Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne życie społeczno-polityczne Chorwacji i instytucje kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5WZCH Kod Erasmus / ISCED: 09.603 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne życie społeczno-polityczne Chorwacji i instytucje kultury
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 3L grupy adekwatnej do języka A
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: chorwacki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Kultura popularna z elementami audiowizualności - Chorwacja 3005-KL4KMCH
Praktyczna nauka języka chorwackiego (B2) 3005-KL4CHO

Założenia (lista przedmiotów):

Współczesny język chorwacki 3005-KL4WJCH

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są podstawowe zasady funkcjonowania państwa; najważniejsze zjawiska współczesnego życia społeczno-politycznego; wskazanie ich historycznych przyczyn; ukazanie najważniejszych przejawów wzajemnego oddziaływania polityki i kultury.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą najważniejszych zagadnień współczesnego życia politycznego Chorwacji oraz istotnych problemów społecznych tego kraju. Pozwalają na zdobycie orientacji w aktualnych wątkach debaty publicznej i polityki społecznej, jak również dostrzec fundamentalne zagadnienia dla definiowania chorwackiej tożsamości narodowej. Kolejne bloki tematyczne związane są w najistotniejszymi kwestiami, które pojawiają się w debacie medialnej, dzięki czemu słuchacze zdobywają kompetencje kulturowe umożliwiające doskonałą orientację w realiach współczesnej Chorwacji. Omawiane są także zagadnienia kluczowe dla funkcjonowania państwa, procesy ruchliwości społecznej, system oświaty, relacje etniczne, wyznaniowe, genderowe, i in. Ważnym aspektem zajęć są też wiadomości o istnieniu i funkcjonowaniu instytucji kultury.

Zajęcia prowadzone są w języku chorwackim, dzięki czemu student/ka zdobywa umiejętność argumentacji i prowadzenia dyskusji w tym języku. Język używany jest tu jako narzędzie komunikacji i wymiany w swym aspekcie praktycznym. Słuchacze poznają realia kraju w jego języku, używają go także do komentowania sceny społeczno-politycznej Chorwacji. Pogłębianiu kompetencji językowo-kulturowej mają służyć symulowane debaty na wybrane zagadnienia, przygotowywanie wystąpień i moderowanie dyskusji przez studentki/studentów. Konieczność przygotowywania debat zmusza uczestników zajęć do aktywnego zapoznania się z chorwackimi mediami, ich profilem, skłaniają do systematycznego czytania prasy.

Literatura:

Materiały lektorskie: aktualne teksty prasowe; materiały audiowizualne – emisje telewizyjne i radiowe; dane statystyczne (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske – biuletyny dostępne w archiwum internetowym); teksty programowe partii politycznych. Studentki/studentów obowiązuje znajomość dokumentów i tekstów omawianych na zajęciach, a także wskazanych przez prowadzącego do przygotowania w trakcie roku akademickiego.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student/ka bardzo dobrze orientuje się w problematyce współczesnej Chorwacji. Zna zasady funkcjonowania państwa, najważniejsze kwestie aktualnej polityki, istotne kwestie polityki społecznej. Potrafi analizować teksty debaty publicznej, wskazać i scharakteryzować stanowiska zajmowane przez jej uczestników. Umie scharakteryzować główne instytucje publiczne i kulturalne. Jest w stanie prowadzić dyskusję w języku chorwackim, potrafi zebrać materiał na zadany temat oraz przedstawić uargumentowane dowodzenie wybranej tezy.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani są wielostopniowo. Istotna jest bieżąca aktywność w zajęciach i systematyczne przygotowywanie kolejnych zagadnień, jako że ćwiczenia odbywają się w języku chorwackim; w ten sposób zostanie sprawdzona kompetencja językowa studentki/ta, jej/jego umiejętność podejmowania dyskusji i prezentacji materiału w języku obcym zwłaszcza podczas symulowanych debat. Drugim składnikiem oceny jest test semestralny, sprawdzający wiedzę na temat konkretnych zagadnień życia politycznego i społecznego Chorwacji. Egzamin końcowy dwustopniowy ma sprawdzić zarówno wiedzę praktyczną, jak i umiejętność jej prezentacji w mowie. Ocena dotyczy zarówno poziomu znajomości języka chorwackiego, jak i informacji rzeczowych wymaganych przez program.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Falski
Prowadzący grup: Maciej Falski, Gordana Kešina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Uwagi:

U akademskoj godini 2020/2021 kolegij se vodi uz pomoć instrumenata za obrazovanje na daljinu iz paketa Google Suite: platforma Google Meets za on-line sastanke i Google diskovi za pohranu tekstova i drugih izvora.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.