Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane problemy historii społecznej XX w. - Płeć kulturowa i zmiana społeczna w świetle kultury popularnej (blok: Historia społeczna XIX i XX w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2HS-DK17-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy historii społecznej XX w. - Płeć kulturowa i zmiana społeczna w świetle kultury popularnej (blok: Historia społeczna XIX i XX w.)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Warunkiem udziału w zajęciach jest ukończenie studiów I stopnia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych.

Skrócony opis:

Tematyka zajęć dotyczy historii Polski na tle europejskim, intepretowanej z perspektywy płci. Wśród analizowanych zjawisk znajdują się przemiany polityczne (demokratyzacja, rewolucja, wojna), społeczne (praca zawodowa, awans społeczny, migracja) i kulturowe (rewolucje obywaczjowe, przemiany normatywne i seksualność).

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest analiza zjawisk społeczno-kulturowych przez pryzmat porządku rodzajowego i ich wpływu na sytuację kobiet. Podstawą dyskusji będzie lektura prac historiograficznych i materiałów źródłowych – filmów fabularnych I tekstów kultury popularnej – które będziemy analizować pod kątem pytań o wpływ przemian społecznych na zmiany porządku płci, sytuację kobiet i mężczyzn na poziomie praktyk codzienności, strategii życiowych itp.

Tematy przewodnie zajęć:

• Od praw politycznych do praw reprodukcyjnych – ruch kobiecy w Polsce

• Aspiracje zawodowe I praca zarobkowa – zmiany w odbiorze społecznym

• Reprodukcja i seksualność w dyskusji politycznej (debaty o karalności aborcji, historia antykoncepcji, prostytucja)


• Wojna i przemoc (oblicza przemocy wojennej, przemoc seksualna, kobiety jako sprawcy przemocy)

• Procesy moderniazyjne a emancypacja kobiet w powojennej Polsce

Literatura:

Literatura w opisie zajęć

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student/studentka posiada wiedzę z zakresu histori gender — definiuje płeć kulturową, stosuje w badaniach historycznych, analizuje zjawiska historyczne przez przyzmat kategorii płci, heteronormy, seksualności w wielowymiarowym kontekście (politycznym, ekonomicznym i kulturowym), potrafi interpretować kluczowe wydarzenia z historii społecznej i kulturowej z perspektywy gender.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność, kolejne 2 - wymagają zapieczenia w postaci recenzji książek) oraz przygotowanie do zajęć.

Podstawą oceny jest: 1) przygotowanie merytoryczne; 2) aktywny udział w pracy na zajęciach; 3) praca pisemna na temat uzgodniony indywidualnie z prowadząca (8 stron) – wymagana przy ocenie bdb (5,0)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.