Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Adolescencja jako przejście od dzieciństwa do dorosłości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO5-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Adolescencja jako przejście od dzieciństwa do dorosłości
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Psychologia Wychowacza i Rozwoju
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza o rozwoju w okresie adolescencji stanowi ważną cześć wiedzy psychologicznej, którą powinien w podstawowym zakresie posiadać każdy absolwent psychologii.


kryteria naboru:

kurs dla lat I-V

kolejność zapisów

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Adolescencja jest ważnym etapem w życiu człowieka. Obejmuje okres pomiędzy dzieciństwem a wiekiem dojrzałym. Wielu psychologów i socjologów uważa ten okres w życiu za okres przejściowy, który niesie ze sobą niespotykane wcześniej możliwości, ale również konflikty i zagrożenia. Słowo ?adolescencja" pochodzi z języka łacińskiego /adolescere/ i oznacza: wzrastać lub osiągnąć dojrzałość i w takim znaczeniu jest dzisiaj używane - określa okres obejmujący drugą dekadę życia ludzkiego, prowadzący do dorosłości i dojrzałości. Jest to czas gwałtownych i radykalnych przemian jednostki, których poznanie jest celem proponowanego wykładu.

Efekty uczenia się:

Student powinien:

- opisać rozwój w okresie dorastania

- porównać różne koncepcje rozwoju młodzieży

- porównać okres dorastania z dzieciństwem i dorosłością

- wskazać procesy ciągłości rozwoju i specyficzne dla dorastania

- umieć przeprowadzić analizę krytyczną procesu rozwojowego w okresie dorastania

- dokonać analizy porównawczej zmian rozwojowych u dziewcząt i chłopców oraz w odniesieniu do wcześniejszych faz rozwojowych

Praktyki zawodowe:

nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Katra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bakiera L. (2009). Czy dorastanie musi być trudne? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Bardziejewska M. (2005). Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków? [w:] A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 345 – 378). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Bee H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo. (rozdz. 12. - Rozwój społeczny i rozwój osobowości w okresie dorastania, s. 362-400)

Katra, G. (2003). Dorastanie jako okres wielkich transformacji. W: A. Jurkowski /red./. Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Katra G. (2010). Psycholog szkolny wobec wyzwań dorastania, [w:] G. Katra G., E. Sokołowska (red). Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole (s. 74-92). Warszawa: WoltersKluwer Polska.

Obuchowska I. (2000). Adolescencja, [w:]. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, /red./, Psychologia rozwoju człowieka(163-201). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

Oleszkowicz A., Senejko A.(2011). Dorastanie, W: J. Trempała (red.) Rozwój psychiczny człowieka, s.258-285. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Oleszkowicz A., Senejko A.(2013). Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Turner, J. S., Helms, D. B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP. /Rozdz. o dorastaniu/

Ziółkowska B. (2005). Okres dorastania. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? [w:] A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 379 – 391). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)