Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura myśli. Teksty literatury polskiej i europejskiej XIX oraz XX wieku a filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-B9K-LK3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Literatura myśli. Teksty literatury polskiej i europejskiej XIX oraz XX wieku a filozofia
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne
nieobowiązkowe
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
proseminaria
seminaria monograficzne
uzupełniające

Założenia (opisowo):

Uczestnik konwersatorium powinien orientować się w historii literatury polskiej i wybranych zagadnieniach literatur światowych, a także dysponować podstawami historii filozofii.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium zostanie poświęcone szeroko pojętym relacjom między literaturą a filozofią. W grę wchodzić będą zarówno związki dyskursów - filozoficznego i literackiego, jak i relacje konkretnych dzieł. Postawimy więc pytanie o literackość filozofii oraz o filozoficzność literatury, a także będziemy czytać konkretne utwory literackie, które powstały bądź pod wpływem filozofii, bądź stały się twórczym impulsem dla filozofów. Zasadnicza kwestia do rozważania będzie się wiązać z pytaniem, po co filozofom literatura i po co pisarzom filozofia?

Pełny opis:

Przedmiotem lektury będą teksty czytane przez filozofów XX wieku:

1. "Kopista Bartleby" Melville'a (Derrida-Deleuze-Agamben),

2. "Przed Prawem" Kafki (Derrida-Benjamin),

3. "Elegie Duinejskie" (Gadamer),

4. wiersze Hoelderlina (Heidegger),

5. "Nieznośna lekkość bytu" Kundery (Baumann-Rorty),

ponadto teksty korespondujące z ważnymi pracami filozoficznymi:

1. "Faust" Goethego i "Dialektyka Oświecenia" Adorna i Horkheimera oraz "Nieśmiertelność" Kundery (problem procesów nowoczesności),

teksty "literackie" filozofów:

1. "Dziennik uwodziciela" Kierkegaarda,

2. "Tako rzecze Zaratustra" Nietzschego,

3. "Mdłości" J. P. Sartre'a,

teksty pograniczne:

1. "Portret Kanta" B. Micińskiego,

teksty literackie w rozmaity sposób uprawiające filozofię (wokół nihilizmu):

1. "Straże nocne"Bonawentury,

2. wiersze T. Różewicza,

3. opowiadania T. Borowskiego,

osobno :):

1. W. Gombrowicz, "Kosmos" (pisarz-świat-filozofia, a także lektura Deleuze'a).

Literatura:

Oprócz wskazanych wyżej tekstów będących przedmiotem zajęć:

1. G. Steiner, "Poezja myślenia", przeł. B. Baran, Warszawa 2016,

2. A. O. Lovejoy, "Wielki łańcuch bytu", przeł. A. Przybysławski, Warszawa 1999,

3. P. de Man, Ideologia estetyczna, przeł. A. Przybysławski, Gdańsk 2000,

4. "Literackość filozofii. Filozoficzność literatury", red. B. Sienkiewicz, T. Sobieraj, Warszawa 2009,

5. "Filozofia i literatura", red. A. Głąb, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

1. Poznanie tekstów filozoficznych i literackich, toczących ze sobą dialog na różnych płaszczyznach;

2. Rozpoznawanie, analizowanie i interpretacja dyskursów hybrydycznych;

Metody i kryteria oceniania:

1. Ustne kolokwium zaliczeniowe;

2. Obecność i aktywność na zajęciach - dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Powyżej tej liczby (z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych) nie ma możliwości zaliczenia zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kuziak, Marcin Leszczyński, Weronika Lipszyc, Anna Tenczyńska
Prowadzący grup: Michał Kuziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne
nieobowiązkowe
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
proseminaria
seminaria monograficzne
uzupełniające

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna

Skrócony opis:

Konwersatorium zostanie poświęcone szeroko pojętym relacjom między literaturą a filozofią. W grę wchodzić będą zarówno związki dyskursów - filozoficznego i literackiego, jak i relacje konkretnych dzieł. Postawimy więc pytanie o literackość filozofii oraz o filozoficzność literatury, a także będziemy czytać konkretne utwory literackie, które powstały bądź pod wpływem filozofii, bądź stały się twórczym impulsem dla filozofów. Zasadnicza kwestia do rozważania będzie się wiązać z pytaniem, po co filozofom literatura i po co pisarzom filozofia?

Pełny opis:

Przedmiotem lektury będą teksty czytane przez filozofów XX wieku:

1. "Kopista Bartleby" Melville'a (Derrida-Deleuze-Agamben),

2. "Przed Prawem" Kafki (Derrida-Benjamin),

3. "Elegie Duinejskie" (Gadamer),

4. wiersze Hoelderlina (Heidegger),

5. "Nieznośna lekkość bytu" Kundery (Baumann-Rorty),

ponadto teksty korespondujące z ważnymi pracami filozoficznymi:

1. "Faust" Goethego i "Dialektyka Oświecenia" Adorna i Horkheimera oraz "Nieśmiertelność" Kundery (problem procesów nowoczesności),

teksty "literackie" filozofów:

1. "Dziennik uwodziciela" Kierkegaarda,

2. "Tako rzecze Zaratustra" Nietzschego,

3. "Mdłości" J. P. Sartre'a,

teksty pograniczne:

1. "Portret Kanta" B. Micińskiego,

teksty literackie w rozmaity sposób uprawiające filozofię (wokół nihilizmu):

1. "Straże nocne"Bonawentury,

2. wiersze T. Różewicza,

3. opowiadania T. Borowskiego,

osobno :):

1. W. Gombrowicz, "Kosmos" (pisarz-świat-filozofia, a także lektura Deleuze'a).

Literatura:

Oprócz wskazanych wyżej tekstów będących przedmiotem zajęć:

1. G. Steiner, "Poezja myślenia", przeł. B. Baran, Warszawa 2016,

2. A. O. Lovejoy, "Wielki łańcuch bytu", przeł. A. Przybysławski, Warszawa 1999,

3. P. de Man, Ideologia estetyczna, przeł. A. Przybysławski, Gdańsk 2000,

4. "Literackość filozofii. Filozoficzność literatury", red. B. Sienkiewicz, T. Sobieraj, Warszawa 2009,

5. "Filozofia i literatura", red. A. Głąb, Warszawa 2011.

Uwagi:

Zaliczenie:

1. Ustne kolokwium zaliczeniowe;

2. Obecność i aktywność na zajęciach - dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Powyżej tej liczby (z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych) nie ma możliwości zaliczenia zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.