Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanizmy psychopatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP308-07 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Mechanizmy psychopatologii
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychoterapia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

znajomość podstawowych koncepcji człowieka, zdrowia i choroby

znajomość podstaw psychopatologii, klasyfikacji psychiatrycznych DSM i ICD


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabywanie umiejętności stosowania pojęć i założeń teoretycznych dla analizowania materiału klinicznego. Na ćwiczeniach zostaną wykorzystane materiały biograficzne ilustrujące przypadek nerwicy, depresji i schizofrenii. Na kolejnych zajęciach te same trzy przypadki będą omawiane w kategoriach określonej teorii psychopatologii. Wykorzystane zostaną wszystkie podejścia teoretyczne prezentowane na wykładzie. Podsumowanie zajęć będzie polegać na próbie usystematyzowania różnorodnych teoretycznych interpretacji tych samych danych klinicznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest nabywanie umiejętności stosowania pojęć i założeń teoretycznych dla analizowania materiału klinicznego. Na ćwiczeniach zostaną wykorzystane materiały biograficzne ilustrujące przypadek nerwicy, depresji i schizofrenii. Na kolejnych zajęciach te same trzy przypadki będą omawiane w kategoriach określonej teorii psychopatologii. Wykorzystane zostaną wszystkie podejścia teoretyczne prezentowane na wykładzie. Podsumowanie zajęć będzie polegać na próbie usystematyzowania różnorodnych teoretycznych interpretacji tych samych danych klinicznych.

wymagania: IV, V rok studiów

zaliczenie: kolokwium oraz wykonanie dodatkowego zadania [4pkt/30h]

kryteria selekcji komputerowej: specjalizacja

sylabus:

Tematyka zajęć:

1. zajęcia organizacyjne

2. zajęcia wstępne - omawianie trzech przypadków bez kontekstu teoretycznego

3. ortodoksyjna psychoanaliza - teoria Freuda

4. psychologia self Kohuta

5. analiza transakcyjna Berne'a

6. podejście skoncentrowane na osobie Rogersa

7. psychoterapia Gestalt Perlsa

8. bioenergetyka Lowena

9. teoria fenomenologiczna Lainga

10. logoterapia Frankla

11. podejście poznawcze Ellisa

12. neurolingwistyczna psychoterapia /NLPt/

Literatura:

literatura obowiązkowa:

1) Mechanizmy psychopatologii, geneza zaburzeń, rozumienie zdrowia psychicznego

Jakubczyk, A. Niektóre zagadnienia współczesnej psychiatrii w ujęciu krytycznym T. S. Szasza. W: L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii. Seria 4. Tom 5. Warszawa: PWN (s. 305-315).

Carson, R. C., Butcher, J. N., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. Tom 1. Gdańsk: GWP (rozdział 2: s. 75-111).

2) PSYCHOANALIZA – SIGMUND FREUD

Drozdowski, P., Kokoszka, A. (1993). Podstawowe pojęcia psychoanalizy. W: A. Kokoszka, P. Drozdowski (red.), Wprowadzenie do psychoterapii. Kraków: Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (s. 59-76).

Kokoszka, A. (1993). Podstawowe pojęcia psychoanalitycznej psychoterapii. W: A. Kokoszka, P. Drozdowski (red.), Wprowadzenie do psychoterapii. Kraków: Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (s. 77-85).

3) PSYCHOLOGIA SELF - HEINZ KOHUT

Moore, B. E., Fine, B. D. (1996). Słownik Psychoanalizy. Warszawa: Jacek Santorski & Co (s. 247-257).

Namysłowska, I. (1983). Psychologiczne teorie związków z obiektem. Psychiatria Polska, 5-6.

4) ANALIZA TRANSAKCYJNA – ERIC BERNE

Cierpiałkowska, L., Nowicka-Gawęcka, H. (1992). Wybrane zagadnienia analizy transakcyjnej. W: B. Waligóra (red.), Elementy psychologii klinicznej. Tom 2. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (s. 93-127).

Harris, T. A (1987). W zgodzie z sobą i tobą. Waszawa: Instytut Wydawniczy PAX (rozdziały: 2, 3, 4, 5, 6, 7).

5) BIOENERGETYKA – ALEXANDER LOWEN

Lowen, A. (1991). Duchowość ciała. Warszawa: Jacek Santorski & Co.

6) TEORIA RONALDA LAINGA

Laing R. D. (2004). Podzielone Ja. Poznań: Rebis (część 3: s. 177-267).

7) TERAPIA SKONCENTROWANA NA OSOBIE – CARL ROGERS

Rogers, C. (1984). Teoria terapii osobowości i relacji interpersonalnych rozwinięta w oparciu o podejście skoncentrowane na kliencie. Nowiny Psychologiczne, 2-3, 1-85.

8) TERAPIA GESTALT – FRITZ PERLS

Sills, C., Fish, S., Lapworth, P. (1999). Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

9) LOGOTERAPIA – VIKTOR FRANKL

Corey, G. (2005). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka (rozdział 6: Terapia egzystencjalna: s. 196-230).

10) TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA - ALBERT ELLIS

Ellis, A. (1998). Terapia krótkoterminowa. Gdańsk: GWP.

11) PODEJŚCIA SYSTEMOWE

De Barbaro, B. (1994). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Collegium Medicum UJ, Kraków.

Tryjarska, B. (1987). Główni przedstawiciele psychoterapii rodzinnej. Nowiny Psychologiczne, 1, 5-32.

12) NEUROLINGWISTYCZNA PSYCHOTERAPIA

Huflejt-Łukasik, M., Peczko, B. (2011). Neurolingwistyczna psychoterapia. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.). Psychoterapia. Szkoły i metody. Warszawa: Eneteia (s.299-324)

Krawczyk, K. (2010). Neurolingwistyczne programowanie. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.). Psychoterapia. Integracja. Warszawa: Eneteia (s.230-248)

Efekty uczenia się:

wiedza: znajomość pojęć i założeń teorii psychopatologii; mechanizmy zaburzeń psychicznych

umiejętności: interpretacja materiału klinicznego; opracowanie studium przypadku

postawa: wrażliwość na cierpienie psychiczne, akceptacja różnorodności ludzkich doświadczeń

Metody i kryteria oceniania:

Dwa pisemne kolokwia ze znajomości podstawowych pojęć

opracowanie studium przypadku (prezentacja na zajęciach lub pisemnie)

aktywność na zajęciach

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Krawczyk, Hubert Suszek
Prowadzący grup: Krzysztof Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Suszek
Prowadzący grup: Krzysztof Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.