Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczny warsztat nauczyciela polonisty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-G1A2PW Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologiczny warsztat nauczyciela polonisty
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji glottodydaktycznej (II rok studiów) - filologia polska, stcjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ukończony pierwszy rok filologii polskiej, otwartość do ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Warsztat ma na celu kształcenie najważniejszych umiejętności praktycznych z perspektywy psychologicznej, potrzebnych do pracy nauczyciela polonisty. Zajęcia mają przede wszystkim wymiar praktyczny, będą prowadzone metodą warsztatową. Każdy blok będzie składał się z części dyskusyjnej oraz ćwiczeniowej, w trakcie której uczestnicy będą wykonywali różnorodne zadania (odgrywanie scenek, szkolnych rozmów, przygotowywanie lekcji)...

Pełny opis:

Wśród umiejętności nauczyciela nie są ważne tylko umiejętności metodyczne czy merytoryczne, lecz także: psychologiczne i pedagogiczne. Niniejszy kurs jest odpowiedzią na coraz większe wymagania, przed którymi staje nauczyciel polonista, wielokrotnie pracujący z uczniami z rozmaitymi trudnościami psychologicznymi (zaburzenia afektywne, ADHD, zaburzenia odżywiania, zaburzenia ze spektrum autyzmu). Aby przyszły nauczyciel nie był bezradny wobec rozmaitych trudnych sytuacji, przed którymi stanie w szkole, powinien nabyć podstawowe interpersonalne umiejętności radzenia sobie w niespodziewanych momentach w pracy w szkole. Niniejszy kurs pozwoli na zdobycie podstawowych umiejętności w rozmowie psychologicznej (parafrazowanie, klaryfikowanie, aktywne słuchanie, elementy interpretacji), recypatii, interwencji kryzysowej czy pracy z grupą.

Wykonywanie wszelkich zadań jest dobrowolne, natomiast mile widziana jest otwartość uczestników na pracę nad samym sobą i swoimi umiejętnościami inter- czy intrapersonalnymi.

Za zgodą studentów zajęcia mogą odbyć się w formie kilku spotkań zblokowanych.

Literatura:

1. B. Badziukiewicz, M. Sałasiński, ,,Vademecum wychowawcy", Warszawa 2005.

2. D. Johnson, ,,Podaj dłoń",przeł. B. Czarnecka, Warszawa 1992.

3. G. King, ,,Umiejętności terapeutyczne nauczyciela", przeł. J. Bartosik, Gdańsk 2003.

4. W. Sztander, ,,Rozmowy, które pomagają", Warszawa 1999.

5. A. Włodarczyk, ,,Styl terapeutyczny nauczyciela polonisty", Kraków 2007.

6. A. Guzik, I. Kołodziejek, ,,Klasa szkolna. Przestrzeń działania nauczyciela polonisty", Kraków 2013.

7. G. Poraj, ,,Od pasji do frustracji. Modele psychologicznego funkcjonowania nauczycieli", Łódź 2009.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

W zakresie wiedzy:

-) zna podstawowe reguły i techniki rozmowy wspierającej,

-) wie, jak korzystać z umiejętności psychologicznych w pracy szkolnej,

-) zna reguły procesu grupowego,

-) wskazuje na specyfikę psychologiczną zawodu nauczyciela,

-) wskazuje na podstawową specyfikę funkcjonowania ucznia z trudnościami psychologicznymi.

W zakresie umiejętności:

-) potrafi przeprowadzić podstawową rozmowę wspierającą,

-) stosuje techniki rozmowy psychologicznej w podstawowym stopniu,

-) potrafi odczytywać podstawowe sygnały werbalne i pozawerbalne w komunikacji,

-) korzysta z recypatii

W zakresie kompetencji społecznych:

-) rozumie potrzebę ciągłego kształcenia umiejętności psychologicznych i samorozwoju w pracy nauczyciela,

-) zdaje sobie sprawę z konieczności współpracy z pedagogiem i psychologiem w trakcie pracy w szkole.

Metody i kryteria oceniania:

-) Obecności (ze względu na specyfikę zajęć nie są dopuszczalne żadne nieobecności). W przypadku nieobecności będzie możliwość ich nadrobienia na specjalnych zajęciach w sesji egzaminacyjnej.

-) Aktywny udział w zajęciach. - na ocenę 4.0.

-) Na wyższą ocenę: przygotowanie konspektu szkolnego treningu psychologicznego/zajęć wychowawczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Maciejak, Marta Piasecka, Jan Zdunik
Prowadzący grup: Jan Zdunik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Warsztat ma na celu kształcenie najważniejszych umiejętności praktycznych z perspektywy psychologicznej, potrzebnych do pracy nauczyciela polonisty. Zajęcia mają przede wszystkim wymiar praktyczny, będą prowadzone metodą warsztatową. Każdy blok będzie składał się z części dyskusyjnej oraz ćwiczeniowej, w trakcie której uczestnicy będą wykonywali różnorodne zadania (odgrywanie scenek, szkolnych rozmów, przygotowywanie lekcji)...

Pełny opis:

Wśród umiejętności nauczyciela nie są ważne tylko umiejętności metodyczne czy merytoryczne, lecz także: psychologiczne i pedagogiczne. Niniejszy kurs jest odpowiedzią na coraz większe wymagania, przed którymi staje nauczyciel polonista, wielokrotnie pracujący z uczniami z rozmaitymi trudnościami psychologicznymi (zaburzenia afektywne, ADHD, zaburzenia odżywiania, zaburzenia ze spektrum autyzmu). Aby przyszły nauczyciel nie był bezradny wobec rozmaitych trudnych sytuacji, przed którymi stanie w szkole, powinien nabyć podstawowe interpersonalne umiejętności radzenia sobie w niespodziewanych momentach w pracy w szkole. Niniejszy kurs pozwoli na zdobycie podstawowych umiejętności w rozmowie psychologicznej (parafrazowanie, klaryfikowanie, aktywne słuchanie, elementy interpretacji), recypatii, interwencji kryzysowej czy pracy z grupą.

Wykonywanie wszelkich zadań jest dobrowolne, natomiast mile widziana jest otwartość uczestników na pracę nad samym sobą i swoimi umiejętnościami inter- czy intrapersonalnymi.

Ze względu na sytuację epidemiczną, w roku 2020/2021 zajęcia będą miały formę zdalnych spotkań na żywo w trakcie planowanych zajęć na platformie Google Meet oraz ćwiczeń na platformie Kampus.

W przypadku poprawy sytuacji epidemicznej, możliwe są także spotkania w sali, po uzyskaniu zgody studentów, Dziekana Wydziału Polonistyki i Kierownika Jednostki Dydaktycznej.

Literatura:

1. B. Badziukiewicz, M. Sałasiński, ,,Vademecum wychowawcy", Warszawa 2005.

2. D. Johnson, ,,Podaj dłoń",przeł. B. Czarnecka, Warszawa 1992.

3. G. King, ,,Umiejętności terapeutyczne nauczyciela", przeł. J. Bartosik, Gdańsk 2003.

4. W. Sztander, ,,Rozmowy, które pomagają", Warszawa 1999.

5. A. Włodarczyk, ,,Styl terapeutyczny nauczyciela polonisty", Kraków 2007.

6. A. Guzik, I. Kołodziejek, ,,Klasa szkolna. Przestrzeń działania nauczyciela polonisty", Kraków 2013.

7. G. Poraj, ,,Od pasji do frustracji. Modele psychologicznego funkcjonowania nauczycieli", Łódź 2009.

Uwagi:

Grupa glottodydaktyczna,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.