Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju człowieka II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB2L-1 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka II
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs składa się z wykładu oraz ćwiczeń. Celem wykładu jest poznanie właściwości przebiegu rozwoju człowieka na różnych etapach życia, poprzez odwołanie się do głównych teorii rozwojowych oraz do najnowszych danych empirycznych. Ćwiczenia stanowią rozszerzenie i uzupełnienie treści wykładu oraz umożliwiają studentom zdobycie nowych umiejętności na bazie wiedzy prezentowanej podczas wykładów.

Pełny opis:

Koordynacja: dr Katarzyna Lubiewska, dr Alicja Niedźwiecka

Prowadzący wykłady: dr Katarzyna Lubiewska, hab. Grażyna Katra, dr hab. Paweł Holas, dr hab. Anna Cierpka

Prowadzący ćwiczenia:

dr Katarzyna Lubiewska, dr Alicja Niedźwiecka, dr Krzysztof Krawczyk, dr Mateusz Płatos, mgr Zofia Borska-Mądrzycka, mgr Aleksandra Dopierała, mgr Weronika Kłakułak-Torba, mgr Joanna Wysocka

Lista tematów ćwiczeń:

1. Rozwój w okresie dzieciństwa

2. Obserwacja dziecka

3. Zabawa

4. Rozwój językowy

5. Rozwój pojęcia Ja i poznania społecznego

6. Badanie rozwoju - narzędzia do oceny rozwoju psychomotorycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego w dzieciństwie

7. Badanie rozwoju – metody stosowane w badaniach naukowych

8. Rozwój w rodzinie i rodzicielstwo

9. Rozwój emocjonalny i samoregulacja

10. Rozwój motywacji osiągnięć

11. Kryzysy rozwojowe

12. Przywiązanie i miłość romantyczna

13. Konteksty rozwoju

14. Omówienie projektów wykonanych przez studentów (cz. 1)

15. Omówienie projektów wykonanych przez studentów (cz. 2)

Literatura:

Wykład:

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Ćwiczenia:

1. Rozwój w okresie dzieciństwa

Obowiązuje znajomość tematyki prezentowanej podczas wykładu Psychologia Rozwoju Człowieka I.

2. Obserwacja dziecka

Hornowska, E., Brzezińska, A. I, Appelt, K., i Kaliszewska-Czeremska, K. (2014). Rola środowiska w rozwoju małego dziecka–metody badania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Rozdział: Metody badania psychologicznego stosowane w ocenie rozwoju małego dziecka, s. 35-60.

3. Zabawa

Brzezińska, A., Appelt, K. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. W: D. Doliński, J. Strelau, Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 2. Gdańsk: GWP. Fragment podrozdziału Zabawa i nauka, s. 201-205.

4. Rozwój językowy

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Rozdział 9.

5. Rozwój pojęcia Ja i poznania społecznego

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Str. 253-255, Rozdział 11.

6. Badanie rozwoju - narzędzia do oceny rozwoju psychomotorycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego w dzieciństwie

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Str 213-221, Rozdziały 6, 8.

7. Badanie rozwoju – metody stosowane w badaniach naukowych

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Str. 38-65.

8. Rozwój w rodzinie i rodzicielstwo

Cierpka, A. (2003). Systemowe rozumienie funkcjonowania rodziny. W: A. Jurkowski (red.) Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej. Warszawa: Wyd. PAN

Lubiewska, K. (2019). Przywiązanie w kontekście wrażliwości rodzicielskiej, socjalizacji oraz wpływów kulturowych. Warszawa: PWN. (s. 114-117, 133-141)

9. Rozwój emocjonalny i samoregulacja

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Str. 413-427.

Mischel, W. (2015). Test Marshmallow. O pożytkach płynących z samokontroli. Sopot: Smak Słowa. Myślenie chłodne i gorące (s.49-65). Funkcja wykonawcza (s. 110-114). Rola przekonań (s.114-119)

Siegel, D. J. (2016). Burza w mózgu nastolatka. Potencjał okresu dorastania. Podkowa Leśna: MiND. Dążenie do nagrody: impulsywność, podatność na uzależnienia, hiperracjonalność (s.63-68). Przebudowa mózgu: przycinanie i mielinizacja (s. 75-78 i 82-85).

10. Rozwój motywacji osiągnięć

Turska, D., Pisarska, A. (2017). Orientacje motywacyjne studentów w uczeniu się a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich. Rola płci rodzica i respondenta. Psychologia Rozwojowa, 22, 55-73.

Dweck, C. (2019). Nowa psychologia sukcesu. Warszawa: Muza. Rozdział 2 (s. 22-66)

11. Kryzysy rozwojowe

Brzezińska, A., Appelt, K., Ziółkowska B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. W: D. Doliński, J. Strelau, Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 2. Gdańsk: GWP. Fragment podrozdziału Zmiana a rozwój, s. 122-133.

12. Przywiązanie i miłość romantyczna

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Str. 429-453.

Shaver, P. R., Mikulincer, M. (2005). Podejście behawiorystyczne do miłości romantycznej. Systemy: przywiązania, opieki i seksualny. W: R., J. Sternberg, K. Weis (red.) (2007). Nowa psychologia miłości (s. 59-100). Taszów: Biblioteka Moderator.

13. Konteksty rozwoju

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Rozdział 15.

Lubiewska, K., Głogowska, K., Derbis, R. (2017). Wewnątrzkulturowe uwarunkowania międzypokoleniowej transmisji przywiązania w adolescencji. Czasopismo psychologiczne, 23, 43-57.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna główne teorie rozwoju człowieka.

Student zna normy rozwojowe w zakresie rozwoju motorycznego, poznawczego, językowego, emocjonalnego i społecznego.

Student zna metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju.

Student zna różne konteksty rozwoju człowieka i ich związki z rozwojem osoby w różnych obszarach.

Umiejętności:

Student obserwuje, opisuje i wyjaśnia zachowanie osoby w odniesieniu do norm rozwojowych i głównych teorii rozwoju.

Student wyjaśnia, jak wybrane właściwości środowiska rozwoju wpływają na osiągnięcia rozwojowe osoby.

Student podaje przykłady zachowań wskazujących na osiągnięcie przez osobę danego celu rozwojowego lub występowanie trudności rozwojowych.

Student wyjaśnia zachowanie osoby przyjmując różne perspektywy teoretyczne i stosując różne konstrukty używane w psychologii rozwoju.

Student analizuje specyficzny problem lub obszar rozwoju w kontekście różnych teorii rozwoju.

Kompetencje społeczne:

Student jest świadomy różnorodności celów i wartości uznawanych przez ludzi i potrafi respektować tę różnorodność ze szczególnym uwzględnieniem osób w różnym wieku i specyficznych potrzeb rozwojowych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin zawierający pytania zamknięte z wielokrotnym wyborem oraz pytania otwarte.

Ćwiczenia:

Zadania domowe oraz projekt grupowy.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione oraz 2 usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim nieobecności. Nieobecność na więcej niż czterech zajęciach skutkuje niezaliczeniem przedmiotu. Nie ma możliwości odbywania zajęć w grupie, do której student nie jest zapisany.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Lubiewska, Alicja Niedźwiecka
Prowadzący grup: Zofia Borska-Mądrzycka, Anna Cierpka, Aleksandra Dopierała, Paweł Holas, Grażyna Katra, Krzysztof Krawczyk, Katarzyna Lubiewska, Alicja Niedźwiecka, Mateusz Płatos, Monika Pudło, Alicja Radkowska, Joanna Wysocka, Katarzyna Zdunik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs składa się z wykładu oraz ćwiczeń. Celem wykładu jest poznanie właściwości przebiegu rozwoju człowieka na różnych etapach życia, poprzez odwołanie się do głównych teorii rozwojowych oraz do najnowszych danych empirycznych. Ćwiczenia stanowią rozszerzenie i uzupełnienie treści wykładu oraz umożliwiają studentom zdobycie nowych umiejętności na bazie wiedzy prezentowanej podczas wykładów.

Pełny opis:

Koordynacja: dr Katarzyna Lubiewska, dr Alicja Niedźwiecka

Wykładowcy: dr Katarzyna Lubiewska, hab. Grażyna Katra, dr hab. Paweł Holas, dr hab. Anna Cierpka

Lista wykładów:

1. Główne teorie rozwoju (dr Katarzyna Lubiewska)

2. Metody badawcze w psychologii rozwoju człowieka (dr Katarzyna Lubiewska)

3. Rozwój po okresie wczesnego dzieciństwa (dr Katarzyna Lubiewska)

4. Rozwój poznawczy: Od myślenia konkretnego do relatywizmu (dr hab. Grażyna Katra)

5. Kryzysy w ciągu życia (dr hab. Grażyna Katra)

6. Rozwój autonomii (dr hab. Grażyna Katra)

7. Rozwój motywacji osiągnięć (dr hab. Grażyna Katra)

8. Rozwój osobowości i tożsamości (dr hab. Grażyna Katra)

9. Rozwój psychoseksualny (dr hab. Paweł Holas)

10. Rozwój przywiązania i bliskich relacji na przestrzeni życia (dr Katarzyna Lubiewska)

11. Kontekst rozwoju: Środowisko rodzinne (dr hab. Anna Cierpka)

12. Kontekst rozwoju: Rodzicielstwo (dr Katarzyna Lubiewska)

13. Kontekst rozwoju: Relacje rówieśnicze (dr hab. Grażyna Katra)

14. Kontekst rozwoju: Czynniki ekologiczne (dr Katarzyna Lubiewska)

15. Kontekst rozwoju: Czynniki kulturowe (dr Katarzyna Lubiewska)

Prowadzący grup:

dr Katarzyna Lubiewska, dr Alicja Niedźwiecka, dr Krzysztof Krawczyk, dr Mateusz Płatos, mgr Zofia Borska-Mądrzycka, mgr Aleksandra Dopierała, mgr Weronika Kłakułak-Torba, mgr Joanna Wysocka

Tematy ćwiczeń:

1. Rozwój w okresie dzieciństwa

2. Obserwacja dziecka

3. Zabawa

4. Rozwój językowy

5. Rozwój pojęcia Ja i poznania społecznego

6. Badanie rozwoju - narzędzia do oceny rozwoju psychomotorycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego w dzieciństwie

7. Badanie rozwoju – metody stosowane w badaniach naukowych

8. Rozwój w rodzinie i rodzicielstwo

9. Rozwój emocjonalny i samoregulacja

10. Rozwój motywacji osiągnięć

11. Kryzysy rozwojowe

12. Przywiązanie i miłość romantyczna

13. Konteksty rozwoju

14. Omówienie projektów wykonanych przez studentów (cz. 1)

15. Omówienie projektów wykonanych przez studentów (cz. 2)

Literatura:

Wykład

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Ćwiczenia

1. Rozwój w okresie dzieciństwa

Obowiązuje znajomość tematyki prezentowanej podczas wykładu Psychologia Rozwoju Człowieka I.

2. Obserwacja dziecka

Hornowska, E., Brzezińska, A. I, Appelt, K., i Kaliszewska-Czeremska, K. (2014). Rola środowiska w rozwoju małego dziecka–metody badania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Rozdział: Metody badania psychologicznego stosowane w ocenie rozwoju małego dziecka, s. 35-60.

3. Zabawa

Brzezińska, A., Appelt, K. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. W: D. Doliński, J. Strelau, Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 2. Gdańsk: GWP. Fragment podrozdziału Zabawa i nauka, s. 201-205.

4. Rozwój językowy

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Rozdział 9.

5. Rozwój pojęcia ja I poznania społecznego

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Str. 253-255, Rozdział 11.

6. Badanie rozwoju - narzędzia do oceny rozwoju psychomotorycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego w dzieciństwie

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Str 213-221, Rozdziały 6, 8.

7. Badanie rozwoju – metody stosowane w badaniach naukowych

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Str. 38-65.

8. Rozwój w rodzinie i rodzicielstwo

Cierpka, A. (2003). Systemowe rozumienie funkcjonowania rodziny. W: A. Jurkowski (red.) Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej. Warszawa: Wyd. PAN

Lubiewska, K. (2019). Przywiązanie w kontekście wrażliwości rodzicielskiej, socjalizacji oraz wpływów kulturowych. Warszawa: PWN. (s. 114-117, 133-141)

9. Rozwój emocjonalny i samoregulacja

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Str. 413-427.

Mischel, W. (2015). Test Marshmallow. O pożytkach płynących z samokontroli. Sopot: Smak Słowa. Myślenie chłodne i gorące (s.49-65). Funkcja wykonawcza (s. 110-114). Rola przekonań (s.114-119)

Siegel, D. J. (2016). Burza w mózgu nastolatka. Potencjał okresu dorastania. Podkowa Leśna: MiND. Dążenie do nagrody: impulsywność, podatność na uzależnienia, hiperracjonalność (s.63-68). Przebudowa mózgu: przycinanie i mielinizacja (s. 75-78 i 82-85).

10. Rozwój motywacji osiągnięć

Turska, D., Pisarska, A. (2017). Orientacje motywacyjne studentów w uczeniu się a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich. Rola płci rodzica i respondenta. Psychologia Rozwojowa, 22, 55-73.

Dweck, C. (2019). Nowa psychologia sukcesu. Warszawa: Muza. Rozdział 2 (s. 22-66)

11. Kryzysy rozwojowe

Brzezińska, A., Appelt, K., Ziółkowska B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. W: D. Doliński, J. Strelau, Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 2. Gdańsk: GWP. Fragment podrozdziału Zmiana a rozwój, s. 122-133.

12. Przywiązanie i miłość romantyczna

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Str. 429-453.

Shaver, P. R., Mikulincer, M. (2005). Podejście behawiorystyczne do miłości romantycznej. Systemy: przywiązania, opieki i seksualny. W: R., J. Sternberg, K. Weis (red.) (2007). Nowa psychologia miłości (s. 59-100). Taszów: Biblioteka Moderator.

13. Konteksty rozwoju

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Rozdział 15.

Lubiewska, K., Głogowska, K., Derbis, R. (2017). Wewnątrzkulturowe uwarunkowania międzypokoleniowej transmisji przywiązania w adolescencji. Czasopismo psychologiczne, 23, 43-57.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Lubiewska, Alicja Niedźwiecka
Prowadzący grup: Katarzyna Lubiewska, Alicja Niedźwiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs składa się z wykładu oraz ćwiczeń. Celem wykładu jest poznanie właściwości przebiegu rozwoju człowieka na różnych etapach życia, poprzez odwołanie się do głównych teorii rozwojowych oraz do najnowszych danych empirycznych. Ćwiczenia stanowią rozszerzenie i uzupełnienie treści wykładu oraz umożliwiają studentom zdobycie nowych umiejętności na bazie wiedzy prezentowanej podczas wykładów.

Pełny opis:

Koordynacja: dr Katarzyna Lubiewska, dr Alicja Niedźwiecka

Wykładowcy: dr Katarzyna Lubiewska, hab. Grażyna Katra, dr hab. Paweł Holas, dr hab. Anna Cierpka

Lista wykładów:

1. Główne teorie rozwoju (dr Katarzyna Lubiewska)

2. Metody badawcze w psychologii rozwoju człowieka (dr Katarzyna Lubiewska)

3. Rozwój po okresie wczesnego dzieciństwa (dr Katarzyna Lubiewska)

4. Rozwój poznawczy: Od myślenia konkretnego do relatywizmu (dr hab. Grażyna Katra)

5. Kryzysy w ciągu życia (dr hab. Grażyna Katra)

6. Rozwój autonomii (dr hab. Grażyna Katra)

7. Rozwój motywacji osiągnięć (dr hab. Grażyna Katra)

8. Rozwój osobowości i tożsamości (dr hab. Grażyna Katra)

9. Rozwój psychoseksualny (dr hab. Paweł Holas)

10. Rozwój przywiązania i bliskich relacji na przestrzeni życia (dr Katarzyna Lubiewska)

11. Kontekst rozwoju: Środowisko rodzinne (dr hab. Anna Cierpka)

12. Kontekst rozwoju: Rodzicielstwo (dr Katarzyna Lubiewska)

13. Kontekst rozwoju: Relacje rówieśnicze (dr hab. Grażyna Katra)

14. Kontekst rozwoju: Czynniki ekologiczne (dr Katarzyna Lubiewska)

15. Kontekst rozwoju: Czynniki kulturowe (dr Katarzyna Lubiewska)

Prowadzący grup:

dr Katarzyna Lubiewska, dr Alicja Niedźwiecka, dr Krzysztof Krawczyk, dr Mateusz Płatos, mgr Zofia Borska-Mądrzycka, mgr Aleksandra Dopierała, mgr Weronika Kłakułak-Torba, mgr Joanna Wysocka

Tematy ćwiczeń:

1. Rozwój w okresie dzieciństwa

2. Obserwacja dziecka

3. Zabawa

4. Rozwój językowy

5. Rozwój pojęcia Ja i poznania społecznego

6. Badanie rozwoju - narzędzia do oceny rozwoju psychomotorycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego w dzieciństwie

7. Badanie rozwoju – metody stosowane w badaniach naukowych

8. Rozwój w rodzinie i rodzicielstwo

9. Rozwój emocjonalny i samoregulacja

10. Rozwój motywacji osiągnięć

11. Kryzysy rozwojowe

12. Przywiązanie i miłość romantyczna

13. Konteksty rozwoju

14. Omówienie projektów wykonanych przez studentów (cz. 1)

15. Omówienie projektów wykonanych przez studentów (cz. 2)

Literatura:

Wykład

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Ćwiczenia

1. Rozwój w okresie dzieciństwa

Obowiązuje znajomość tematyki prezentowanej podczas wykładu Psychologia Rozwoju Człowieka I.

2. Obserwacja dziecka

Hornowska, E., Brzezińska, A. I, Appelt, K., i Kaliszewska-Czeremska, K. (2014). Rola środowiska w rozwoju małego dziecka–metody badania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Rozdział: Metody badania psychologicznego stosowane w ocenie rozwoju małego dziecka, s. 35-60.

3. Zabawa

Brzezińska, A., Appelt, K. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. W: D. Doliński, J. Strelau, Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 2. Gdańsk: GWP. Fragment podrozdziału Zabawa i nauka, s. 201-205.

4. Rozwój językowy

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Rozdział 9.

5. Rozwój pojęcia ja I poznania społecznego

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Str. 253-255, Rozdział 11.

6. Badanie rozwoju - narzędzia do oceny rozwoju psychomotorycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego w dzieciństwie

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Str 213-221, Rozdziały 6, 8.

7. Badanie rozwoju – metody stosowane w badaniach naukowych

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Str. 38-65.

8. Rozwój w rodzinie i rodzicielstwo

Cierpka, A. (2003). Systemowe rozumienie funkcjonowania rodziny. W: A. Jurkowski (red.) Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej. Warszawa: Wyd. PAN

Lubiewska, K. (2019). Przywiązanie w kontekście wrażliwości rodzicielskiej, socjalizacji oraz wpływów kulturowych. Warszawa: PWN. (s. 114-117, 133-141)

9. Rozwój emocjonalny i samoregulacja

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Str. 413-427.

Mischel, W. (2015). Test Marshmallow. O pożytkach płynących z samokontroli. Sopot: Smak Słowa. Myślenie chłodne i gorące (s.49-65). Funkcja wykonawcza (s. 110-114). Rola przekonań (s.114-119)

Siegel, D. J. (2016). Burza w mózgu nastolatka. Potencjał okresu dorastania. Podkowa Leśna: MiND. Dążenie do nagrody: impulsywność, podatność na uzależnienia, hiperracjonalność (s.63-68). Przebudowa mózgu: przycinanie i mielinizacja (s. 75-78 i 82-85).

10. Rozwój motywacji osiągnięć

Turska, D., Pisarska, A. (2017). Orientacje motywacyjne studentów w uczeniu się a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich. Rola płci rodzica i respondenta. Psychologia Rozwojowa, 22, 55-73.

Dweck, C. (2019). Nowa psychologia sukcesu. Warszawa: Muza. Rozdział 2 (s. 22-66)

11. Kryzysy rozwojowe

Brzezińska, A., Appelt, K., Ziółkowska B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. W: D. Doliński, J. Strelau, Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 2. Gdańsk: GWP. Fragment podrozdziału Zmiana a rozwój, s. 122-133.

12. Przywiązanie i miłość romantyczna

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Str. 429-453.

Shaver, P. R., Mikulincer, M. (2005). Podejście behawiorystyczne do miłości romantycznej. Systemy: przywiązania, opieki i seksualny. W: R., J. Sternberg, K. Weis (red.) (2007). Nowa psychologia miłości (s. 59-100). Taszów: Biblioteka Moderator.

13. Konteksty rozwoju

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Rozdział 15.

Lubiewska, K., Głogowska, K., Derbis, R. (2017). Wewnątrzkulturowe uwarunkowania międzypokoleniowej transmisji przywiązania w adolescencji. Czasopismo psychologiczne, 23, 43-57.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.