Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane problemy historii społecznej XX w. Fotografia w XX w. - ewolucja i zastosowanie (blok: Historia społeczna XIX i XX wiek) (K2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2HS-BB-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy historii społecznej XX w. Fotografia w XX w. - ewolucja i zastosowanie (blok: Historia społeczna XIX i XX wiek) (K2)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia społeczna XIX i XX wieku", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka (Historia,II st.od 2019)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter ogólnego wprowadzenia do historii fotografii, rozmaitych jej uwikłań społecznych i politycznych oraz jej związku z historią cywilizacji.

Pełny opis:

Zakres tematów:

Powstanie fotografii, fragmenty jej teorii, estetyki i etyki;

Elementy technik fotograficznych wykorzystywanych;

Sztuka fotograficzna w Polsce międzywojennej;

Jan Bułhak i „fotografia ojczysta”;

Fotografia prywatna I: ateliers i leicarze;

Narodziny nowoczesnego fotoreportażu;

Fotografowie Powstania Warszawskiego;

Fenomen czasopisma „Świat”;

Fotografia oficjalna; cenzura a fotografia;

Fotografia prywatna II: aparat w rodzinie;

Fotografia amatorska i ruch amatorski;

Polska w oku fotografów-cudzoziemców (Larsen, Chamberlain, Niedenthal i inni);

Fotografia po dwóch stronach barykady: inwigilacja SB i dokumentacja opozycyjna;

Dokumentacja archeologiczna, etnograficzna i socjologiczna w fotografii (fenomen Zofii Rydet);

Fotografia reklamowa w PRL i III RP.

Literatura:

Michel Frizot, A New History of Photography, Koeln 1998;

Marcin Krzanicki, Fotografia i propaganda. Polski fotoreportaż prasowy w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 2013;

Marianna Michałowska, Obraz utajony: szkice o fotografii i pamięci, Kraków 2007;

Ignacy Płażewski: "Dzieje polskiej fotografii 1839-1939", Warszawa 2003;

Naomi Rosenblum, A History of Women Photographers, NY 2000;

Wacław Żdżarski, Historia fotografii warszawskiej, Warszawa 1974

Metody i kryteria oceniania:

1.Uczestnictwo i aktywność na zajęciach , 2. wygłoszenie zagajenia do zajęć na zadany temat (lub przygotowanie 5-stronicpwej pracy pisemnej), 3. rozmowa zaliczeniowa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.