Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ciało, ruch, krajobraz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LCRK Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Ciało, ruch, krajobraz
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: III rok studiów licencjackich
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z głównymi koncepcjami teoretycznymi i metodologicznymi w badaniach sytuujących się na pograniczu antropologii ciała, krajobrazu, turystyki i sportu. Rozważymy problemy takie jak percepcja krajobrazu i środowiska naturalnego, presja turystyczna, a także omówimy sposoby posługiwania się ciałem krajobrazie.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot dedykowany dla studentów zainteresowanych szeroko pojętą antropologią krajobrazu i ciała oraz turystyki. Zajęcia zaprojektowane zostały jako konwersatorium, podczas którego będziemy omawiać zdane lektury, a także ważne problemy teoretyczne i metodologiczne związane z postrzeganiem i badaniem fenomenów takich jak krajobraz oraz zanurzone w nim ciało.

Literatura:

I. Problemy i perspektywy w badaniach krajobrazu:

Smyrski, Łukasz, 2018

Perspektywy lokalne w badaniach krajobrazu, s. 132-156

Krajobraz jako środowisko. „Neutralność” krajobrazu i perspektywa outsidera, s. 117-131

II. Kultura i środowisko naturalne cz.1

Ingold, Tim

Kultura i postrzeganie środowiska, s. 73-88.

III. Kultura i środowisko naturalne cz.2

Jelinski, Dennis, 2005

There is no mother nature – there is no balance of nature: culture, ecology and conservation, s. 271-288

IV. Czas i krajobraz cz. 1

Bender, Barbara, 2002

Time and landscape, s. 103-112

V. Czas I krajobraz cz. 2

Ingold, Tim, 1993

Temporality of the landscape, s. 152-174

VI. Antropologia fenomenologiczna jako metoda badawcza cz. 1

Rakowski, Tomasz; Patzer, Helena, 2018

Pre-textual ethnography and the challenge of phenomenological knowledge-making, s. 1-22

VII. Antropologia fenomenologiczna jako metoda badawcza cz. 2

Dalsgård, Anne, Line, 2019

The role of the body in pre-textual ethnography, s. 25-39

VIII. Etnografia I antropologia zmysłów

Katarzyna Wala, Kamil Pietrowiak 2018

Antropologia zmysłów I sensoryczna etnografia – geneza, założenia, podejścia badawcze, s. 15-40

IX. Krajobraz i audiosfera

Kabzińska, Iwona, 2018

O ciszy i hałasie, ich doświadczeniu, definiowaniu i sposobach opisywania, s. 5-23

X. Ciało w ruchu, ciało w krajobrazie cz. 1

Hastrup, Kirsten, 2018

Muscular consciousness. Knowledge-making in an Artic environment, s. 116-137

XI. Ciało w ruchu, ciało w krajobrazie cz. 2

Dutkiewicz, Jan, 2015

Pretzel logic: an embodied ethnography of a rock climbing, s. 25-38

XII. Krajobraz zobiektywizowany kontra krajobraz doświadczany

Lorimer, Hayden; Lund Katrin, 2003

Performing facts: finding a way over Scotland`s mountains, s. 130-144

XIII. Zajęcia podsumowujące, konsultacje dotyczące esejów zaliczeniowych

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć posiądą podstawową wiedzę teoretyczną i metodologiczną pozwalającą na rozwinięcie własnych projektów badawczych z zakresu antropologii krajobrazu, ciała i turystyki.

Metody i kryteria oceniania:

Dozwolone dwie nieobecności. Do zaliczenia - obecność, aktywny udział w zajęciach, esej powiązany z tematyką lub/i literaturą omawianą podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Wierciński
Prowadzący grup: Hubert Wierciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.