Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy lingwistyki stosowanej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-G1A2PL Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Podstawy lingwistyki stosowanej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji glottodydaktycznej (II rok studiów) - filologia polska, stcjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 0.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z historią, istotą, podstawami metodologicznymi i wybranymi realizacjami językoznawstwa stosowanego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z historią, istotą, podstawami metodologicznymi i wybranymi realizacjami językoznawstwa stosowanego.

Pełny opis:

1) Stratyfikacja językoznawstwa – typy językoznawstwa i badań z tego zakresu.

2) Prapoczątki językoznawstwa – dzieje pisma.

3) Definicja i miejsce językoznawstwa stosowanego w obrębie nauki o języku.

4) Historia językoznawstwa stosowanego (starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne, dzieje najnowsze: XIX-XXI wiek).

5) Zróżnicowanie współczesnego językoznawstwa stosowanego na subdyscypliny naukowe – zakres polonistycznego językoznawstwa stosowanego.

6) Metodologiczne podstawy językoznawstwa stosowanego – socjolingwistyczna teoria wyjaśniania zjawisk, psycholingwistyczna teoria akwizycji mowy, pragmalingwistyczna teoria aktów mowy, kognitywna teoria konceptualizacji świata.

7) Przegląd metod wybranych subdyscyplin językoznawstwa stosowanego (np. kultura języka, retoryka, translatoryka, glottodydaktyka, glottopolitologia, leksykografia, polityka językowa, certyfikacja języka).

Literatura:

J. L. Austin, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993.

J. Bartmiński, O językowym obrazie świata Polaków końca XX w. [w:] S. Dubisz, S. Gajda (red.), Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, Warszawa 2001, s. 27-53.

B. Bernstein, Klasy, kody i kontrola. Teoretyczne studia z socjologii języka [w:] J. Warchala, A. Skudrzyk, Kultura piśmienności młodego pokolenia, Katowice 2010, s. 194-251.

U. Czarnecka, Nauczanie mówienia w języku polskim jako rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, Kraków 1990.

S. Dubisz, Filologia polska – glottodydaktyka polonistyczna – polonistyka stosowana [w:] Na chwałę i pożytek nasz wzajemny. Złoty jubileusz „Polonicum”, Warszawa 2006, s. 161-171.

S. Dubisz, Teoria lingwistyczna w językoznawstwa stosowanym – na przykładzie glottodydaktyki polonistycznej, „Poradnik Językowy” 2013, z. 1, s. 15-23.

S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1991.

F. Grucza, Lingwistyka stosowana. Historia – Zadania – Osiągnięcia, Warszawa 2007.

A. Heinz, Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1978.

R. Kalisz, Pragmatyka językowa, Gdańsk 1993.

I. Kurcz, Psycholingwistyka. Przegląd problemów badawczych, Warszawa 1976.

W. T. Miodunka, Interdyscyplinarność glottodydaktyki polonistycznej, „Poradnik Językowy” 2012, z. 6, s. 67-81.

W. T. Miodunka, Jakość polszczyzny używanej przez cudzoziemców. Metody analizy jakości na materiale egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w roku 2011, „Poradnik Językowy” 2013, z. 1, s. 39-52.

A. Piotrowski, M. Ziółkowski, Socjolingwistyczna teoria Basila Bernsteina [w:] Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna, Warszawa, s. 305-365.

J. Porayski-Pomsta, Psycholingwistyka, „Polonistyka” 1989, nr 7, s. 483-494.

R. Searle, Czynności mowy. Rozważania o filozofii języka, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987.

E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków 1995.

E. Tabakowska (red.), Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków 2001.

U. Żydek-Bednarczuk, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków 2005.

Efekty uczenia się:

Studenci otrzymają podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa stosowanego, która jest niezbędna w pracy lektora języka polskiego jako obcego.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda podawcza.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Jędryka, Marta Piasecka
Prowadzący grup: Marta Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z historią, istotą, podstawami metodologicznymi i wybranymi realizacjami językoznawstwa stosowanego.

Pełny opis:

1) Stratyfikacja językoznawstwa – typy językoznawstwa i badań z tego zakresu.

2) Prapoczątki językoznawstwa – dzieje pisma.

3) Definicja i miejsce językoznawstwa stosowanego w obrębie nauki o języku.

4) Historia językoznawstwa stosowanego (starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne, dzieje najnowsze: XIX-XXI wiek).

5) Zróżnicowanie współczesnego językoznawstwa stosowanego na subdyscypliny naukowe – zakres polonistycznego językoznawstwa stosowanego.

6) Metodologiczne podstawy językoznawstwa stosowanego – socjolingwistyczna teoria wyjaśniania zjawisk, psycholingwistyczna teoria akwizycji mowy, pragmalingwistyczna teoria aktów mowy, kognitywna teoria konceptualizacji świata.

7) Przegląd metod wybranych subdyscyplin językoznawstwa stosowanego (np. kultura języka, retoryka, translatoryka, glottodydaktyka, glottopolitologia, leksykografia, polityka językowa, certyfikacja języka).

Literatura:

J. L. Austin, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993.

J. Bartmiński, O językowym obrazie świata Polaków końca XX w. [w:] S. Dubisz, S. Gajda (red.), Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, Warszawa 2001, s. 27-53.

B. Bernstein, Klasy, kody i kontrola. Teoretyczne studia z socjologii języka [w:] J. Warchala, A. Skudrzyk, Kultura piśmienności młodego pokolenia, Katowice 2010, s. 194-251.

U. Czarnecka, Nauczanie mówienia w języku polskim jako rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, Kraków 1990.

S. Dubisz, Filologia polska – glottodydaktyka polonistyczna – polonistyka stosowana [w:] Na chwałę i pożytek nasz wzajemny. Złoty jubileusz „Polonicum”, Warszawa 2006, s. 161-171.

S. Dubisz, Teoria lingwistyczna w językoznawstwa stosowanym – na przykładzie glottodydaktyki polonistycznej, „Poradnik Językowy” 2013, z. 1, s. 15-23.

S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1991.

F. Grucza, Lingwistyka stosowana. Historia – Zadania – Osiągnięcia, Warszawa 2007.

A. Heinz, Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1978.

R. Kalisz, Pragmatyka językowa, Gdańsk 1993.

I. Kurcz, Psycholingwistyka. Przegląd problemów badawczych, Warszawa 1976.

W. T. Miodunka, Interdyscyplinarność glottodydaktyki polonistycznej, „Poradnik Językowy” 2012, z. 6, s. 67-81.

W. T. Miodunka, Jakość polszczyzny używanej przez cudzoziemców. Metody analizy jakości na materiale egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w roku 2011, „Poradnik Językowy” 2013, z. 1, s. 39-52.

A. Piotrowski, M. Ziółkowski, Socjolingwistyczna teoria Basila Bernsteina [w:] Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna, Warszawa, s. 305-365.

J. Porayski-Pomsta, Psycholingwistyka, „Polonistyka” 1989, nr 7, s. 483-494.

R. Searle, Czynności mowy. Rozważania o filozofii języka, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987.

E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków 1995.

E. Tabakowska (red.), Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków 2001.

U. Żydek-Bednarczuk, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków 2005.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Piasecka
Prowadzący grup: Marta Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z historią, istotą, podstawami metodologicznymi i wybranymi realizacjami językoznawstwa stosowanego.

Pełny opis:

1) Stratyfikacja językoznawstwa – typy językoznawstwa i badań z tego zakresu.

2) Prapoczątki językoznawstwa – dzieje pisma.

3) Definicja i miejsce językoznawstwa stosowanego w obrębie nauki o języku.

4) Historia językoznawstwa stosowanego (starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne, dzieje najnowsze: XIX-XXI wiek).

5) Zróżnicowanie współczesnego językoznawstwa stosowanego na subdyscypliny naukowe – zakres polonistycznego językoznawstwa stosowanego.

6) Metodologiczne podstawy językoznawstwa stosowanego – socjolingwistyczna teoria wyjaśniania zjawisk, psycholingwistyczna teoria akwizycji mowy, pragmalingwistyczna teoria aktów mowy, kognitywna teoria konceptualizacji świata.

7) Przegląd metod wybranych subdyscyplin językoznawstwa stosowanego (np. kultura języka, retoryka, translatoryka, glottodydaktyka, glottopolitologia, leksykografia, polityka językowa, certyfikacja języka).

Literatura:

J. L. Austin, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993.

J. Bartmiński, O językowym obrazie świata Polaków końca XX w. [w:] S. Dubisz, S. Gajda (red.), Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, Warszawa 2001, s. 27-53.

B. Bernstein, Klasy, kody i kontrola. Teoretyczne studia z socjologii języka [w:] J. Warchala, A. Skudrzyk, Kultura piśmienności młodego pokolenia, Katowice 2010, s. 194-251.

U. Czarnecka, Nauczanie mówienia w języku polskim jako rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, Kraków 1990.

S. Dubisz, Filologia polska – glottodydaktyka polonistyczna – polonistyka stosowana [w:] Na chwałę i pożytek nasz wzajemny. Złoty jubileusz „Polonicum”, Warszawa 2006, s. 161-171.

S. Dubisz, Teoria lingwistyczna w językoznawstwa stosowanym – na przykładzie glottodydaktyki polonistycznej, „Poradnik Językowy” 2013, z. 1, s. 15-23.

S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1991.

F. Grucza, Lingwistyka stosowana. Historia – Zadania – Osiągnięcia, Warszawa 2007.

A. Heinz, Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1978.

R. Kalisz, Pragmatyka językowa, Gdańsk 1993.

I. Kurcz, Psycholingwistyka. Przegląd problemów badawczych, Warszawa 1976.

W. T. Miodunka, Interdyscyplinarność glottodydaktyki polonistycznej, „Poradnik Językowy” 2012, z. 6, s. 67-81.

W. T. Miodunka, Jakość polszczyzny używanej przez cudzoziemców. Metody analizy jakości na materiale egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w roku 2011, „Poradnik Językowy” 2013, z. 1, s. 39-52.

A. Piotrowski, M. Ziółkowski, Socjolingwistyczna teoria Basila Bernsteina [w:] Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna, Warszawa, s. 305-365.

J. Porayski-Pomsta, Psycholingwistyka, „Polonistyka” 1989, nr 7, s. 483-494.

R. Searle, Czynności mowy. Rozważania o filozofii języka, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987.

E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków 1995.

E. Tabakowska (red.), Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków 2001.

U. Żydek-Bednarczuk, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków 2005.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.