Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia okołoseminaryjne. Późnośredniowieczne i nowożytne konwersatorium Zespołu Historii Staropolskiej dla doktorantów i magistrantów kierunków humanistycznych, cz. I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2OS-ZHKS/Z-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Zajęcia okołoseminaryjne. Późnośredniowieczne i nowożytne konwersatorium Zespołu Historii Staropolskiej dla doktorantów i magistrantów kierunków humanistycznych, cz. I
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty okołoseminaryjne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu historii i dziejów myśli epoki przednowoczesnej.

Skrócony opis:

Interdyscyplinarne konwersatorium poświęcone jest głównym zagadnieniom kultury europejskiej, a szczególnie kultury w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej, od XV do XVIII w. w ujęciu dynamicznym i komparatystycznym.

Pełny opis:

Interdyscyplinarne konwersatorium poświęcone jest głównym zagadnieniom kultury europejskiej, a szczególnie kultury w Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, od XV do XVIII w. w ujęciu dynamicznym i komparatystycznym. Do najczęściej poruszanych tematów należą: piśmienność, informacja i komunikacja społeczna w średniowiecznej i nowożytnej Rzeczypospolitej na tle europejskim. Nie oznacza to jednak, że poza obszarem zainteresowania uczestników konwersatorium pozostają zagadnienia związane z kwestiami społeczno-gospodarczymi czy historią polityczną.

Zajęcia są adresowane do doktorantów i magistrantów kierunków humanistycznych, przede wszystkim historii, historii sztuki, prawa, kierunków filologicznych, kulturoznawstwa.

Celem zajęć jest prezentacja i omówienie nowych kierunków badań, przedstawienie projektów naukowych na różnych stopniach zaawansowania: zarówno finalizowanych prac magisterskich, jak i rozpraw doktorskich oraz większych, zespołowych projektów badawczych, a także wyniki zakończonych prac.

Pełny cykl spotkań – 2 semestry

Literatura:

L. Kołakowski, Świadomość religijna i więź kościelna. Studia nad chrześcijaństwem bezwyznaniowym XVII wieku, Warszawa 1997

A. Mączak, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 1986

K. Grzybowski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1968.

P. Hazard, Myśl europejska w XVIII wieku. Od Monteskiusza do Lessinga, Warszawa 1972

Historia filozofii politycznej, red. L. Strauss, J. Cropsey, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu tych zajęć student:

-potrafi scharakteryzować podstawowe przemiany zachodzące na horyzoncie intelektualnym i społecznym Europy XV i XVIII w.

-posiada warsztat analityczny i terminologiczny niezbędny do analizy źródeł historycznych związanych z historią pisma i idei

-zdobędzie kompetencje oceny zjawisk z zakresu historii kultury i historii myśli i łączenia ich ze zjawiskami z historii religii

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia na ocenę dostateczną jest obecność, przygotowanie do zajęć oraz aktywny udział w dyskusji.

Aby otrzymać ocenę dobrą lub bardzo dobrą należy przedstawić krótki (ok. 15 min) referat nt. własnego projektu badawczego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.