Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychoterapia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Psychologii)

Jednostka: Wydział Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Psychoterapia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024
2500-PL-PS-SP308-11 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel - Zajęcia te mają na celu przygotowanie do funkcjonowania w roli zawodowej przez nabycie podstawowych umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, jak nawiązanie kontaktu z pacjentem, diagnoza jego problemów i planowanie terapii, oraz odpowiedzialność w postępowaniu wobec pacjenta.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP308-06 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawione zostaną najważniejsze teorie wyjaśniające mechanizmy zaburzeń psychicznych, takie jak: teorie relacji z obiektem, analiza transakcyjna, podejścia humanistyczno-egzystencjalne, bioenergetyka, podejście behawioralne, podejście poznawcze, podejście systemowe i inne. Każda koncepcja zostanie omówiona ze względu na podstawowe założenia dotyczące: (1) normalnego przebiegu rozwoju i funkcjonowania psychiki, (2) zdrowia i zaburzenia psychicznego, (3) czynników zakłócających rozwój i przebiegu nieprawidłowego rozwoju psychicznego, (4) mechanizmów zmiany psychiki stanowiących punkt wyjścia do oddziaływań psychoterapeutycznych

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP308-07 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabywanie umiejętności stosowania pojęć i założeń teoretycznych dla analizowania materiału klinicznego. Na ćwiczeniach zostaną wykorzystane materiały biograficzne ilustrujące przypadek nerwicy, depresji i schizofrenii. Na kolejnych zajęciach te same trzy przypadki będą omawiane w kategoriach określonej teorii psychopatologii. Wykorzystane zostaną wszystkie podejścia teoretyczne prezentowane na wykładzie. Podsumowanie zajęć będzie polegać na próbie usystematyzowania różnorodnych teoretycznych interpretacji tych samych danych klinicznych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP308-14 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP308-15 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs w sposób zaawansowany wprowadza studentów w założenia i techniki terapii poznawczo-behawioralnej.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP308-12 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone problemom roli zawodowej i etyce psychologa, psychoterapeuty. W ramach zajęć omawiane są źródła definicji zdrowia psychicznego oraz geneza zaburzeń. Poruszane są zagadnienia dotyczące zasad pomocy psychoterapeutycznej (np. czy zawsze wpływ psychoterapii jest pozytywny?). Dyskutowane są problemy zawodu psychologa klinicznego, temat predyspozycji i kompetencji psychoterapeuty.

W ramach zajęć poruszane są także problemy związane ze specyfiką pomocy w przypadku osób terminalnie chorych, umierających i ich rodzin, jak też w przypadku ofiar przemocy.

Ponadto studenci zapoznają się z ustawą o zawodzie psychologa, ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz wymaganiami związanymi z uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP308-09 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładach omawiane są definicje zdrowia psychicznego, klasyfikacje zaburzeń psychicznych wg. dwóch systemów klasyfikacyjnych DSM-IV oraz ICD-10; wprowadzana jest także klasyfikacja objawów psychopatologicznych. Kolejne wykłady poswięcone są omówieniom poszczególnych grup zaburzeń: zaburzenia osobowosci, zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną, schizofrenia, zaburzenia nastroju, organiczne zaburzenia psychiczne, zaburzenia psychiczne i zab. zachowania spowodowane używaniem srodków psychoaktywnych, zaburzenia rozwoju, zaburzenia jedzenia.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP308-10 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia odbywają się co tydzień w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Podczas zajęć omawiane są na poziomie praktycznym zagadnienia poruszane na wykładach. Przy udziale prowadzących studenci kontaktują się z pacjentami. Omawiana jest specyfika zaburzeń i leczenia. Adres: Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, pawilon 5.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP308-02 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane podstawowe zagadnienia dotyczące psychoterapii grupowej.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP308-04 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs obejmuje prezentację dorobku głównych nurtów psychoterapii rodzin. Koncentruje się na teoriach opisujących proces powstawania dysfunkcji rodzinnej. Ponadto, prezentuje techniki psychoterapeutyczne mające zastosowanie w psychoterapii rodzin.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP308-13 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualną wiedzą o seksualności człowieka, głównie w jej aspekcie klinicznym. Uczestnicy poznają m.in. normę kliniczną seskualności człowieka, klasyfikację, etiologię, diagnosatykę i metody leczenia zaburzeń seksulanych. Tematyka wykładów koncentrować się będzie na takich zagadnieniach jak: funkcjonowanie seksualne człowieka, rozwój psychoseksualny, diagnoza seksuologiczna, patologia seksualna, metody leczenia zaburzeń seksualnych, diagnostyka patologii małzeńskiej, orzecznictwo sądowe w patologii seksualnej i małżeńskiej, seksuologia kulturowa.

Kryterium selekcji: Pierwszeństwo przy przyjmowaniu na zajecia mają studenci specjalizacji "Psychoterapia".

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP308-05 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bezpośrednim celem zajęć jest przygotowanie do pełnienia w sposób efektywny roli koterapeuty w procesie psychoterapii pacjentów w Akademickim Ośrodku Psychoterapii. Celem odroczonym jest przygotowanie do roli zawodowej psychologa klinicznego.

Zajęcia są nastawione na kształcenie umiejętności w zakresie rozumienia siebie, drugiego człowieka i wzajemnego wpływu między ludźmi. Umiejętność ta jest traktowana jako pomocna w efektywnym odziaływaniu na ludzi.

Jej nabywanie odbywa się drogą zwiększenia świadomości w zakresie własnego psychologicznego funkcjonowania i możliwości wpływu na ludzi.

Zajęcia pomagają uczestnikom uzmysłowić sobie własne możliwości oddziaływania na ludzi a co za tym idzie świadome i celowe korzystanie z nich w pełnieniu roli zawodowej.

Uzmysłowienie sobie własnych ograniczeń w tym zakresie jest pomocne w kontrolowaniu ich lub podjęciu środków zaradczych, np. w postaci własnej psychoterapii treningowej.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP308-08 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą zdobyciu podstawowych umiejętności potrzebnych w psychoterapeutycznej pracy. Poruszane są następujące zagadnienia: relacja pacjent - terapeuta, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pacjentem, umiejętność słuchania i kierowania rozmową, zawieranie kontraktu, praca nad celem w psychoterapii, odpowiedzialność za pacjenta i przebieg terapii, radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz z trudnymi pacjentami, wzmocnienia w terapii, budowanie na pozytywach.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP308-16 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ukazuje rozwój psychoanalizy od czasów Freuda do dnia dzisiejszego i w sposób zaawansowany wprowadza studentów w założenia współczesnych teorii psychoanalitycznych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP308-01 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs prezentuje zjawiska psychoterapeutyczne oraz techniki specyficzne dla podstawowych podejść teoretycznych psychoterapii: behawioralnego, poznawczego, psychoanalitycznego, humanistycznego, systemowego, interpersonalnego i integracyjnego.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)