Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy kultury baroku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-EKB-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy kultury baroku
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu ukazanie najważniejszych aspektów kultury baroku w ujęciu synchronicznym i diachronicznym. Odwołują się do takich dziedzin jak: filologia, historia i teoria literatury, historia, historia sztuki. Uwaga uczestników będzie skierowana zarówno na sytuację w Europie, jak i na ziemiach polskich.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu ukazanie przemian, jakie zachodziły w kulturze na przestrzeni XVI-XVIII wieku. Wskazuje się z jednej strony na ciągłość i związki baroku z antykiem, średniowieczem i renesansem, z drugiej zaś sygnalizuje różnice i nowości nieobecne we wcześniejszych okresach. W trakcie zajęć na tle najważniejszych wydarzeń historycznych i politycznych doby baroku omawia się dominujące w ówczesnej sztuce i literaturze tendencje oraz zjawiska. Zakres tematów poruszanych w trakcje zajęć obejmuje takie zagadnienia, jak zjawisko baroku, odrębność jego kultury względem renesansu, kontrreformacja i reformacja w XVII w., cenzura (z wyszczególnieniem Polski), sarmatyzm, postawa ówczesnych intelektualistów wobec starożytności, pojęcie manieryzmu, długie trwanie baroku w polskiej kulturze.

Literatura:

Czesław Hernas, Barok, Warszawa 2006.

Janusz Pelc, Barok – epoka przeciwieństw, Warszawa 1993.

Janusz Pelc, Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002.

Janusz Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Warszawa 1979.

Ponadto jedna pozycja bibliograficzna dotycząca kultury lub literatury baroku zaproponowana przez studenta i uzgodniona z prowadzącym zajęcia.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- definiuje podstawowe pojęcia literackie związane z kulturą renesansu i baroku (K_W01/P7S_WG)

- określa różnice między kulturą renesansową a barokową (K_W01/ P7S_WG);

- charakteryzuje specyfikę recepcji literatury i kultury antycznej w okresie renesansu i baroku (K_W06/ P7S_WG);

- opisuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w obszarze studiów nad renesansem i barokiem (K_W13/ P7S_WG);

- umieszcza w kontekście kulturowym wybrane teksty literackie XV-XVII wieku (K_U09/ P7S_UW);

- charakteryzuje wpływ osiągnięć kultury odrodzenia i baroku na kulturę czasów późniejszych (K_W17/ P7S_WG);

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy (K_K01/ P7S_KK)

- docenia tradycję i dziedzictwo kultury renesansu i baroku (K_K04/ P7S_KO)

- ma świadomość znaczenia nauk o kulturze renesansu i baroku w kulturze europejskiej (K_K04/ P7S_KO)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Czarski, Monika Mikuła
Prowadzący grup: Bartłomiej Czarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu ukazanie najważniejszych aspektów kultury baroku w ujęciu synchronicznym i diachronicznym. Odwołują się do takich dziedzin jak: filologia, historia i teoria literatury, historia, historia sztuki. Uwaga uczestników będzie skierowana zarówno na sytuację w Europie, jak i na ziemiach polskich.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu ukazanie przemian, jakie zachodziły w kulturze na przestrzeni XVI-XVIII wieku. Wskazuje się z jednej strony na ciągłość i związki baroku z antykiem, średniowieczem i renesansem, z drugiej zaś sygnalizuje różnice i nowości nieobecne we wcześniejszych okresach. W trakcie zajęć na tle najważniejszych wydarzeń historycznych i politycznych doby baroku omawia się dominujące w ówczesnej sztuce i literaturze tendencje oraz zjawiska. Zakres tematów poruszanych w trakcje zajęć obejmuje takie zagadnienia, jak zjawisko baroku, odrębność jego kultury względem renesansu, kontrreformacja i reformacja w XVII w., cenzura (z wyszczególnieniem Polski), sarmatyzm, postawa ówczesnych intelektualistów wobec starożytności, pojęcie manieryzmu, długie trwanie baroku w polskiej kulturze.

Sposób realizacji przedmiotu: Przedmiot realizowany w sali dydaktycznej. W razie konieczności realizowania zajęć w systemie zdalnym będą one prowadzone z wykorzystaniem Platformy Kampus, Google Meet, komunikacji mailowej lub czatu (Hangouts), stosownie do możliwości technologicznych prowadzącego i studentów.

Literatura:

Czesław Hernas, Barok, Warszawa 2006.

Janusz Pelc, Barok – epoka przeciwieństw, Warszawa 1993.

Janusz Pelc, Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002.

Janusz Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Warszawa 1979.

Ponadto jedna pozycja bibliograficzna dotycząca kultury lub literatury baroku zaproponowana przez studenta i uzgodniona z prowadzącym zajęcia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.