Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty etnograficzne do wyboru (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)

Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty etnograficzne do wyboru
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
3102-LBLB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest opis funkcjonowania symboliki biblijnej w wierzeniach i praktykach kultury religijnej wsi i miasteczek w latach 70-90 XX w. na podstawie zbioru źródeł etnograficznych z Europy Środkowo-Wschodniej, z pogranicza katolicyzmu i prawosławia.

Strona przedmiotu
3102-FACT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Translatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is designed especially for the graduating students (year 3 of the BA program and year 2 of the MA program) who, while working on their BA/MA dissertations, will make use of contemporary British and American anthropological literature and would like to learn how to better understand it, and how to translate English terms from English to Polish and back. We will also discuss the issue of the hegemony of English in the global production of anthropological knowledge. The course is designed to teach students how to present their achievements internationally, e.g. within the Erasmus mobility, in an essay or oral presentation.

Additional information: Knowledge of Polish is also required for the course.

Strona przedmiotu
3102-LADW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tych warsztatów jest prezentacja i nauka stosowania wybranych „narzędzi” metodologicznych ze „skrzynki” studiów nad dyskursem, które pozwalają analizować rozmaite teksty współtworzące praktyki społeczne.

Strona przedmiotu
3102-FAOW brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course examines anthropological insights to war/military conflicts and social world that constitutes immediately after they end. In particular, it concerns discursive justifications of cognitive and ethical stances taken by anthropologists who conduct research in war and postwar societies.

Strona przedmiotu
3102-LAWK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu krótkie wprowadzenie do historii dokumentu polskiego, jak też zastanowienie się nad zmieniającymi się w czasie stosowanymi konwencjami przedstawiania rzeczywistości.

Strona przedmiotu
3102-LAWM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skupimy się na następujących zagadnieniach:

- popularyzacja nauki i obecność w mediach jako element nauki zaangażowanej

- antropolog pisze (felieton, sprawozdanie, artykuł popularnonaukowy)

- antropolog mówi (jako gość w radiu, jako ekspert w podcaście, jako prowadzący spotkanie w mediach audio)

- antropolog przed kamerą i z kamerą (występy w mediach video, tworzenie krótkich ilustracji wizualnych popularyzujących własne badania)

Strona przedmiotu
3102-LACA brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-LAFE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Antropologia feministyczna - metodologie to konwersatorium z elementami warsztatu. Zajęcia skierowane są do studentek/ów z podstawowym doświadczeniem pracy terenowej. Mają na celu przekazanie czy poszerzenie wiedzy na temat współczesnych metod badawczych osadzonych w perspektywie feministycznej, stosowanych w etnologii i antropologii kulturowej, a także w innych naukach społecznych i humanistycznych.

Strona przedmiotu
3102-LMUZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zaprezentuję, w jak różny sposób można mówić o muzyce w kontekście antropologicznym. Wybrane teksty pomogą umiejscowić różne zjawiska muzyczne w dyskursie współczesności, technologii, przemian kultury tradycyjnej, polityki i sztuki. Dotkną także tematu różnic w znaczeniach i kontekstach tworzenia, słuchania, odtwarzania oraz wykorzystywania dźwięków do różnych celów w różnych przestrzeniach kulturowych.

Strona przedmiotu
3102-LPPA brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu ukazanie wagi performatywności i teorii performatywnej dla antropologii, a także omówienie przykładów jej zastosowania.

Strona przedmiotu
3102-LAPIS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć prześledzimy rozwój antropologicznej refleksji dotyczącej płci i seksualności. Przyjrzymy się: znaczeniu terminów sex (płeć) i gender (płeć kulturowa); relacjom między koncepcją płci kulturowej a dychotomiami kultura - natura i publiczne - prywatne; mechanizmom współuczestniczącym w społecznym tworzeniu płci i seksualności, takim jak edukacja czy religia; konstrukcji kobiecości, męskości i seksualności z kontekście postkolonialnym i postsocjalistycznym; przemocy seksualnej.

Strona przedmiotu
3102-MAPO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie rozwoju antropologii politycznej od początku XX wieku do współczesności. Pierwszy wykład w cyklu poswiecony jest prekursorom współczesnej refleksji nad zjawiskami politycznymi w filozofii nowożytnej, Oswieceniowej i XIX-wiecznej. Następnie wykład omawia rozwój brytyjskiej antropologii politycznej, od paradygmatu strukturalno-funkcjonalistycznego lat 40. do podejsć akcjonistycznych i procesalnych w latach 60. W dalszej częsci semestru przedmiotem wykładu stają się wyzwania, jakie postawiły przed antropologią polityczną przemiany polityczno-ekonomiczne i obyczajowe na swiecie w drugiej połowie XX wieku. Omawiane są problemy kolonializmu i dekolonizacji, teoria modernizacji, dyskurs rozwojowy, globalizacja, oraz zagadnienia socjalizmu i postsocjalizmu. Pod koniec semestru, szcególną uwagę poswięca się antropologicznej refleksji nad państwem oraz nowemu nurtowi antropologii anarchistycznej.

Strona przedmiotu
3102-MAPB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone antropologii miasta i antropologii w mieście, mają na celu zapoznanie studentów z wybranymi pozycjami z bogatej już literatury antropologicznej poświęconej tematyce badań miejskich.

Strona przedmiotu
3102-LATUW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-LAWD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia „Antropologia w działaniach społecznych” poświęcone są praktycznym możliwościom wykorzystania wiedzy antropologicznej w realizacji przedsięwzięć i projektów społecznych.

Strona przedmiotu
3102-LZET brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Objazd - 70 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zastosowanie wiedzy antropologicznej i umiejętności badań etnograficznych w praktyce. Studenci wcielą się w rolę członków zespołu badawczego, któremu postawiono za zadanie przeprowadzenie zwiadu etnograficznego we wsi Markowa. 10 września 2023 roku w tej podkarpackiej wsi odbyła się beatyfikacja rodziny Ulmów, którzy w wyniku donosu, zostali zamordowani przez Niemców za udzielanie pomocy Żydom w 1944 roku. Celem zwiadu jest uchwycenie pierwszych skutków wpływu beatyfikacji na życie mieszkańców wsi i wizję rozwoju Markowej, oraz sformułowanie pytań badawczych wymagających dalszej pogłębionej eksploracji badawczej.

Strona przedmiotu
3102-LAWPK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy dziejów wybranych używek (m.in. wina, piwa i kawy), jako produktów kulturowych w różnych kontekstach społeczno-kulturowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce. Wchodzi w skład jednej z antropologicznych subdyscyplin, jaką jest antropologia jedzenia i picia.

Strona przedmiotu
3102-LANZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą dyskusjom na temat społecznych ekspresji fenomenu zła. Z jednej strony interesować nas będzie zło jako społeczny konstrukt, wielorako definiowany i postrzegany, z drugiej zaś zło jako przeżywany, ontyczny wymiar egzystencji. Sfera życia społecznego, której przyjrzymy się ze szczególną uwagą, dotyczyć będzie relacji międzyludzkich, w które wpisana jest przemoc, i relacje władzy w warunkach „stanu wyjątkowego”: wojen, rewolucji, ludobójstwa, generalnie przemocy zbiorowej.

Strona przedmiotu
3102-MAWS brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Śmierć – jak się czasem powiada – jest sprawą żywych. Z pewnością nie da się jej sprowadzić jedynie do fizycznego aktu umierania. Sposób, w jaki ludzie o niej mówią i ją traktują, jest sprawą kultury i wraz z nią podlega zmianom. To jak ludzie podchodzą do śmierci (zmarłych) zwrotnie mówi też dużo o samej kulturze. Seminarium ma na celu ukazanie różnych postaw wobec śmierci, jak i różnych jej wizerunków i symbolicznych „postaci” w kulturze. W ramach zajęć dyskutowane będą zarówno klasyczne już dziś teksty, jak i nowsze. Chciałbym skorzystać również ze świadectw, jakie niesie film (dokumentalny i fabularny). Przewiduję także teksty ukazujące uwikłanie antropologa, i jego doświadczenia, w możliwość zrozumienia pewnych postaw wobec śmierci, a tym samym wskazujące na trudność w obiektywistycznym mówieniu o niej, czy jej badaniu.

Strona przedmiotu
3102-FBPR
Biopolitical Putin's Regime (od 2024-10-01)
brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Russian full scale invasion of Ukraine has significant geopolitical and biopolitical consequences for Russian society and neighbouring countries. The tightening of the Putin’s biopolitical regime, however, could be visible much earlier. By referring to the existing literature on biopolitics, thanatopolitics and particularly on analysis of the Putin’s regime as a biopolitical regime, and by referring to the existing data including first-hand ethnographic materials collected during the field research in Russia and neighbouring countries, these seminars encourage the discussions on shape and particularities of Putin’s biopolitical regime and their impact on Russian citizens and societies of neighbouring countries.

Strona przedmiotu
3102-FCAT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Classes will analyze the current trends in anthropological theory from the late 1990s to the Second decade of the Twenty-First Century.

Strona przedmiotu
3102-LEBM
Etnobiologia miejska (od 2024-10-01)
brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-LETR brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel i przedmiot zajęć:

Poznanie regionalnego zróżnicowania kultury ludowej oraz współczesnych działań skierowanych na zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego "małej ojczyzny". Zajęcia podzielone są na dwie części. W pierwszej - przybliżana jest terminologia, podziały regionalne wprowadzone przez autorów podręczników etnograficznych oraz idee i ruchy regionalistyczne; w drugiej - omawiane są regiony etnograficzne Polski wraz z zamieszkującymi je grupami. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem map i materiałów ilustracyjnych.

Strona przedmiotu
3102-LETS brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przybliża kulturę rdzennych mieszkańców Syberii, wskazuje na przemiany w ich życiu wynikające z kilku wieków funkcjonowania w granicach państwa rosyjskiego oraz podejmowane w ostatnich dekadach działania na rzecz zachowania odrębności. Szczególny nacisk zostanie położony na pokazanie przekształceń jakim współcześnie podlegają tradycje ludów Syberii.

Strona przedmiotu
3102-LEUM brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu omówiona zostanie historia kształtowania się mapy etnicznej Ukrainy oraz obecna sytuacja tamtejszych mniejszości narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tożsamości.

Strona przedmiotu
3102-LPAZ brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład nie stanowi systematycznego przeglądu ludów ani kultur Azji, choć rysuje fragmenty tego obrazu. Zasadniczym celem jest przedstawienie podstawowych elementów życia duchowego, charakterystycznych dla niektórych społeczności azjatyckich. Materiał etnograficzny pochodzi w dużej części z własnych badań terenowych autora i pokazuje, jak ujawniają się w terenie te podstawowe pojęcia języka symbolicznego i duchowości, które znamy z prac ogólnych. Intencją autora jest przekonanie słuchaczy, że możliwe jest prowadzenie własnych badań terenowych na obszarze którejś z kultur Azji.

Strona przedmiotu
3102-LAFA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Termin „eurazjatycki” bywa rozumiany m. in. jako wyraz traktowania tej dwóch kontynentów jako jednej całości, bez akcentowania granicy między nimi. W ostatnich latach przypomniał o sobie jednak stuletniej dawności termin „eurazjatyzm” (rosyj. evrazijstvo) – prąd ideologiczny (w tym doktryna geopolityczna), akcentujący swoisty charakter Rosji jako formacji społeczno-kulturowej: wcale nie europejskiej, bo uformowanej z azjatyckim udziałem i stąd odmiennej od obu, tworzącej tym samym oddzielny „kontynent” albo "cywilizację", właśnie „eurazjatycką”. Szczególnie w dzisiejszej putinowskiej Rosji, w konsekwencji agresji na Ukrainę i militarnej konfrontacji ze światem zachodnim, ma miejsce propagandowe odcięcie się od Zachodu, deklarowanie przynależności do Wschodu i wzmożone akcentowanie własnej odrębności, opartej na domniemanych wartościach eurazjatyckich. Warto zatem postawić pytanie, „ile Rosji w Azji, ile Azji w Rosji” i rozpatrzeć tę kwestię z kilku stron.

Strona przedmiotu
3102-FGAP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcia 'governmentality' i 'biopolityki' należą do najważniejszych narzędzi współczesnej teorii społecznej. Pierwotnie wprowadzone przez Michela Foucault, bywały one rozmaicie przyswajane, adaptowane i przeformułowywane przez licznych innych badaczy i badaczki. Niniejszy kurs bada wybrane podejścia do governmentality i biopolityki w filozofii politycznej i naukach społecznych, a także niektóre sposoby, w jakie pojęcia te bywają wykorzystywane w antropologii społecznej.

Strona przedmiotu
3102-LGGT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie konwersatorium przyjrzymy się etnologicznym sposobom ujmowania relacji grup, granic i tożsamości etnicznych.

Strona przedmiotu
3102-LHES brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sudan przed podziałem w 2011 r. był największym państwem Afryki i do pewnego stopnia mógł być traktowany jako kontynent w miniaturze, stąd wykład będzie do pewnego stopnia wprowadzeniem do ogólnej etnografii Afryki. Celem jest poznanie starszej i najnowszej historii oraz kontekstów kulturowych Północnego Sudanu z podkreśleniem cech składających się na tożsamość narodową mieszkańców tego państwa. Zajęcia ponadto wprowadzą w tematykę badań terenowych prowadzonych przez Autora w tym kraju.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)