Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Popkultura w PRL

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-PPPL-OG Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Popkultura w PRL
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii - 2019Z
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W ramach wykładu przedstawiane są zagadnienia dotyczące kultury popularnej w Polsce po II wojnie światowej.

Pełny opis:

W ramach wykładu omówione zostanie problematyka szeroko rozumianej kultury popularnej w Polsce po II wojnie światowej. Podczas wykładu student obejrzy fragmenty kultowych filmów, seriali, programów i kabaretów okresy PRL, tak polskich, jak i zagranicznych emitowanych wówczas w kinach i telewizji. Wykaz poszczególnych tematów:

- narodziny kultury popularnej i kształtowanie się jej natury

- techniki i środki masowego przekazu,

- krytyka kultury popularnej

- przykłady produkcji skierowanych do masowego odbiorcy, - kultowe filmy, seriale oraz programy telewizyjne,

- przybliżenie najpopularniejszych kabaretów PRL-u

Każdy wykład jest bogato ilustrowany materiałami audiowizualnymi pochodzącymi z okresu PRL.

Literatura:

• T. Lubelski, Historia kina polskiego, Chorzów 2009,

• D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Warszawa 1999.

• D. Macdonald, Teoria kultury masowej, Kraków 2002,

• A. Idzikowska-Czubaj, Rock w PRL-u. O paradoksach współistnienia, Poznań 2011,

• B. Koziczyński, 333 popkultowe rzeczy PRL, Poznań 2007,

• P. Derlatka, Poeci i piosenki 1956-1989, Poznań 2012,

• J. Kończak, Od Tele-echa do polskiego zoo. Ewolucja programu TVP, Warszawa 2008.

• Kozieł, Za chwilę dalszy ciąg programu…: Telewizja Polska czterech dekad 1952-1989, Warszawa 2003,

• Ikony PRL. Bohaterowie tamtych lat, Warszawa 2011,

• Życie PRL. Praca, rozrywka, ludzie, Warszawa 2011,

• A. Pelka, Teksas-Land. Moda młodzieżowa w PRL, Warszawa 2007,

• V. Wróblewska, Z zagadnień kultury popularnej, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. zna najważniejsze zagadnienia dotyczące kultury popularnej.

2. posiada wiedzę o genezie kultury popularnej oraz technikach i środkach masowego przekazu.

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie omówić cechy charakterystyczne poszczególnych subkultur okresu PRL-u

2. zna przykłady popkulturowych filmów, seriali oraz programów telewizyjnych emitowanych w PRL-u.

3. potrafi wymienić przykłady produkcji skierowanych do masowego odbiorcy w Polsce po II wojnie światowej.

4. potrafi wymienić najpopularniejsze magazyny ukazujące się w okresie PRL-u.

Metody i kryteria oceniania:

Podczas oceniania studenta brana jest pod uwagę przede wszystkim jego wiedza wyniesiona z wykładu oraz zdobyta podczas samodzielnej pracy w domu zaprezentowana podczas egzaminu końcowego. Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z tekstu końcowego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.