Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Afryka postkolonialna - wojny, konflikty, problemy rozwojowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LAFPO Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Afryka postkolonialna - wojny, konflikty, problemy rozwojowe
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: III rok studiów licencjackich
Moduł L2: Antropologia globalizującego się świata i mobilności
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Historia współczesnej Afryki Subsaharyjskiej od okresu kolonialnego po dzień dzisiejszy w kontekście problematyki z zakresu szeroko rozumianej antropologii politycznej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest ukazanie procesów zmian politycznych i społecznych od ostatnich lat rządów kolonialnych w Afryce po aktualną sytuację na kontynencie afrykańskim. W szczególności rozwinięta zostanie problematyka genezy współczesnych migracji i uchodźstwa związana z uwarunkowaniami politycznymi, środowiskowymi i rozwojowymi z perspektywy różnych punktów widzenia. Poruszone zostaną m.in. kwestie związane z polityką neokolonialną państw zachodnich, tzw. prawami człowieka, panującym prawem stanowionym a zwyczajowym, sytuacją uchodźcą i migracyjną, polityką pomocową oraz źródłami i przebiegiem niektórych wojen i konfliktów z ostatnich lat. Niektóre tematy ilustrowane będą fragmentami filmów.

Literatura:

Agier Michel, Managing the Undesirables. Refugee Camps and Humanitarian Government, Polity Press, 2011.

Bakewell Oliver, ‘Keeping Them in Their Place’. The ambivalent relationship between development and migration in Africa, „Third World Quarterly” 2008, 29(7), s. 1341–1358.

Brzezińska Magdalena, W cieniu europejskiej twierdzy. Obraz Zachodu wśród Afrykanów w Gwinei Bissau, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

Czerep Jędrzej, Polityka i mistyka w Południowym Sudanie. Język sacrum jako przekaźnik projektów politycznych, w: Bilad as-Sudan. Kultury i migracje, red. Waldemar Cisło, Jarosław Różański, Maciej Ząbek, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Warszawa 2013, s. 131–142;

Ferguson J., The Anti-Politics Machine: „Development”, Depoliticization and Bureaucratic Power in Lesotho, Mineapolis, London, 1994.

Hutchinson Sharon E., Nuer ethnicity militarized, „Anthropology Today” 2000, 16(3), s. 8–9.

Malkki Liisa H., Purity and Exile. Violence, Memory, and National Cosmology among Hutu Refugees in Tanzania, The University of Chicago Press, Chicago–London 1995.

Meredith Martin, Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, Dialog 2011.

Mbembe A., Provisional Notes on the Postcolony, „Africa”, vol. 62 (1992) nr 1.

Moyo Dambisa, Dead Aid. Why Aid Is Not Working and How There Is a Better Way for Africa, Penguin Books, New York 2009

Polman Linda, Karawana kryzysu. Za kulisami przemysłu pomocy humanitarnej, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011.

Vorbrich Ryszard, Plemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.

Ząbek Maciej, Uchodźcy w Afryce. Etnografia przemocy i cierpienia, WUW 2018.

Efekty uczenia się:

Podstawowa wiedza dotycząca problematyki z zakresu historii współczesnej i antropologii politycznej w Afryce. Umiejętność krytycznego spojrzenia na współczesne wydarzenia i problemy w Afryce.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę odbywa się na podstawie częstotliwości uczestnictwa na wykładach oraz z recenzowania pisemnie (do 10 s.), w kontekście literatury zalecanej, jednego z wybranych bieżących wydarzeń w Afryce.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.