składniki odziedziczalności zachowania,

- wyjaśnia czynniki środowiskowe wpływające na zachowanie.

Umiejętności. Student

- umie analizować wyniki badań genetyki zachowania,

- rozpoznaje ograniczenia badań genetyki zachowania.

Postawy. Student

- rozpoznaje, na czym polega znaczenie badań genetycznych,

- zachowuje krytycyzm wobec badań genetyki zachowania.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie pisemne w postaci testu złożonego z 15 pytań zamkniętych.

Kryteria oceny:

9-10 punktów - dostateczny

11 punktów - dostateczny plus

12 punktów - dobry

13 punktów - dobry plus

14 punktów - bardzo dobry

15 punktów - celujący

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.