Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Główne zjawiska w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej Europy (XII-XVI w.)(blok: Historia gospodarcza)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2HG-GMYS-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Główne zjawiska w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej Europy (XII-XVI w.)(blok: Historia gospodarcza)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia gospodarcza", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

reading skill in English

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie ich uczestników z głównymi zjawiskami ekonomicznymi, które nastąpiły w Europie i wybranych sąsiednich regionach pomiędzy dwunastym a pierwszą ćwiercią szesnastego wieku. Jednocześnie studenci poznają średniowieczne i wczesnonowożytne źródła oraz metody ich interpretacji.

Pełny opis:

Zob. szczegółowy sylabus zajęć w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Zob. „Zakres tematów”

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć ich uczestnicy zajęć będą:

– znać fragmenty dziejów gospodarczych i społecznych Europy śródziemnomorskiej, Anglii, Flandrii, Niderlandów, Niemiec, Rusi i Polski;

– analizować różne typy źródeł (w tym ikonograficzne) pod kątem historii gospodarczej;

– ujmować zdarzenia lokalne i regionalne w perspektywnie europejskiej;

– rozumieć związki między faktami i procesami z historii społeczno–gospodarczej, polityczno-ustrojowej, prawa i kultury;

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają:

– przygotowanie i jakość tłumaczenia tekstu źródłowego;

– przygotowanie i przemyślenie zadanej literatury przedmiotu;

– aktywność w dyskusji;

– kultura dyskutowania;

– sposób i jakość formułowania myśli, czyli: spostrzegawczość źródłowa, logika wywodu, precyzja sformułowań, oryginalność hipotez i tez oraz solidność argumentacji na ich rzecz, wszechstronność oglądu faktów jednostkowych oraz ujmowanie ich na tle długofalowych procesów.

Aby zaliczyć ćwiczenia należy spełnić dwa kryteria:

a. kryterium formalne – obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności (ich przyczyna nie ma znaczenia), które należy zaliczyć. W przypadku trzech nieobecności konieczne jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń z całego semestru. W razie czterech nieobecności zaliczenie cyklu zajęć staje się niemożliwe.

b. kryterium merytoryczne – dobre przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział. Stopień będzie będzie zależeć od aktywności na zajęciach i twórczego w nie wkładu.

Zaliczanie nieobecności lub zajęć, na których wykazano się nieprzygotowaniem będzie odbywać się na dyżurach prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Myśliwski
Prowadzący grup: Grzegorz Myśliwski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.