Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia propagandy - wprowadzenie do manipulowania opinią publiczną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-ANP2-OG Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Anatomia propagandy - wprowadzenie do manipulowania opinią publiczną
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN) na temat historii propagandy, narzędzi propagandowych i ich współczesnego wykorzystania

Pełny opis:

W ramach wykładu studenci poznają podstawowe pojęcia związane ze zjawiskiem propagandy, historię propagandy, nurty badawcze związane ze zjawiskiem a także, narzędzia i techniki, i ich współczesne zastosowania. W ramach zajęć poruszone zostają także wątki dotyczące międzynarodowego PR-u oraz wykorzystania sztuk wizualnych w propagandzie

Literatura:

Dobek-Ostrowska B.: Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa 2006 [rozdział Propaganda polityczna jako forma komunikowania politycznego].

Dobek Ostrowska B., Fras J., Ociepka B.: Teoria i praktyka propagandy. Wrocław 1999.

Kula H.M.: Propaganda współczesna. Istota- właściwości. Toruń 2005.

Młyniec E.: Opinia publiczna. Wstęp do teorii. Poznań, Wrocław 2002.

Noelle-Neumann E.: Spirala milczenia. Opinia publiczna- nasza skóra społeczna. Poznań 2001.

Patrick B.A.: 10 przykazań propagandy. Gliwice 2015.

Pratkains A., Aronson E.: Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień. Warszawa 2003.

Schiller H.I.: Sternicy świadomości. Kraków 1976.

Sztumski J.: Propaganda – jej problemy i metody. Skrypt przeznaczony dla studentów nauk politycznych i dziennikarstwa. Katowice 1990.

Szulczewski M.: Propaganda polityczna. Zarys problematyki teoretycznej. Warszawa 1972.

Thomson O.: Historia propagandy. Warszawa 2001.

Wojtasik L.: Propaganda wizualna. Warszawa 1987.

Wojtasik L.: Psychologia propagandy politycznej. Warszawa 1986.

Wojtasik L.: Teoria i praktyka politycznej propagandy wizualnej. Warszawa 1975.

Literatura uzupełniająca:

Teoria propagandy:

Arbatow G.: Propaganda na zachodzie. Doktryny, metody, organizacja. Warszawa 1972.

Blessonow B.N.: Burżuazyjna propaganda manipulacyjna. Warszawa 1976.

Borecki R.: Propaganda a polityka. Warszawa 1987.

Bronisławski J.: Fałszywi prorocy. Warszawa 1984.

Cialdini R.B.: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk 2003.

Jarecka U.: Propaganda wizualna słusznej wojny. Media wizualne XX wieku wobec konfliktów zbrojnych. Warszawa 2008.

Kuśmierski S.: Świadomość społeczna, opinia publiczna propaganda. Warszawa 1987.

Kwiatkowski Stanisław: Słowa i emocje w propagandzie. Warszawa 1974.

Lepa A.: Świat propagandy. Częstochowa 2006.

Ławrowski J.: Amerykańska propaganda socjologiczna. Warszawa 1975.

Mazurek J.: Informacja społeczna i propaganda. Warszawa 1979.

Popławski D.: Metody propagandy w polityce zagranicznej RFN. Warszawa 1983.

Problemy psychologii społecznej a propaganda. Warszawa 1975.

Wojtasik L.: Zarys psychologii propagandy. Warszawa 1973.

Polityka i perswazja, pod red P. Lissewskiego. Poznań 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- studenci posiadają wiedzę na temat historii propagandy, nurtów badawczych zajmujących się tym zjawiskiem, narzędzi wykorzystywanych w działalności propagandowej

- studenci posiadają wiedzę na temat zjawisk związanych z manipulowaniem opinią publiczną takimi jak agenda setting, czy spirala milczenia

- studenci posiadają wiedzę na temat zarządzania informacją oraz kreowania wizerunku, zwłaszcza w czasie trwania konfliktów zbrojnych

Umiejętności

- potrafią zastosować w praktyce narzędzia wykorzystywane przy konstruowaniu przekazów propagandowych

Inne kompetencje

- student potrafi rozpoznawać przekazy propagandowe, wychwytywać zastosowane w przekazach mechanizmy manipulacji

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenie jest aktywne uczestnictwo w kursie. Oceniane są na punkty wszystkie aktywności na platformie COME. Dodatkowym, obowiązkowym elementem zaliczenia modułu jest zaliczenie pisemne.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.